WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Процентна політика комерційного банку - Курсова робота

Процентна політика комерційного банку - Курсова робота

точка циклу.
На ранніх стадіях економічного зростання геп має бути додатним, оскільки очікується підвищення ставок. Далі розмір гепу зменшують, подовжуючи строки проведення активних операцій і скорочуючи строки виплат за пасивами. У стадії піку слід перейти до від'ємного гепу, що дасть змогу зафіксувати ставки за активами на рівні піку, а скорочення строків за пасивами дозволить зменшити відсоткові витрати. На ранніх стадіях спаду, коли очікується зниження відсоткових ставок, геп має бути від'ємним. На подальших стадіях спаду потрібно поступово перейти до додатного гепу, скоротивши строки надходжень за активами І подовживши строки виплат за пасивами. Додатний геп зберігається і в разі досягнення найнижчої точки циклу, коли ставки за пасивами фіксуються на найнижчому рівні і скорочується тривалість проведення активних операцій, завдяки чому згодом можна буде реінвестувати активи під вищу ставку.
Зауважимо, що прогнози не справджуються негайно:
зміни ставок досягаються не відразу. Якщо напрямок руху відсоткових ставок може бути передбачений правильно, то час зміни та розміри спрогнозувати важко. Застосування стратегії гепу потребує достатньої тривалості відсоткових циклів, аби вистачило часу скористатися перевагами.
Реальне життя не дає банкам необмеженої гнучкості у виборі джерел фі-нансування та напрямків кредитування. Фінансові ринки ще далекі від досконалості, а позичальники дедалі частіше складають прогнози, які збігаються з банківськими. Досвід показує, що концепція циклу відсоткових ставок набагато простіша в теорії, але не завжди підтверджується дійсними коливаннями ставок протягом ділового циклу, тривалість якого, до того ж, важко виміряти. Той факт, що рух відсоткових ставок та ринку облігацій важко спрогнозувати, переконливо довела практика, але все ж таки ці зміни виявились більш передбачуваними, ніж коливання ринку акцій.
Отже, геп-менеджмент на практиці має ряд істотних недоліків. Розглянемо їх докладніше.
1. Навіть нульовий геп не гарантує повного захисту від ризику, оскільки ставки за активами та зобов'язаннями можуть змінюватись по-різному. У періоди економічного підйому ставки за активам зростають швидше, ніж ставки запозичення. Під час спаду зниження ставок за зобов'язаннями випереджає відповідні зміни у ставках за активами. У цілому ставки за активами мають тенденцію змінюватися швидше, ніж ставки за зобов'язаннями, а між моментами зміни ставок існує розрив у часі (лаг).
2. Методи управління гепом потребують наявності точного та надійного прогнозу мінливості відсоткових ставок, який є необхідною умовою ефективного застосування розглядуваного підходу. Водночас абсолютно точний прогноз зміни всіх параметрів ставки - напряму, швидкості та розміру - отримати неможливо. Дві основні характеристики відсоткових ставок - мінливість і непередбачуваність - значно ускладнюють використання стратегії гепу у процесі управління банком.
3. Ефективність управління кумулятивним гепом значною мірою залежить від правильності вибору часових інтервалів. Нелегко визначити момент, коли конкретні види активів та зобов'язань мають бути переоцінені. Крім того, вибір планових періодів, протягом яких проводиться балансування активів і пасивів, чутливих до змін ставки, досить суб'єктивний, що може призвести до несприятливих наслідків, коли окремі статті балансу потрапляють у проміжки між періодами переоцінювання.
4. Перехід від додатного гепу до від'ємного, і навпаки, потребує певного часу. Проте банки не завжди мають у своєму розпорядженні фінансові Інструменти та механізми, які б дозволили зробити це швидко. Отже, ефективність застосування геп-менеджменту знижується.
Перелічені недоліки значно ускладнюють процес управління гепом і збільшують ризик фінансових втрат, тому більшість банківських менеджерів у процесі управління відсотковим ризиком застосовують методи штучного хеджування - проводять операції з похідними фінансовими інструментами.
Список використаної літератури
1. Про банки та банківську діяльність: Закон України згідно постанови ВР №325/2000 - ВР від 07.12.2000р.
2. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України. Постанова НБУ №418 від 20.08.99р.
3. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України. Правління НБУ №466 від 30.12.97р.
4. Про кредитування. Положення Національного банку України №246 від 28.09.95р.
5. Про затвердження Положення про механізми рефінансування комерційних банків України. Постанова Правління НБУ №484 від 15.12.2000р. Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 121 ( z0121-01 ) від 22.03.2001
6. Про затвердження "Правил організації фінансової та статистичної звітності банків України". Постанова Правління НБУ від 12.12.97р.
7. Інструкція Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків. Постанова Правління від 14 квітня 1998р. №141
8. Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України. Постанова Правління НБУ №114 від 2003.1998р.
9. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів та витрат банків.Постанова Правління НБУ №316 від 35.09.1997р.
10. Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків. Постанова Правління НБУ №122 від 27.03.1998р.
11. Ачкасов А. И. Типы валютных операций и другие виды сделок на международном денежном рынке.- М.:Консалтбанкир,1994.
12. Банковские учреждения в развивающихся странах./ Под ред. Крис Дж. Барлтроп и Дианы МакНоттон. Том 1, 2. Всемирный банк Вашингтон, 1994.
13. Банковское дело./ Под ред. Лаврушина. - М., 1992.
14. Банковское дело: стратегическое руководство.-М.: АО "Консалтбанкир",1998.
15. Банківські операції/ Під ред. Мороза. -К.:КНЕУ, 2000.
16. Вступ до банківської справи / Під ред. Савлука. - К.: Лібра,1998.
17. Основы банковского дела / Под ред. Мороза - К.,1994.
18. Финансовые фьючерсы / Под ред. Кузнецова - М.:МГУ,1993.
19. Кредитование / Пер. с англ. - К., 1994
20. Международная торговля: финансовые операции, страхование и другие услуги / пер. с англ. - К.,1994
21. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. - М.: Инфра-М,1996.
22. Валравен К.Д. Управление рисками коммерческого банка. - Мировой банк реконструкции и развития., 1993.
23. Вітлінський В.В. Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. - К.: ТОВ "Борисфен-М", 1996
24. Де Ковни Ш. Стратегии хеджирования. - М.: Инфра-М, 1996.
25. Жезлов А.И. Кредитная политика коммерческого банка. - М.,1998.
26. Примостка Л.О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків. - К.:КНЕУ, 1998.
27. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку.- К.:КНЕУ,1999.
28. Роуз Питер. Банковский менеджмент. - М.: Дело Лтд, 1995.
29. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. - М.,1994.
30. Тимофеев Л.А. Финансовые фьючерсы. - М.:МГУ,1997

 
 

Цікаве

Загрузка...