WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Український ринок карткових розрахунків, зокрема фізичних осіб, визначення основних проблем, що склалися та шляхів їх вирішення, аналіз перспектив роз - Реферат

Український ринок карткових розрахунків, зокрема фізичних осіб, визначення основних проблем, що склалися та шляхів їх вирішення, аналіз перспектив роз - Реферат

необхідних умов для поліпшення структури грошового обігу за рахунок масових безготівкових платежів із використанням карток і скорочення частки готівкових розра-хунків.
З метою вирішення проблем, пов'язаних із розвитком систем масових безготівкових платежів з використанням платіжних карток, міжвідомчою робочою групою з питань розвитку безготівкових розрахунків в Україні при Державній комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом у 2003 році роз-роблено проект Державної програми розвитку масових безготівкових роз-рахунків в Україні та заходів щодо її виконання.
Реалізація передбачених програмою заходів сприятиме поліпшенню структури грошового обігу в Україні за рахунок розбудови масових безготівкових платежів з використанням платіжних карток і скороченню частки готівкових розрахунків, створенню прозорої фінансової системи, залученню через банківську систему в загальногосподарський обіг значних ресурсів (готівкових коштів громадян та юридичних осіб), забезпеченню по-ступового переходу населення на безготівкові розрахунки, зменшенню ви-трат Національного банку та держави на підтримку готівкового обігу. У під-сумку матимемо ряд важливих економічних результатів, а саме:
o збільшення питомої ваги безготівкових розрахунків платіжними картками у сфері торгівлі та послуг порівняно з розрахунками готівкою;
o розширення інфраструктури приймання платіжних карток;
o збільшення надходжень у місцеві й державний бюджети за рахунок повнішого оподаткування суб'єктів господарювання та фізичних осіб (при безготівковому обслуговуванні різко зменшуються можливості для прихо-вування доходів);
o зменшення зловживань у сфері торгівлі та послуг;
o зниження витрат на касові операції, інкасацію, транспортування. зберігання готівки тощо;
o скорочення витрат на виробництво банкнот і монет та підтримку готівкового обігу;
o погіршення умов для розвитку тіньового бізнесу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 17.12.2001 № 524.
2. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх використанням, затверджене постановою Правління Національного банку України від 27.06.2001 № 367.
3. План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджений постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280.
4. Андреев А.А., Морозова А.Г, Логинов А.И., Перлин Ю.В., Селиванов Ю.В., Скоробогачева И.А., Спесивцев А.В., Стромский П.В., Товб Ю.С., Коржов Ю.Л. Пластиковые карты, 2-е издание, переработанное и дополненное - М.:Концерн "Банковский деловой центр" - 1998 г. - 327 с.
5. Гризов А.И. Пластиковые карточки: Англо-русский толковый словарь терминов международной практики безналичных расчетов на основе пластиковых картотек // М.: "Рекон" - 1997 - 256 с.
6. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник - 2-ге видання, виправлене та доповнене. - Львів: Видавництво "Центр Європи", 1997. - 576 с.Кравчук Г.Т., Шевчук Т.В., Коновал У.М. Інформаційні системи і технології в банківській сфері: Навчальний посібник. - Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2002. - 135 с.
7. Кравчук Г.Т., Шевчук Т.В., Коновал У.М. Інформаційні системи і технології в банківській сфері: Навчальний посібник. - Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2002, 135 с.
8. Кумок С.И. Мой банк - М.: Московское финансовое обьединение, 1996-320с.
9. Рудакова О.С. Банковские електронные услуги. М: "Банки и биржи" Издательское обьединение "ЮНИТИ" - 1997 - 261 с.
10. Усоскин В. М. Банковские пластиковые карточки. М.:ИПЦ "Вазар-Ферро" - 1995 - 144с.
11. Царев В.В., Кантарович А.А. Электронная коммерция. - СПб: Питер, 2002. - 320 с.
12. Дубілет О. Перспективи розвитку карткових продуктів // Вісник Національного банку України - 2003 - № 10 - С. 11-13.
13. Косіонов Л.В. Готівковий обіг в Україні: потрібні нові технології // Вісник Національного банку України - 2001 - № 5 - С. 42-45.
14. Кулагин В. Маркетинговая схема "зарплатный проект" // информационно-аналитический бюллетень "Мир карточек", приложение к журналу "Банковские технологии" - 2002 - № 7 - С. 6-11.
15. Лисенко О. Популярні рецепти зі сплати заробітної плати // Галицькі контракти - 2002 - № 15 - С. 16-18.
16. Мовчан О.А. Система електронних розрахунків з застосуванням платіжних карток // Вісник Національного банку України - 2002 - № 6 - С. 38-41.
17. Олійник О.М. Банківські кредитні картки // Фінанси України - 2002 -№ 11 - С. 68-80.
18. Стромский П. Минимизация рисков банка-эквайрера. // информационно-аналитический бюллетень "Мир карточек", приложение к журналу "Банковские технологии" - 2001- № 1 - С. 8-14.
19. Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2003 році // Вісник Національного банку України - 2004 - № 4 - С. 24-29
20. Пластиковые карточки в России: Сборник // Сост.: А.А.Андреев, А.Г.Морозов, Д.А.Равкин - М.: Банкцентр, 2001 - 296 с.
21. Программа деятельности ЗАО "Укркарт" на 2002г. // Утверждена Общим собранием акционеров ЗАО "Укркарт"
22. ЛIГАБiзнесIнформ: украинская Сеть деловой информации
23. Електронний бюлетень ПЛАС - info, № 37 21/12/04
Рецензія на курсову роботу:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Керівник роботи: Ричаківська В.І.,
"_____"_____________ 2005 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...