WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Роль НБУ на ринку державних цінних паперів - Дипломна робота

Роль НБУ на ринку державних цінних паперів - Дипломна робота

Нацiонального банку України від 21.06.2002р. № 15, i Положення про порядок здiйснення нерезидентами операцiй з облiгацiями внутрiшнiх державних позик, затвердженого наказом Міністерства фінансів України i постановою Правління Національного банку України від 23.07.2002 року № 246.
Аукцiонз розмiщення облiгацiй внутрiшньої державної позики за попереднiми та остаточними заявками i умовами (далi - аукцiон) - аукцiон, на якому його учасникам надається право пiдтвердити первинну суму чи цiну або змiнити умови придбання облiгацiй на пiдставi отриманої iнформацiї за правилами, що визначенi цим Положенням. При проведеннi такого аукцiону Мiнiстерство фiнансiв України надає повідомлення.
А також Національний банк в першочерговому порядку здійснюватиме в межах можливості рефінансування комерційних банків-власників конверсійних облігацій під їх забезпечення за плату на рівні дохідності за конверсійними облігаціями.
У зв'язку із тим, що Закон України "Про цінні папери і фондову біржу", який був прийнятий у 1991 році, можна сказати, застарів та й за 11 років відбулося багато змін на фінансовому ринку, а отже й на ринку цінних паперів назріла необхідність прийняття нового закону. Національний банк України підготував новий законопроект "Про цінні папери та фондову біржу", який винесений на розгляд Верховної Ради України. Новий законопроект визначає порядок реєстрації, емісії та обігу цінних паперів в Україні, діяльності та відповідальності професійних учасників фондового ринку, встановлює вимоги до забезпечення відкритості та рівних можливостей для усіх осіб, що діють на фондовому ринку, рівного доступу до інформації, що пов'язана із реєстрацією, емісією та обігом цінних паперів. У законопроекті ширше подається поняття цінних паперів, їх груп та видів (пайові, боргові, похідні, приватизаційні), основні характеристики цінних паперів (акцій, облігацій, казначейських зобов'язань, ощадні сертифікати), порядок розміщення цінних паперів, професійна діяльність на фондовому ринку, регулювання ринку цінних паперів, інформаційне забезпечення фондового ринку, реклама на фондовому ринку.
Національний банк України виконує своєрідну роль на ринку цінних паперів, він одночасно є як професійним учасником, що активно веде операції з цінними паперами, так і державним органом регулювання фондового ринку.
Національний банк є агентом уряду з розміщення державних позик. У цьому випадку він виконує функції інвестиційної компанії з обслуговування первинного розміщення цінних паперів. Отже вкладаючи в державні фондові цінності власні ресурси Національний банк України виступає як дилер.
Нацбанк створює вторинний ринок державних цінних паперів, виступаючи на ньому як фінансовий брокер, що працює за дорученням уряду.
Нацбанк виконує функцію депозитарію, клірингового і розрахункового центру щодо операцій з випуску державних цінних паперів тобто виступає в ролі спеціалізованої організації з обліку, збереження і розрахунках за операціями з фондовими цінностями.
Нацбанк проводить розрахунки з виплат відсотків і погашення випусків державних цінних паперів. Здійснюючи касове виконання бюджету, Нацбанк є агентом з платежів з обслуговування внутрішнього державного боргу у формі цінних паперів.
Нацбанк використовує операції з державними цінними паперами як інструмент грошово-кредитної політики.
Нацбанк є органом державного регулювання для комерційних банків - професійних учасників ринку цінних паперів.
Нацбанк виступає в ролі консультанта уряду і парламентських органів, співавтором законодавчих актів про ринок цінних паперів.
Відповідно до Закону "Про банки і банківську діяльність", і згідно з відповідними нормативними актами Національного банку України, він виконує такі регулюючі функції на ринку цінних паперів:
- встановлює для банків правила здійснення операцій на ринку цінних паперів, обліку та звітності за угодами з фондовими інструментами;
- ліцензування, регулювання та контроль операцій банків з цінними паперами;
- атестація спеціалістів банків на право проведення операцій з цінними паперами;
- реєстрація випусків цінних паперів;
- регулювання разом з Мінфіном України випуску та обігу державних цінних паперів;
- реєстрація і ведення реєстру акціонерних товариств-банків;
- підготовка спеціалістів для роботи з цінними паперами.
Згідно з Законом України "Про валютне регулювання і валютний контроль" Національний банк регулює обіг цінних паперів - валютних цінностей як у розрізі банківських, так і небанківських операцій.
Значну частину регулюючих функцій Національний банк України надав своїм територіальним управлінням.
Особливою сферою відповідальності Національного банку є "операції на відкритому ринку", інструментом яких є цінні папери, а метою - регулювання обсягу продажу грошової маси, що знаходиться в обігу.
Це питання детальніше буде розглянуто в третьому розділі.
1.2.Характеристика ринку цінних паперів.
Ринок цінних паперів - це ринок, на якому купуються і продаються фінансові інструменти - цінні папери.
Ринок позичкового капіталу представлений, головним чином, банківськими установами. Крім того, на ньому діють й інші кредитно-фінансові установи, що входять до складу кредитної системи.
Ринок цінних паперів з притаманною йому системою фінансових інструментів - це та сфера, в якій реалізуються відносини власності, формуються фінансові джерела економічного зростання, концентруються і розподіляються інвестиційні ресурси.
Через ринок цінних паперів акумулюються тимсасово вільні грошові кошти підприємств, банків, держав, приватних осіб і направляються на виробничі і невиробничі вкладення (на інвестиції).
Характерні особливості ринку цінних паперів:
По-перше ринок цінних паперів є регулятором стихійно діючих у ринковій економіці процесів.
По-друге, ринок цінних паперів виконує інформаційну функцію для своїх учасників.
По-третє, ринок цінних паперів (особливо короткостроковий) відіграє важливу роль у регулюванні грошового обігу й кредиту.
Слід розрізняти об'єкт і суб'єкт ринку цінних паперів.
Об'єктами ринку є цінні папери, які розміщуються, обертаються і погашаються на ринку. Їх називають ще "фінансовими інструментами", або інструментами ринку цінних паперів.
Суб'єктами ринку є учасники ринку цінних паперів, які здійснюють операції з цінними паперами. До них відносяться: емітенти, інвестори, фінансові посередники.
Ринок цінних паперів поділяють на:
? первинний;
? вторинний.
Первинний ринок обслуговує емітентів цінних паперів, забезпечує первинне розміщення цінних паперів серед інвесторів з метою отримання емітентом нових грошових ресурсів.
Продаж тільки-но випущених цінних паперів може бути прямим і опосередкованим.
Прямий продаж - це безпосередня реалізація цінних паперів

 
 

Цікаве

Загрузка...