WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Бізнес-етика і соціальна відповідальність у банківській системі - Реферат

Бізнес-етика і соціальна відповідальність у банківській системі - Реферат

проблем сьогодення - роль і значення бізнес-стики - етики індивідуальної праці та особистої відповідальності. Вона постає нині в ширшому і гострішому соціально-історичному контексті.Йдеться про формування трудової етики сучасного суспільства, яка приходить на зміну традиційній; інакше кажучи - про формування "економічної людини" з новими стимулами до праці й новою трудовою мотивацією. Приголомшливо, але факт: найчудовіші ідеї наших нинішніх економістів сьогодні розбиваються, як правило, об той же здавна не помічений камінь спотикання: бракує людини-хазяїна, котра з ентузіазмом береться за справу, орієнтуючись на адресовані їй економічні реформи.
Сьогодні очевидно, що економічна реформа, з якою спочатку пов'язували всі свої надії радикально настроєні вітчизняні економісти, буксуватиме, допоки на допомогу їй не прийде реформування моральних основ нашого світогляду, не виникне трудова мотивація нового типу, котра відповідає умовам сучасного українського суспільства. Моральність -це сфера най-простіших і водночас найглибших відносин людей, що визначають їх мотивацію і поведінку. Без неї, без її "простих" законів (а для цього потрібно насамперед відновити їх у споконвічних правах) ми навряд чи просунемося вперед в інших галузях життя. Тільки з моральним реформуванням наша господарська, політична і правова реформи нарешті дадуть результати.
В основу раціональної дії людини-господаря Вебер поклав етику христи-янства. У християнстві, за його словами, немає "ніякого релігійного тлумачення світу як цілого". Це, по суті, етичне вчення, яке орієнтує діяльність у світі, але не дає теологічного тлумачення. Ця етика, орієнтована на внутрішній світ людини, і є моментом внутрішнього переконання. Вона не містить жодних табу щодо дійсних чи бажаних умов діяльності у світі. Але такс етичне розуміння християнства Вебер не вважає результатом особистих можливостей. Для нього воно - закономірне, послідовне, продумане,
раціональне. Ідея раціональності трактується Вебером не тільки як фак-тична, неминуча вимога, а й як фундаментальна умова відповідального морального поводження в сучасному світі. Раціональність не є ні чимось далеким і зовнішнім щодо релігії, ні тим, що має замінити її в дусі про-світительських уявлень [З].
Щоденну управлінську діяльність у кожній організації здійснюють кон-кретні менеджери і виконавці відповідно до своїх функцій і посадових обов'язків, які можуть бути зафіксовані у документах (посадових інструк-ціях) або ж становити предмет усних домовленостей. Але досвідчені керівники добре знають: жодна найдетальніша інструкція не може визначити всі аспекти дій. Тому нерідко всупереч інструктивним документам чи постановам вони керуються власними уявленнями і цінностями під час виконання тієї чи іншої роботи. Йдеться про етичні аспекти менеджменту, котрі відображають надзвичайно важливий механізм його взаємодії з суспільством.
4. Форми поведінки, яким в США дають різні етичні оцінки
Далеко не завжди одні й ті ж вчинки, дії, форми поведінки отримують однакову етичну оцінку - в різних країнах вони розцінюються по-різно-му. Скажімо, американське законодавство хабарі вважає злочином. А проте так звані "підмазки" - виплата певних сум іноземним державним чиновникам американськими компаніями з метою прискорити прийняття потрібних їм рішень - не вважається злочином, мало того - нерідко вони не оподатковуються, тобто напівпідпільні "подачки" готівкою не враховуються при оподаткуванні: ці витрати спрямовуються на прискорення митних формальностей, дрібні подарунки, чайові тощо, на-томість не можуть використовуватися на підтримку збуту або, наприклад, започаткування нового бізнесу. Винятком із цієї практики є хіба що ви-плати, що порушують Закон 1977 року "Про корупцію у справах з інозем-ними організаціями", який було прийнято після того, як з'ясувалося, що великі суми були передані високопоставленим іноземним чиновникам у зв'язку з продажем американських літаків.
Інший приклад типової стичної проблеми стосується дотримання ан-тидемпінгового законодавства США металургійними підприємствами Ук-раїни, що експортували в 1996 році майже півмільйона тонн сталевого ви-сокоякісного вуглецевого обрізного
листа на суму близько 200 млн. доларів. Департамент торгівлі Сполуче-них Штатів у результаті антидемпінгового процесу, ініційованого амери-канськими компаніями "General Steel Co" і "Gulf States Inc", увів із 1 лип-ня 1997 року нові ставки ввізного мита для наших підприємств: для "Азовсталі" - 100%, для комбінату ім. Ілліча - 177%, а для решти - 238%. Наші менеджери і політики, причетні до цих процесів, це несподіване рішення розцінили як несправедливе. Адже рівень рентабельності відносно собівартості дорівнює лише 7-10%. Здавалося б, підстав для того, щоб вважати ціни на українську металопродукцію демпінговими, немає. Однак американська сторона мала свої аргументи. По-перше, українські підприємства близько 100 тис. тонн металопродукції поставляли через фірми-посередники із південноазіатських країн, що вважається піратськими поставками. Це негативно позначилося на іміджі українських підприємств. Нині фірми-посередники збанкрутували або ж були ліквідовані, а питання українського металу існує. По-друге, і це головне, українська економіка не має статусу ринкової, а вважається перехідною. Це дає право американському департаменту торгівлі вдаватися до широких вольностей щодо визначення "реальних" цін. Тому нині одне з першочергових питань - надання вітчизняній економіці статусу ринкової. А на переговорах між учасниками зазначеної антидемпінгової процедури українська сторона намагається призупинити введення в дію нових ставок ввізного мита на метал на 5 років. До речі, у США розглядають іще кілька питань стосовно дотримання українськими постачальниками вимог антидемпінгового законодавства цієї країни. Все це свідчить про актуальність етичних питань у сфері міжнародного бізнесу [4, 69-70].
Етика - система моральних принципів, яка зобов'язує відрізняти правильну поведінку від хибної. А саме розуміння бізнес-етики багато в чому залежить від системи загальних і особистих моральних цінностей менеджерів та виконавців. Важливо розрізняти внутрішню етику ор-ганізації та етику її взаємовідносин із навколишнім середовищем. Стосовно організаційної етики, то її аспекти зазначені у поширеному в США тесті на етику організації. Що ж до зовнішньої етики взаємовідносин організації з навколишнім середовищем, то вона
визначається вимогами, яких дотримуються у своїй діяльності провідні міжнародні компанії.
Можна навести чимало факторів, які спонукають до неетичної поведінки. Серед них - недостатність законодавчої та нормативно-правової бази, значний обсяг "тіньової" економіки, конкурентна боротьба, що примушує нехтувати етичними міркуваннями, прагнення

 
 

Цікаве

Загрузка...