WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз прибутку - Курсова робота

Аналіз прибутку - Курсова робота

році.
Виходячи з цього можна зробити висновки, що процентні та комісійні доходи основні й найбільш стабільні джерела формування доходів банку. Які було збільшено завдяки розширенню пропонуємих послуг клієнтам. В свою чергу прибуток від інвестиційних паперів та торгівельний дохід мають нестабільний характер, і на їх розмір потрібно звернути увагу, так як їх питома вага не бажана в структурі доходів комерційного банку.
Прослідивши динаміку витрат можливо зробити висновки, що операційні витрати відносно стабільні, але значно вплинув на прибуток зріст адміністративних витрат комерційного банку, що було зумовлено розширенням кадрового апарату та відкриттям нових філіалів банку.
Загальна динаміка свідчить, що в наступні роки очікується подальший зріст процентних та комісійних доходів.
Капітал Банку на 1 січня 2001 року склав 333,3 млн.грн., в т.ч. статутний - 48,6 млн.грн. Загальна сума капіталу збільшилась за рік на 4,5 млн.грн. за рахунок прибутку. У 2000 році Банк проводив стабільну діяльність, зберігаючи при цьому темпи росту прибутку. Прибуток Банку, скоригований на суму сформованих резервів під кредитні операції, зріс порівняно з минулим роком на 24,6 млн. грн., або на 30%, та склав 105,9 млн. грн. При цьому чистий прибуток отримано в розмірі 4,84 млн. грн.
Сума процентних доходів, отриманих у 2000 році, зросла порівняно з минулим роком на 7,6 млн. грн. Намагаючись максимально знизити ризик від проведення активних операцій, Банк дотримується політики збільшення питомої ваги комісійних доходів у їх загальній сумі. У 2000 році комісійні операції забезпечили Банку 25% доходів, проти 18,9% - у минулому році.
ВИСНОВКИ
Розглядаючи таку цікаву і складну тему у банківській діяльності як оцінка фінансового стану комерційного банку, у курсовій роботі ми намагались вивчити і проаналізувати теоретичні аспекти і прослідкувати їх практичне застосування у діяльності одного з відділень Укрсоцбанку.
Керуючись у своїй роботі нормативними та інструктивними матеріалами, ми прагнули якнайповніше виявити різні тенденції і спрогнозувати на майбутнє діяльність банку.
У своїй роботі ми не претендуємо на вичерпність, тому що така тема є дуже багатогранна, зачіпає багато аспектів банківської діяльності, які тут не були розглянуті. Але ми старались висвітлити один бік цієї глибокої теми, аналізуючи фінансовий стан Укрсоцбанку і порівнюючи дані з даними минулих років та загальноукраїнською банківською статистикою.
У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти формування доходів, витрат та прибутку комерційного банку. У другому розділі ми охарактеризували діяльність Укрсоцбанку, провели аналіз активів і пасивів. У третьому розділі ми провели аналіз доходів, витрат та прибутку, їх динаміку за 2000 - 2001 роки, а також проаналізували їх структуру.
Оскільки банки України, та і взагалі кредитні установи, працюють у сфері ризику, то тут важко планувати і прогнозувати конкретно на певні періоди. Завдяки проведеному аналізу легше буде передбачити, які фактори можуть вплинути на розмір доходів, витрат і можливо уникнути негативного впливу деяких факторів на кінцевий результат діяльності банку - прибуток.
Також для українських банків зараз актуально забезпечити ринкову дисципліну. Дотримання її має бути обов'язкове всіма суб'єктами ринку. Адже тільки діючи за правилами, які встановлено, можливо стабілізувати банківську діяльність і сприяти економічному зростанню. Адже банки - "кровоносні судини" економічного організму.
Життєздатність і процвітання економіки не може бути без добре налагодженої банківської системи, яка буде обов'язково працювати прибутково та надійно зпостійним ростом прибутків, як це ми мали можливість бачити на прикладі роботи АКБ "Укрсоцбанк".
Список використаної літератури
1. Банки и банковские операции: Учебник/ Под ред. Проф. Е. Ф. Жукова.- М: Банки и биржи, Юнити, 1998.
2. Банковский портфель. М.: изд-во Соминтек, 1994-1995. -.1-2,3
3. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции.- М. Все для Вас, 1993.
4. Банки и банковское дело/ Под ред. Балабанова И.Т. СПб: Питер, 2000.
5. Банковское дело: Учебник/ Под ред. Кроливицкой Л.П., Белоглазовой Е.Н. М.: Финансы и статистика, 2000.
6. Банківська енциклопедія/ За ред. Д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. -К: Ельтон, 1993.
7. Банковское дело: Справ. пособие/ Под ред. Ю.А. Бабичевой . - М.: Экономика, 1994.
8. Банковское дело. Под редакцией Лаврушина О.И. - М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992 г.
9. Банковское дело и финансирование инвестиций. Том 1: Теория и концепции. Часть 1. Под ред. Н. Брука. Институт Экономического развития Всемирного банка, 1995 г.
10. Банковское дело и финансирование инвестиций. Том 2: Политика и стратегия. Часть 1. Под ред. Н. Брука. Институт Экономического развития Всемирного банка, 1995 г.
11. Бор М.3., Пятенко В.В. Стратегическое управление банковской деятельностью. - М.: "Приор", 1995 г.
12. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 1996 г.
13. Винсент Дж. Лав. Пособия Эрнст энд Янг. "Как анализировать финансовую отчетность." / пер. с англ. с дополнениями. - М.: "Джон Уайли энд Санз", 1996 г.
14. Веселовский А. "Совершенствование надзора за деятельностью коммерческих банков": Вестник НБУ, февраль 1997 г.
15. Долан Эдвин Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - Санкт-Петербург: "Санкт-Петербург оркестр", 1994 г.
16. Закон Украины "О банках и банковской деятельности" № 878-12 от 20 марта 1991 г. // Ведомости Верховного Совета Украины, 1991, № 25.
17. Закон Украины "О залоге" № 2654-XII от 2 октября 1992 г. // Ведомости Верховного Совета Украины 1992, № 48.
18. Закон Украины "О ценных бумагах и фондовой бирже" № 636-12 от 27 апреля 1991 г. // Ведомости Верховного Совета Украины, 1991, № 26.
19. Закон Украины "Об информации" № 2657 от 2 октября 1992 г. // Ведомости Верховного Совета Украины 1992, № 48.
20. Закон Украины "О собственности" № 697-12 от 7 февраля 1991 г. // Ведомости Верховного Совета Украины 1991, № 16.
21. Закон Украины "О предприятиях в Украине" № 888-12 от 27 марта 1991 г. // Ведомости Верховного Совета Украины 1991, № 24.
22. Закон Украины "Об ограничении монополизма и недопущения недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности" № 2132-XII от 18 февраля 1992 г. // Ведомости Верховного Совета Украины 1992, № 15.
23. Основы банковского дела/ Под ред. Мороза А.Н. Либра: К, 1994.
24. Положение Национального банка Украины "О кредитовании", утверждено постановлением Правления НБУ № 246 от 28 сентября 1995 г.
25. Рекомендации по поводу оценки коммерческими банками кредитоспособности и финансовой стабильности заемщика. Национальный банк Украины. № 23011/79 от 02.06.94 г.
26. Савлук М.І., Мороз А.И., Коряк А.А. Вступ до банківської справи - К.: Либра, 1998.
27. Степаненко А. "Системная перестройка банковских учреждений и работа с проблемными банками": Банковское дело, январь 1997 г.
28. Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. М.: Финансы и статистика, 2000.
29. Шеремет А.Д. Финансовый анализ в коммерческом банке. М: Финансы и статистика, 2000.
30. Ширинская Е.Б. Операции коммерческого банка, российский и зарубежный опыт. -М: Финансы и статистика, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...