WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ ""Райффайзен Банк Аваль""" - Курсова робота

" Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ ""Райффайзен Банк Аваль""" - Курсова робота

Таблиця Б.2 - Баланс за станом на 31.12.2008 року, (тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

2008 рік

1

2

3

АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

3751776

2

Торгові цінні папери

141967

3

Кошти в iнших банках

1540769

4

Кредити та заборгованість клієнтів

51415996

5

Цiннi папери в портфелi банку на продаж

862962

6

Цінні папери в портфелі банку до погашення

406668

7

Інвестиції в асоційовані компанії

44833

8

Інвестиційна нерухомість

34305

9

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

36618

10

Відстрочений податковий актив

148852

11

Основні засоби та нематеріальні активи

3119383

12

Iншi фінансові активи

3741939

13

Інші активи

179179

14

Усього активiв

65425247

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

15

Кошти банкiв

22413403

16

Кошти клiєнтiв

26882221

17

Боргові цінні папери, емітовані банком

721978

18

Інші залучені кошти

5695132

19

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

60261

20

Вiдстроченi податковi зобов'язання

365471

21

Резерви за зобов'язаннями

56989

22

Інші фінансові зобов'язання

608065

23

Інші зобов'язання

69553

24

Субординований борг

1112231

25

Усього зобов'язань

57985304

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ

26

Статутний капiтал

5103537

27

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

564913

28

Резервні та інші фонди банку

1771493

29

Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку

7439943

30

Усього власного капіталу та частка меншості

7439943

31

Усього пасивiв

65425247

Таблиця Б.3 - Баланс за станом на 31.12.2009 року

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

2009 рік

1

2

3

АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

6490915

2

Торгові цінні папери

421717

3

Кошти в iнших банках

581442

4

Кредити та заборгованість клієнтів

39127232

5

Цiннi папери в портфелi банку на продаж

1069232

6

Цінні папери в портфелі банку до погашення

1855488

7

Інвестиції в асоційовані компанії

45023

8

Інвестиційна нерухомість

53019

9

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

3812

10

Відстрочений податковий актив

771313

11

Основні засоби та нематеріальні активи

2973000

12

Iншi фінансові активи

361438

13

Інші активи

294494

14

Усього активiв

54048125

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

15

Кошти банкiв

16332907

16

Кошти клiєнтiв

27667673

17

Боргові цінні папери, емітовані банком

190100

18

Інші залучені кошти

214387

19

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

703

20

Вiдстроченi податковi зобов'язання

302877

21

Резерви за зобов'язаннями

56832

22

Інші фінансові зобов'язання

611456

23

Інші зобов'язання

983437

24

Субординований борг

2374696

25

Усього зобов'язань

48735068

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ

26

Статутний капiтал

5103537

27

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

- 1985175

28

Резервні та інші фонди банку

2194695

29

Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку

5313057

30

Усього власного капіталу та частка меншості

5313057

31

Усього пасивiв

54048125


 
 

Цікаве

Загрузка...