WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз прибутку - Курсова робота

Аналіз прибутку - Курсова робота

розглянемо структуру доходів комерційного банку, у вигляді діаграми (рис 3.1.1.)
Рис. 3.1.1. Структура доходів АКБ "Укрсоцбанк" на 01.01.2000р.
Для оцінки стабільності доходи поділяються на дві групи. До першої групи відносяться операційні доходи - процентний доход і безпроцентний дохід у виді комісій за банківські послуги, що по природі є стабільними. В нашому випадку вони займають найбільшу частку в структурі доходів банку: 45,38% - чистий процентний дохід та 26,69% - комісійний дохід.
До другої групи відносяться доходи від операцій на ринку, тобто доходи спекулятивного характеру, а також доходи від переоцінки активів і неординарні, що носять разовий характер, є нестабільними. За цей період їх питома вага склала: дивідендний дохід 0,0004%; чистий торговельний дохід 22,84%; прибуток/ збиток від інвестиційних цінних паперів 0,35%; інший операційний дохід 1,74%.
Ми бачимо, що їх вага не значна, крім торгівельного доходу. Небажано, щоб ця друга група надходжень засобів визначала розмір і темпи росту загального доходу банку, тому що вони не стабільні.
Тепер розглянемо структуру активів банку на 01.01.2001р. (рис 3.1.2)
Рис. 3.1.2. Структура доходів АКБ "Укрсоцбанк" на 01.01.2001р.
Тепер розрахуємо динаміку зміни доходів по періодам, що дасть нам змогу оцінити структуру доходів та тенденцію її зміни. Данні наведенні в Таблиці 3.1.
Таблиця 3.1.
Динаміка структури доходів за 01.01.2000 - 01.01.2001 ( %)
Показники 01.01.2000 01.01.2001 Динаміка
1. Чистий процентний дохід 45,38 55,3 9,92
2. Чистий комісійний дохід 29,69 37,98 8,29
3. Дивідентний дохід 0,0004 0 -0,0004
4. Чистий торговельний дохід 22,84 5,3 -17,54
5. Прибуток/ збиток від інвестиційних цінних паперів 0,35 0,08 -0,27
6. Прибуток від довгострокових вкладень в асоційовані компаніі й дочірні уcтанови та інших інвестицій 0 0,0004 0,0004
7. Інший операційний дохід 1,74 1,34 -0,40
З таблиці 3.1 ми можемо простежити позитивне збільшення чистого процентного та комісійного доходів, відповідно на 9,92% та 8,29%, і зменшення нестабільних доходів.
Ми виявили що стабільні доходи займають значну вагу в структурі доходів комерційного банку та продовжується тенденція їх росту. Тепер необхідно намагатися зберегти їх подальший зріст, за рахунок введення нових послуг клієнтам та подальшого розгалуження філіальної мережі банку.
3.2. Структурний аналіз витрат комерційного банку
Структурний аналіз витрат банку виробляється для виявлення основних видів витрат, темпів і факторів їхнього росту.
На основі загальних висновків структурного аналізу виробляється більш заглиблене дослідження основних видів доходів і витрат банку.
Наприклад, при аналізі процентного доходу вивчається його структура в розрізі джерел (внутрішні кредити, міжбанківські кредити, цінні папери, лізингові та інші операції), вплив на його розмір обсягу виданих позичок і процентних ставок, відносний рівень процентного доходу по окремих видах операцій, динаміка процентної маржі. Тенденція падіння процентної маржі є одним з показників того, що банк вступив на шлях банкрутства.
Аналіз непроцентного доходу включає такі елементи, як вивчення його структури в розрізі окремих видів некредитних послуг, імовірності збереження і зміцнення позицій банку на ринку цих послуг, співвідношення собівартості і ціни послуг, причин зміни величини елементів непроцентного доходу . /8/
Особлива увага при детальному аналізі витрат приділяється співвідношенню процентних і непроцентних витрат до частки витрат, зв'язаних з витратами по забезпеченню функціонування банку, включаючи адміністративно-господарські витрати, витрати, зв'язані з покриттям ризиків, причинами зміни величини окремих видів витрат.
З початку розглянемо питому вагу всіх витрат у загальній структурі витрат на 01.01.2000р. (Рис 3.2.1.) та на 01.01.2001р. (Рис 3.2.2.). Розрахуємо динаміку та отримані данні зведемо в таблицю 3.2.
Рис. 3.2.1. Структура витрат АКБ "Укрсоцбанк" на 01.01.2000р.
Рис. 3.2.2. Структура витрат АКБ "Укрсоцбанк" на 01.01.2001р.
Таблиця 3.2.
Динаміка структури витрат за 2000-2001рр.(%)
Показники 01.01.00 01.01.01 Динаміка
1. Процентні витрати 34 27 -7
2. Комісійні витрати 2 2 0
3. Загальноадміністративні витрати 23 21 -2
4. Витрати на персонал 22 24 2
5. Витрати на безадійні та сумнівні борги 19 26 7
Разом 100 100 0
З даної таблиці ми бачимо, що в структурі витрат переважають процентні витрати, які є стабільними, але в 2001 році порівняно з 2000 вони зменшились на 7%. Але збільшились на 7% витрати на безнадійні та сумнівні борги, що свідчить про неповернення кредитів або їх просрочку. Потрібно поліпшити контроль за видачею кредитів. Комісійні витрати не змінились в загалі, в той час як загально адміністративні витрати в структурі зменшились на 2%, а витрати на персонал збільшились на 2%.
Необхідне подальше зменшення загально адміністративних витрат та зменшення витрат на персонал, що буде сприяти збільшенню прибутку та загального поліпшення стану комерційного банку.
3.3 Аналіз динаміки доходів та витрат АКБ "Укрсоцбанк
За даними звіту про прибутки та збитки, розрахуємо динаміку зміни доходів та витрат АКБ "Укрсоцбанк" за 2000-2001рр. Данні зведені в таблиці 3.3.
Таблиця 3.3
Динаміка доходів та витрат (тис.грн)
Показники Період
Динаміка Динаміка у відсотках
- 01.01.00 01.01.01 - -
1.1 Процентний дохід 237342 256 207 18865 7,95
1.2 Процентні витрати 116724 104 350 -12374 -10,60
1. Чистий процентний дохід 120618 151 857 31239 25,90
2.1 Комісійний дохід 84245 111 009 26764 31,77
2.2 Комісійні витрати 5320 6 727 1407 26,45
2. Чистий комісійний дохід 78925 104 282 25357 32,13
3. Дивідентний дохід 1 0 -1 -100,00
4. Чистий торговельний дохід 60705 14 558 -46147 -76,02
5. Прибуток/ збиток від інвестиційних цінних паперів 924 218 -706 -76,41
6. Прибуток від довгострокових вкладень в асоційовані компаніі й дочірні уcтанови та інших інвестицій 0 1 1 100
7. Інший операційний дохід 4613 3 667 -946 -20,51
8. Операційний дохід 263938 274 583 10645 4,03
9. Загальноадміністративні витрати 75866 80 201 4335 5,71
10. Витрати на персонал 73635 91 291 17656 23,98
11. Прибуток від операцій 114437 103 091 -11346 -9,91
12. Витрати на безадійні та сумнівні борги 61843 98 032 36189 58,52
13. Прибуток до оподаткування 52594 5 059 -47535 -90,38
14. Податок на прибуток 28627 1 012 -27615 -96,46
15. Прибуток після оподаткування 23697 4 046 -19651 -82,93
16. Непередбачені доходи/ витрати 4652 794 -3858 -82,93
17. Чистий прибуток/ збиток банку 19315 4 840 -14475 -74,94
Як видно з таблиці 3.3. чистий прибуток комерційного банку зменшився на 14475 тис.грн (74,94 %) хоча майже по всіх видах операційних доходів помітне збільшення, про що свідчить загальний підсумок операційних доходів та його динаміка. В 2001 році операційні доходи зросли на 10645тис.грн (4,03%) загалом за рахунок операційних та комісійних доходів.
Зменшення ж чистого прибутку було зумовлено зміною загально адміністративних витрати, які зросли в порівнянні з 2000 роком на 4335 тис.грн (5,71%); витрати на персонал 17656 тис.грн. (23,97%) та витрати на безнадійні та сумнівні борги зросли на 36189 тис.грн. (58,52%). Саме за рахунок цих витрат та податків прибуток зменшився з 19315 тис грн. в 2000 році до 4840 тис.грн в 2001

 
 

Цікаве

Загрузка...