WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Комерційні банки - Курсова робота

Комерційні банки - Курсова робота

початку 80-их стали фірми "Мерріл Лінч" (інвестиційний бізнес), "Амерікан Експрес" (кредитні картки), "Пруденшнл" (страхування), "Сіті корперейшн" (холдінгова компанія). На думку американського фінансиста Г.Кауфмана, фінансовий супермаркет, до якого в найбільшій ступені наближується "Мерріл Лінч", можливо, це є прототипом фінансового інституту майбутнього.
Крім цих трьох рівнів, можна виділити ще два підрівні:
- індивідуальна конкуренція, при якій конкурентами є окремі кредитні інститути;
- групова конкуренція, при якій в якості конкурентів можуть виступати групи споріднених кредитних інстинутів. Прикладами можуть бути об'єднання ощадних кас і кредитних товариств в Німеччині, що проводять узгоджену ринкову політику.
2.3. Види конкуренції
а) конкуренція продавців і конкуренція покупців
Як це видно вже з визначення конкуренції, в залежності від кількості учасників в ній ринкових суб'єктів можна відмітити конкуренцію продавців і конкуренцію покупців.
Конкуренція продавців - це їх суперництво за найбільш вигідні умови збуту товарів (в даному випадку - банківських послуг). Конкуренція покупців - це змагання між ними за доступ до цих товарів.
Обидві ці форми можуть співіснувати поряд один з одним, знаходячись в певному сполученні. Їх співвідношення на кожному конкурентному ринку визначається ринковою сілою продавців і покупців. Так, на ринку продавця, де продавці володіють значними можливостями в перній ступені диктувати покупцям свої умови (внаслідок ненасиченого ринку, його монополізації і т. п.), переважає конкуренція покупців. І, навпаки, на ринку покупця, де покупець володіє більшою ринковою силою, чим продавці (із-за перенасичення ринку товарами, а також дія деяких інших факторів), основною формою є конкуренція продавців.
Яка ситуація на банківському ринку ? Чи є він ринком продавця, чи ринком покупця ? Однозначно відповісти на це запитання неможливо, так, як з однієї сторони, якбуло відмічено вище, банківський ринок є чимось суцільним і невід'ємним, а складається з багатьох приватих ринків; з іншої сторони, який-небуть банк може виступати як в ролі продавця, так і в ролі покупця.
Розуміння цього - особливо важливе в зв'язку з ситуацією на Українському банківському ринку. Нерідко зустрічається думка, що реальна банківська конкуренція в нас відсутня, так як банки виступають в ролі продавців кредитних засобів, попітна яких дуже великий. Реальна конкуренція існує не між банками, а між їх покупцями-позичальниками. Звідси випливає висновок, що у вітчизняних банках відсутня необхідність в розробці конкурентної політики, використання маркетингу і т. д . Однак таке уявлення - невірне. Адже на тому ж ринку позичкових капіталів, безперечно, на сьогоднішній день, що є ринком продавця, банк може бути не тільки продавцем, але й покупцем. В цьому випадку диктатором є вже не банк, а потенційний вкладник. Банки ж змушені конкурувати за залуення вкладників.
Із сказаного можна зробити висновок, що вже на даний час, в крайньому разі, один сектор українського банківського ринку - ринок тимчасових прав на залучені кредитні ресурси - можна охарактеризувати як конкурентний, причому банківська конкуренція тут виступає у формі конкуренції покупців. Таким чином, розробка проблем банківської конкуренції і банківського маркетингу і для українських банкірів стає не тільки теоретичною, але й практичною.
б) внутрігалузева і міжгалузева конкуренція
В залежності від галузевої приналежності суб'єктів конкуренції прийнято розрізняти внутрігалузеву і міжгалузеву конкуренцію.
Внутрігалузева конкуренція - це конкуренція між фірмами однієї галузі, що випускають аналогічні товари, які задовільняють одну і ту потребу, але є різниця в ціні, в якості, асортименті. Міжгалузева конкуренція - це конкуренція між підприємствами різних галузей.
На перший погляд може здатися, що ця класифікація до банків не належить, але будь-яка банківська конкуренція носить внутрігалузевий характер. Хоча це -лише видимість. Банківська справа - це не окрема галузь, а сфера економіки, що включає в себе багато різноманітних галузей.
Галузева структура банківської справи. З точки зору окремого кредитного інституту банківські галузі виступають в якості ринків збуту. Основні з них: ринок кредитів (галузь кредитування); ринок депозитів (галузь ощадна справа, інвестиційне посередництво); ринок послуг (галузі розрахунково-касове обслуговування, трасові операції, інші послуги).
В свою чергу, переличені галузі можуть бути розділені на підгалузі, причому, більшість кредитно-фінансових інститутів діє не в одній, а декількох галузях чи підгалузях.
Внутрігалузева банківська конкуренція. На етапі розробки своєї конкурентної стратегії кожен кредитний інститут має вирішити, чи буде він спеціалізований, чи універсальний, зважити переваги і недоліки альтернативних стратегічних рішень. Ствердження про необхідність вибору може здатися дивною: адже в наші дні, здавалось би, склалась уява про те, що універсальні банки при інших рівних умовах володіють конкурентною перевагою, що полягає в можливості розсіюванні ризику на широкий асортимент товарів, що реалізується. Отже, при наявності достатніх фінансових ресурсів, рішення повинно прийматись однозначно на користь універсалізації. В певній мірі, це правильно, однак, керівнику банку не треба забувати, що і універсальний банк може володіти стратегічними недоліками, зокрема, з точки зору інтенсивності внутрігалузевої конкуренції.
Універсальні банки демонструють найбільшу ступінь деверсифікації. Їх можна охарактеризувати навіть не як багатогалузеві, а як "всегалузеві" підприємства, конкуруючі з усіма учасниками банківського ринку. В результаті вони відчувають максимальний тиск внутрігалузевої конкуренції.
Спеціалізовані банки діють в меншій кількості галузей і конкурують, крім універсальних банків, тільки з банками і небанками, що мають аналогічну спеціалізацію. Те ж саме відноситься і до небанківських організацій, що поринають часто тільки в одну банківську галузь чи навіть в ринкову нішу. В залежності від параметрів спеціалізації інтенсивність внутрігалузевої конкуренції знижується чи підвищується, на відміну від універсальних банків.
Більш наочний склад конкурентів в середині окремих галузей і підгалузей можна відобразити в таблиці (див. табл. № 1

 
 

Цікаве

Загрузка...