WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи підвищення їх ефективності (на матеріалах АКІБ “УкрСиббанк”) - Дипломна робота

Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи підвищення їх ефективності (на матеріалах АКІБ “УкрСиббанк”) - Дипломна робота

характеризують явище багатогранно.
Так, при вивченні динаміки розвитку системи "клієнт-банк" у Київській філії Акціонерного комерційного інноваційного банку "УкрСиббанк", ми розрахуємо наступні показники:
Абсолютне відхилення (базове)
А(б) = Кі - Ко,
де А (б) - абсолютне відхилення (базове),
Кі - кількість у звітному періоді;
Ко - кількість на початок періоду.
Абсолютне відхилення (ланцюгове)
А (л) = Кі - Кі-1,
де А (л) - абсолютне відхилення (ланцюгове),
Кі - кількість у звітному періоді;
Кі-1 - кількість у періоді, що передує звітному.
Темп росту (базовий)
Тр(б) = Кі / Ко * 100%,
де Тр(б) - темп росту (базовий);
Кі - кількість у звітному періоді;
Ко - кількість на початок періоду.
Темп росту (ланцюговий)
Тр(л) = Кі / Кі-1 * 100%,
де Тр(л) - темп росту (ланцюговий);
Кі - кількість у звітному періоді;
Кі-1 - кількість у періоді, що передує звітному.
Темп приросту (базовий)
Тпр(б) = Кі / Ко * 100% - 100%,
де Тпр(б) - темп приросту (базовий);
Кі - кількість у звітному періоді;
Ко - кількість на початок періоду.
Темп приросту (ланцюговий)
Тр(л) = Кі / Кі-1 * 100% - 100%,
де Тпр(л) - темп приросту (ланцюговий);
Кі - кількість у звітному періоді;
Кі-1 - кількість у періоді, що передує звітному.
Абсолютне значення одного проценту приросту
А% = А(б) / Тпр(б)
де А% - абсолютне значення одного проценту приросту;
А(б) - абсолютне відхилення (базове);
Тпр(б) - темп приросту (базовий);
Середнє арифметичне значення
Ксер = Кі / n
де Ксер = среднє арифметичне значення показника К;
Кі - сума значень К за звітний період;
n - кількість періодів.
Аналіз структури передбачає вивчення співвідношень, в першу чергу відсоткових, окремих частин цілого, а також порівняння цих частин з цілим. Також ціллю є вивчення пропорційності явищ, залежностей між структурами окремих процесів, тощо.
Кореляційно-регресійний аналіз використовує ряд математичних формул. Зокрема, першим етапом проведення кореляційно-регресійного аналізу є визначення тісноти зв'язку між факторами, що досліджуються:
r = ^2xy / x * y,
де, r - тіснота зв'язку між факторами (коливаєьться в межах від 0 до 1);
x - середнє квадратичне відхилення фактору Х;
y - середнє квадратичне відхилення фактору Y;
xy - середнє квадратичне відхилення добутку факторів X та Y.
Середнє квадратичне відхилення обчислюється за формулою:
x = SQR ( ((Xi - Xсер.)^2) / n),
де, SQR - функція корінь квадратний.
Залежність між середніми факторами визначається як лінійна і описується рівнянням:
(Yсер. = а0 + а1*Xсер.)
Надалі розв'язавши систему нормальних рівнянь:
n * a0 + a1 * Xi = Yi;
a0 * Xi + a1 * (Xi^2) = (Xi * Yi)
обчислимо параметри a0 та a1. Підставивши їх до вихідного рівняння ми зможемо прогнозувати залежність середнього приросту фактору Y від середнього приросту фактору X
Інформаційною базою для проведення данного аналізу нам послугував, насамперед, щомісячний звіт відділу автоматизації банківських процесів (див. Додатки), що надає безпосереднє уявлення як про кількість клієнтів, що користуються послугою "клієнт-банк" у динаміці, так і про об'єми операцій, що проходять через неї. На основі цих данних ми проведемо аналіз динаміки та структури розвитку системи "клієнт-банк", а також кореляційно-регресійний аналіз певних показників.
Також в процесі аналізу нами буде використано фінінсову звітність банку, зокрема інтерес для нас має та його частина, що відображає рівень доходу від розрахункових операцій - балансові рахунки 611 групи. Маючи ці данні ми зможемо проаналізувати важливість, значущість доходів, отриманих від роботи клієнтів із системою "клієнт-банк" у загальному обсязі доходів від розрахункових операцій.
2.2 Аналіз динаміки розвитку системи "клієнт-банк" в Київській філії АКІБ "УкрСиббанк".
З моменту утворення філії (1997 рік) до січня 2001 року систему "клієнт-банк" встановили в своїх офісах лише 29 клієнтів - будемо відверті система була далеко не популярною серед клієнтів банку. Це дало нам привід виключити вказаний період з розглядуваного, адже, починаючи з січня 2001 року настає нова епоха у розвитку та впровадженні системи серед клієнтів банку. Темпи впровадження системи набувають широкого розмаху і ці темпи зберігаються й по цей час - тому часовим горизонтом аналізу є період з січня 2001 року по лютий 2002 року включно.
Використовуючи прийоми та методи, розглянуті в першому підрозділі, та вивчивши звітність КФ АКІБ "УкрСиббанк", ми можемо зробити аналіз динаміки розвитку системи "клієнт-банк" в даній установі.
Розвиток система отримала у 2001р. (до того часу у філії було лише 19 клієнтів, що користувались даною послугою - відповідно аналізувати попередній період буде недоцільно), отож і нами буде розглянуто період з січня 2001 року по лютий 2002 року включно.
Розпочнемо з аналізу загальної кількості клієнтів, що обслуговуються в Київській філії АКІБ "УкрСиббанк".
Таблиця 2.2.1
Кількість клієнтів, що обслуговуються в КФ АКІБ "УкрСиббанк".
Місяць Кількість клієнтів на кінець місяця
Січень 2001 221
Лютий 2001 243
Березень 2001 272
Квітень 2001 295
Травень 2001 322
Червень 2001 348
Липень 2001 370
Серпень 2001 384
Вересень 2001 391
Жовтень 2001 432
Листопад 2001 454
Грудень 2001 470
Січень 2002 490
Лютий 2002 514
Неозброєнним оком помітно значне зростання кількості клієнтів, починаючи з початку 2001року - це ознаменовано приходом до керівництва філією нової команди, що зуміла завоювати довіру клієнтів: як промислових та технологічних гігантів (так званих "блакитних фішок"), так і середній та малий бізнес, аж до суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб. Саме малий та середній бізнес забезпечує банку основний приріст показника кількості клієнтів.
Використовуючи графічний метод аналізу наведемо подану інформацію у вигляді гістограми.
Рис. 2.2.1 Кількість клієнтів, що обслуговуються у КФ АКІБ "УкрСиббанк"
Графічний матеріал показує нам зростання розглядуваного показника на кінець періоду в порівнянні з його початком більш як у 2 рази.
Зростання відбувається на протязі усього розглядуваного періоду, що означає постіне перевищення кількості клієнтів, що відкривають своїрахунки в КФ АКІБ "УкрСиббанк" над кількістю вибувших клієнтів.
Так, якщо на початку досліджуваного періоду клієнтів було 221, то вже на початок літа 2001 року їх було більше 300, літній період, найменш активний приніс майже 100 клієнтів, а на кінець досліджуваного періоду ця цифра перебільшила 500 клієнтів.
Для виявлення розвитку динаміки показника необхідно прослідити за його приростом протягом розглядуваного періоду. Для цього необхідно розрахувати показники абсолютного приросту (як базового так і ланцюгового).
Таблиця 2.2.2
Абсолютні показники приросту кількості клієнтів КФ АКІБ "УкрСиббанк"
Місяць Кількість

 
 

Цікаве

Загрузка...