WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Комерційні банки - Курсова робота

Комерційні банки - Курсова робота

банківського продукту;
- банківські послуги можуть взаємозамінювати один одного, але не мають конкурентноздатних зовнішніх (небанківських) замінників, в зв'язку з чим міжгалузева конкуренція здійснюється тільки завдяки переливу капіталу;
- в банківській справі відсутній ряд вхідних бар'єрів, характерним для багатьох інших галузей (зокрема, патентний захист), що веде до відносно великої інтенсивності конкуренції в цій сфері економіки;
- обмеження цінової конкуренції висовують на перший план проблеми управління якістю банківського продукту і реклами;
- банківські ринки є ринками деференціальної олігополії, що надають широкі можливості для кооперації і узгодження ринкової політики кредитних інститутів. В деяких країнах (наприклад, в Німеччині) подяд з індивідуальною існує групова банківська конкуренція.
В якості основних закономірностей банківської конкуренції на сучасному етапі можна назвати слідуючі:
- універсалізація банківської діяльності;
- лібералізація державного регулювання банківської діяльності;
- розширення регіональної і національної сфери діяльності кредитних інститутів;
- проникнення на банківський ринок небанків;
- зростання значення нецінової конкуренції;
- глобалізація банківської конкуренції;
- посилення інтенсивності банківської конкуренції - як резуьтат всіх названих закономірностей.
Звичайно, це лише більш загальні закономірності. Однак основний висновок із сказаного очевидний: банківська конкуренція за кордоном загострюється. Вважається, в не далекому часі це буде проходити і в нашій країні. І нашим банкірам, як зараз західним, пройдеться активно користуватись інструментарієм банківського маркетингу.
Список використаної література:
1. Анализ деятельности коммерческого банка. /Под общ. ред.С.И. Кумок. - М.: Вече,1994. - 400 с.
2. Белоглазова Г.Д. Коммерческие банки в условиях формирования ринка. - Л.: 1991 - 142 с.
3. Год планети. // М. Изд-во "Республика", - 1994г. - 218с
4. Ємерсон Ж. Банковсие и финансовие институти Великобритании.//Финансовая Украина - 1995. - 29 августа -с.21.
5. Івасів Б. С. Операції комерційних банків. / Навч. посібник. - К., 1992 - 116 с.
6. Карлоф Б., Деловая стратегия. - М.: Єкономика, 1992. - 239 с.
7.Коммерческие банки. Справочник - К., 1993 - 64 с.
8. Коробов Ю.И. Банковская конкуренция. // Деньги и кредит. - 1995 - №2 с. 14 - 17.
9. Миловидов В.Д. Современное банковское дело. Опит организации и функционирования банков США. М.: Изд. МГУ, 1992 - 174 с.
10. Не треба ламатися відченені двері. Особливо - якщо це двері банку./А. Колесников, В. Лавренчук, І. Личов, - Галицькі контракти. - 1996 - №3 с.22 - 23.
11. Основи банковского дела. / Под ред. Мороза А.Н. - К.: "Либра", 1994 - 330 с.
12. Основи економічної теорії: Підручник/ за ред. Мочерного С.В. - Тернопіль: АТ "тарнекс", - 1993 - 388 с.
13. Петрик І. Деякі аспекти банківської реформи в Україні.// Вісник НБУ - 1996, - №1 с. 14 -17.
14. Раєвський К.Є. Ринкове реформування банківської системи в Україні: концептуальні положення.// Вісник НБУ - 1996 - №1 с.29 -35.
15. Рид Є., Коттер Р., Гилл З., Смит Р., Комерческие банки./ Пер. с англ. - М.: Космополис, 1991 - 342 с.
16. Сладков А.А. О банковских услугах. / Бухгалтерский учет - 1994 - №10.
17. Спицин И.О., Спицин Я.О., Маркетинг в банке / Худ. оф. В.М. Штогрина. Тернополь: АО "Трапес". К.: ЦММС "Писнайп", 1993 - 656 с.
18. Чому навчила українських банкірів російська фінансова криза. М. Міщишин./ Галицькі контракти - 1996 - №3 с. 12 - 14.
Ширинская Е.Б. Операции комерческих банков и зарубежний опит. М.: "Финанси и статистика", 1993 - 68 с.
19. Ямпольский М.М. Особенности деятельности коммерческого банка./ Деньги и кредит. - 1994 - №2.
20. Ямпольский М.М. О регулировании деятельности коммерче ских банков./ Деньги и кредит. - 1993 - №9.
Зарубіжна література
1. Porter, M.,Competitive Strategy, USA, 1980.
2. Porter, M., Competitive Advantage, USA,1985.
Додатки
Малюнок № 1
" Характер реакції конкурента"
Майбутні цілі Поточна стратегія
На всіх рівнях управління і Як компанія приймає
в багатьох вимірах участь в конкуренції в
даний момент
Характер реакції конкурента
Чи задоволений конкурент своїм сьогоднішним положенням?
На які дії чи зміни в стратегії може піти конкурент?
Які найслабкіші місця конкурента?
Якими будуть найбільш сильними і ефективними відповідні міри з боку конкурента?
Пропозиції, Можливості
що торкаються самої сильні і слабкі
компанії і галузі сторони
Таблиця №1
Банківські галузі і підгалузі Суб'єкти внутрігалузевої конкуренції
1 2
1. Кредитування:
а) комерційне кредитування;
б) споживацьке кредитування;
в) іпотечне кредитування;
г)сурогати кредиту (лізінг, факторінг, фортфейтинг)
2. Ощадна справа
3. Інвестиційне посередниц-тво:
а) прийом строкових депози-тів;
б) операції з цінними папера-ми;
в)капіталовкладення в дорого-цінні метали.
4. Розрахунково-касове обслу-говування:
а) відкриття рахунків;
б) здійснення розрахунків;
Універсальні банки, страхові компанії, пенсійні фонди, кредитні товариства
Універсальні банки, банки споживчого кредиту, торгові організації, каса взаємодопомоги
Універсальні банки, іпотечні банки.
Універсальні банки, лізингові компанії,промислові підприємства
Універсальні банки, ощадні банки
Універсальні банки,ощадні банки, емітенти, облігації.
Універсальні банки, інвестиційні банки, інвестиційни компанії, брокерські фірми
Універсальні банки, торгівці-нумізмати
Універсальні банки,ощадні банки, кредитні товариства
Універсальні банки, поштові установи
Прдовження табл. №1.
1 2
в) операції з кредитними картками
5. Трастові операції:
а) управління майном по дові-реності;
б) емісійні операції.
6. Інші послуги:
а) конвертація валют;
б) депозитні послуги;
Універсальні банки, компанії по випуску кредитних карток, торгові організації
Універсальні банки, юридичні фірми
Універсальні банки, інвестиційні компанії, брокерські фірми
Універсальні банки, валютні брокери
Універсальні банки

 
 

Цікаве

Загрузка...