WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз прибутку - Курсова робота

Аналіз прибутку - Курсова робота

збільшити обсяги залучених коштів. Висока конкурентність на цьому сегменті ринку банківських послуг сприяла розширенню асортименту депозитних продуктів для фізичних осіб. Протягом звітного року було впроваджено 14 нових видів вкладів в національній та іноземній валютах, які надають клієнтам можливості вибору найбільш оптимальних і привабливих умов заощадження та примноження власних коштів. На кінець звітного періоду загальні обсяги зобов'язань Банку за залученими коштами населення склали 242 млн. грн. , тобто зросли за рік на 28,3%. При цьому кошти на рахунках до запитання зросли на 84,5%, кошти на строкових рахунках приватних клієнтів зросли на 23,4%.
Розмір середнього вкладу приватних клієнтів зріс за звітний рік на 20,7% .
За рік вкладення приватних клієнтів у депозити до запитання в національній валюті зросли на 227%, в іноземній - на 1 50 %, строкові депозити в національній та іноземній валюті збільшилися на 123%. Це свідчить, що Банк і надалі підтримує свій імідж фінансово стійкого та надійного Банку серед своїх приватних вкладників.
Розвиток інформаційних систем
Завдяки вкладанню великих коштів у розвиток Банку, впровадженню передових програмних продуктів і технічних заходів наші клієнти мають можливість у будь-якому місці отримати повний спектр банківських послуг.
Головне завдання банківських технологій забезпечити клієнту максимальну оперативність та зручність. Так, в рамках єдиної стратегії розвитку АКБ "УКРСОЦБАНК", одним з ключових моментів визначена програма довгострокового інформаційного переоснащення Банку.
У 2000 році розпочато роботу по уніфікації апаратного та програмного забезпечення. Банк заключив угоду з фірмою IBM на поставку комп'ютерної техніки (що займає друге місце серед контрактів фірми IBM i його контрагентами.) Протягом року запущена у промислову експлуатацію Внутрішня Платіжна Система. Цей інструмент дозволяє прискорити проходження безготівкових розрахунків всередині Банку, одночасно забезпечуючи процедуру безпеки. У 2000 році було також здійснено перехід на систему банківського обслуговування населення "СБОН+", підключено до системи "Клієнт-Банк" Центрального апарату - 98 клієнтів, по філіям - більш ЗООО клієнтів, розроблено програмне забезпечення задачі "Операції банку з векселями".
У Запорізькій обласній філії працює пілотний проект АБС "Профікс-Банк". Проведення даної роботи дозволить скоротити внутрішні недоліки Банку при обслуговуванні клієнтів. Це, перш за все, повинно позитивно відобразитись на тарифній політиці Банку. Для поліпшення матеріально-технічної бази у 2000 році придбано 146 серверів та 3000 робочих станцій фірми IBM. Проводяться роботи по модернізації локальної та телефонної мережі Центрального апарату та філій Банку.
У 2000 році Банк будував лише фундамент інформаційної системи. Але результати проведеної роботи доводять, що, взявши курс на освоєння та впровадження самих сучасних банківських технологій, АКБ "УКРСОЦБАНК" за технічними можливостями та рівнем послуг впевнено йде до рівня світової банківської системи.
2.3. Діяльність АКБ "УКРСОЦБАНК" на ринку цінних паперів
АКБ "УКРСОЦБАНК" є на сьогоднішній день одним із провідних в Україні незалежних реєстраторів цінних паперів. Мережа підрозділів Банку, які здійснюють ведення реєстрів власників цінних паперів, включає головний офіс та 17 філій Банку. Послуги незалежного реєстратора надаються 311 емітентам. Загальна кількість зареєстрованих Банком акціонерів - власників іменних цінних паперів перевищує 130 тисяч.
Зберігач цінних паперів АКБ "УКРСОЦБАНК" на сьогоднішній день обслуговує більше 19 тисяч рахунків клієнтів у цінних паперах. На даних рахунках обліковуються цінні папери 21 емітента. У 2000 році АКБ "УКРСОЦБАНК" розпочав операції з випуску фінансових векселів банку. Станом на 01.01.2001 року випущено векселів на загальну суму 6801,6 тис. грн. Протягом поточного року Банком здійснювалися заходи по випуску ощадних сертифікатів АКБ "УКРСОЦБАНК" на пред'явника, номінованих як у національній, так і в іноземній валюті. Зазначені операції будуть здійснюватися всіма установами банку з початку 2001 року.
Банк, маючи ліцензію Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на право здійснення діяльності торговця цінними паперами, активно приймає участь у здійсненні угод з цінними паперами за рахунок та за дорученням клієнтів. Так, у 2000 році було укладено та виконано більше 4 000 комісійних угод з цінними паперами на загальну суму більш як 20 млн. гривень.
2.4. Міжнародна діяльність АКБ "УКРСОЦБАНК"
АКБ "УКРСОЦБАНК" вважає співробітництво зі своїми іноземнимипартнерами однією з умов успішного розвитку. Маючи велику кількість клієнтів - експортерів та імпортерів, Банк намагається всіляко сприяти їхній зовнішньоторговій діяльності, здійснюючи пре-експортне та пост-експортне фінансування, надаючи послуги з проведення розрахунків і пошуку іноземних партнерів, допомогу і консультації щодо укладання зовнішньоторгових контрактів та оформлення відповідних документів. Кваліфіковані спеціалісти відділу документарних операцій допомагають клієнтам структурувати трансакції із використанням акредитивів, інкасо, банківських гарантій таким чином, щоб забезпечити їм найбільшу захищеність та сприятливі фінансові умови. Кількість акредитивів та інкасо, оброблених банком у другій половині 2000 p., зросла порівняно із першою половиною року на 35%. Виходячи із потреб своїх клієнтів, Банк зацікавлений у розвитку співробітництва у сфері фінансування торгівлі із банками-кореспондентами, з якими вже налагоджені добрі стосунки, а також у пошуку нових іноземних партнерів. Беручи до уваги стабільні фінансові показники Банку, а також оптимістичні показники розвитку економіки у 2000 - на початку 2001 pp., він розраховує на встановлення кредитних ліній з боку іноземних банків та інших фінансових інститутів, a також міжнародних організацій. Банком вже розпочато роботу по приєднанню до програми Європейського банку реконструкції і розвитку кредитування малого та середнього бізнесу, на черзі -нова програма ЄБРР сприяння торгівлі для банків у Центральній і Східній Європі та СНД, програми Світового банку, Німецько-українського фонду та іноземних державних та приватних фінансових інститутів. Ще одним перспективним напрямком міжнародної діяльності є співробітництво із іноземними банками та інвестиційними компаніями у галузі проектного фінансування. Банком ведеться активна робота на пошук та аналіз перспективних проектів українських компаній, що бажають залучити фінансування або знайти інвестора, з метою залучення іноземних фінансових установ до участі у цих проектах.
3. Аналіз доходів, витрат та прибутку АКБ "Укрсоцбанк"
3.1. Структурний аналіз доходів комерційного банку
Як основні способи оцінки доходів і витрат комерційного банку виділяються структурний аналіз, аналіз динаміки доходів і витрат, включаючи окремі їхні види, розрахунок фінансових коефіцієнтів, що характеризують відносний рівень доходів і витрат. Сукупність прийомів дозволяє дати кількісну і якісну оцінку доходів і витрат банку.
Метою структурного аналізу доходів банку є виявлення основних їхніх видів для оцінки стабільності джерел доходу і збереження їх у майбутньому. Аналіз проводиться на основі фактичних даних за минулі роки. У закордонній практиці береться період тривалістю як мінімум три роки.
За даними Звіту про прибутки та збитки АКБ "Укрсоцбанк" на 01.01.2000. Спочатку

 
 

Цікаве

Загрузка...