WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Роль НБУ на ринку державних цінних паперів - Дипломна робота

Роль НБУ на ринку державних цінних паперів - Дипломна робота

нацiональних грошей.
В залежностi вiд рiвня iнфляцiї, попиту i пропозицiї на мiжбанкiвському ринку, кредитних аукцiонах, становища на валютному та фондовому ринках, Національним банком України здiйснювалося оперативне регулювання облікової ставки. Протягом 2002 року облiкова ставка змінювалася 6 разів і знизилася, досягнувши рівня 8.0 % річних.(додаток1)
При поступовому зниженні темпів інфляції та облікової ставки Національного банку України відповідно забезпечувалось стабільне зниження рівня процентних ставок комерційних банків та здешевлення кредитів.
Так, у січні середня ставка за кредитами комерцiйних банкiв становила 20.8 % при облiковій ставці Нацiонального банку України у 13.9 %, то в груднi вона знизилася до 18.6 % при облiковій ставці у 8.0 %.
Протягом останнiх трьох років середнiй рiвень iнфляцiї становив у 2000 році 25.8 %, до 6.1 % 2001 та, за прогнозом, до 0, у 2002 році.
Нацiональний банк України протягом 2002 року проводив полiтику, грошово-кредитну політику відповідно до стратегії, визначеної основними засадами грошово-кредитної політики на цей рік, яка передбачала забезпечення внутрішньої та зовнішньої стабільності національної валюти, а також-сприяння процесам економічного зростання.
Уперше за період 2000-2002 року валютно курсова політика суттєво не змінювалась. Це позитивно вплинуло на розвиток валютного ринку.
Обсяги міжнародних резервів НБУ з початку 2002 року збільшилися на 1008.5 млн.$ до 4.1 млн.$,що в 5.1 раза перевищує обсяг резервів 1998 року (795 млн. доларів) причому за відсутності кредитів від МВФ та інших міжнародних фінансових організацій.
У 2002 році проведено 12 кредитних аукцiонiв з продажу кредитних ресурсiв, на яких було надано кредитiв 135 комерцiйним банкам на загальну суму 612,2 млн.грн. за середньозваженою ставкою 20.8% рiчних при середньорічнійвстановленій облiковiй ставцi Нацiонального банку України 8.0 8.0 %.
Крiм того, враховуючи критичний фiнансовий стан пiдприємств окремих галузей господарства, пролонговано термiн погашення кредитiв, які надані комерцiйним банкам, на суму 267,4 млн.грн., з них 159,8 млн.грн. були надані ними на виконання державних програм санацiї пiдприємств та на здiйснення розрахункiв за енергоносії. Це зменшило можливості надання кредитів підприємствам iнших сфер економiки.
Протягом року мали мiсце випадки несвоєчасного повернення комерцiйними банками кредитiв, які вони отримали у Нацiональному банку України. За станом на 01.01.2002 року прострочена заборгованiсть комерцiйних банкiв перед Національним банком становила 26,4 млн.грн.
На базi використання внутрішньої державної позики, як застави своєчасного повернення кредитних коштiв, стало можливим вiдродити кредитнi вiдносини на новiй якiснiй основi. Протягом року було укладено кредитних угод під заставу державних облiгацiй на суму понад 370 млн.грн.
Комерційними банками постійно надавалась вiдповiдна кредитна пiдтримка кредитоспроможним суб'єктам господарської дiяльностi всiх галузей господарства при наявностi у них гарантiй повернення кредиту і в бiльшiй мiрi за рахунок власних ресурсів.
Відсутність гарантій повернення кредитів у більшості суб'єктів господарювання стримувала кредитнi операцiї комерційних банків.
Починаючи з 2001 року Національний банк України як правило не проводить цільові кредитні аукціони у зв'язку зі зміною ситуації. У комерційних банків з'явилась надлишкова ліквідність і вони не потребували емісійних засобів Нацбанку. Разом з тим, було проведено 8 аукціонів з продажу кредитних ресурсів для підтримки короткострокової ліквідності комерційних банків. На цих аукціонах кредити продавалися комерційним банкам під заставу майна та державних цінних паперів на строк від 30 до 360 днів. Протягом року 169 комерційним банкам було продано кредитів на загальну суму 0,7 млрд. гривень.
Слід відзначити, що в 2002 році для всіх комерційних банків були встановлені єдині умови доступу до кредитів Національного банку України.
Протягом 2002 року проведено 8 кредитних аукціонів з продажу кредитних ресурсів, на яких 169 комерційних банків отримали кредити на загальну суму 692 млн. грн. При цьому необхідно зазначити, що порівняно з минулим роком коло комерційних банків - учасників аукціонів розширилося на 31 банк, а обсяги продажу кредитних ресурсів зросли на 12,3%. Як правило, увесь продаж кредитних ресурсів комерційним банкам на аукціонах здійснювався Національним банком України під заставу ОВДП. В умовах скрутного фінансового стану комерційного банку, за рішенням Національного банку України такий банк переводиться на фінансове оздоровлення, яке часто супроводжується наданням санаційного кредиту Нацбанку з метою виконання вимог режиму оздоровлення.
За станом на 1 січня 2002 року зареєстровано 182 банки з них:
" Банки які мають ліцензію-152;
" Банки, що перебувають у стадії ліквідації-27;
" Державні банки-2;
" Банки з іноземним капіталом-20;
" Банки зі 100-відсотковим капіталом-7;
У країнах з розвинутою економікою такий інструмент, як кредитні аукціони не використовується. В основному використовують операції РЕПО та ломбардний кредит.
Ломбардний кредит - найдорожчий і найкороткостроковіший інструмент підтримки НБУ ліквідності комерційних банків.
У застосуванні цього інструмента з'явились свої особливості. Якщо раніше (за наявності вільних кредитних ресурсів у Національному банку України) комерційні банки могли звернутися за таким кредитом будь-коли і з будь-якою метою, то тепер уточнюється, що ломбардний кредит комерційному банку вигідно отримати для підтримки своєї ліквідності. Причому це - найкороткостроковіший і найдорожчий кредит.
Ломбардні кредити під заставу ОВДП надаються у порядку, визначеному Тимчасовим положенням про порядок рефінансування Національним банком України комерційних банків під забезпечення державних цінних паперів, затвердженим постановою Правління Національного банку України ? 246 від 28.09.1995 року.
Облік ОВДП за угодами з надання ломбардних кредитів ведеться у депозитарії Національного банку України таким чином. На підставі депо-розпоряджень, що надаються комерційними банками - отримувачами ломбардного кредиту, в депозитарії НБУ здійснюються операції з блокування ОВДП за напрямом "Заблоковано за угодами на позабіржовому ринку". При надходженні удень проведення блокувальних операцій повідомлення про перерахування відповідної суми коштів (кредиту) ОВДП переводяться на блокувальний рахунок за напрямом "Заблоковано під забезпечення ломбардного кредиту".
У разі відсутності у день проведення блокувальних операцій повідомлення про перерахування коштів у депозитарії Національного банку України ОВДП розблоковуються і зараховуються на рахунок депонента.
За вчасного погашення комерційними банками заборгованості за ломбардними

 
 

Цікаве

Загрузка...