WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ ""Райффайзен Банк Аваль""" - Курсова робота

" Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ ""Райффайзен Банк Аваль""" - Курсова робота

У разі, якщо ковзна середня (Кс) обчислюється як середня арифметична проста, то можна використати такий алгоритм її розрахунку:

, (3.1)

де t — границя числового ряду (наприклад, порядковий номер останнього звітного періоду);

n — досліджуваний інтервал ряду динаміки;

хі — значення досліджуваного показника в і-му періоді.

Оскільки в структурі активів балансу вагоме місце займають кредити та заборгованість клієнтів, то є доцільним спрогнозувати обсяги кредитування на 2010 рік у розрізі надання кредитів фізичним та юридичним особам. Для розрахунків скористаємось даними додатку В . При цьому n = 12. Отримані результати зведемо в таблицю 3.2.

Таблиця 3.2 – Прогнозні показники обсягів кредитування фізичних та юридичних осіб ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на 2010 рік.

Порядковий номер періоду (місяця), і

Значення досліджуваного показника, хі для фізичних осіб, млн. грн.

Ковзна середня в граничному періоді, t

Значення досліджуваного показника, хі для юридичних осіб, млн.грн.

Ковзна середня в граничному періоді, t

1

2

3

4

5

січень 2009

25197,32

24739,49

лютий 2009

24857,32

23998,79

березень 2009

24538,77

23292,69

квітень 2009

24249,77

22075,90

травень 2009

21064,70

349,11

червень 2009

23547,25

19952,21

липень 2009

23401,50

19010,01

серпень 2009

23807,39

18206,52

вересень 2009

23550,42

17575,44

жовтень 2009

23218,92

17177,50

листопад 2009

22878,06

16485,20

грудень 2009

22539,94

21692,62

14823,12

18140,50

січень 2010 (прогноз)

21692,62

23278,89

18140,50

17590,58

лютий 2010 (прогноз)

23278,89

23147,35

17590,58

17056,57

березень 2010 (прогноз)

23147,35

23031,40

17056,57

16536,89

квітень 2010 (прогноз)

23031,40

22929,87

16536,89

16075,30

травень 2010 (прогноз)

22929,87

23085,30

16075,30

17385,82

червень 2010 (прогноз)

23085,30

23046,81

17385,82

17171,95

липень 2010 (прогноз)

23046,81

23017,25

17171,95

17018,78

серпень 2010 (прогноз)

23017,25

22951,40

17018,78

16919,80

вересень 2010 (прогноз)

22951,40

22901,48

16919,80

16865,17

жовтень 2010 (прогноз)

22901,48

22875,03

16865,17

16839,14

листопад 2010 (прогноз)

22875,03

22874,78

16839,14

16868,64

грудень 2010 (прогноз)

22874,78

-

16868,64

-

Також зобразимо графічно результати прогнозування обсягів кредитування фізичних та юридичних осіб ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" у 2010 році (рис. 3.1 – 3.2).

Рисунок 3.1 – Прогнозні показники обсягів кредитування фізичних осіб ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на 2010 рік

Рисунок 3.2 – Прогнозні показники обсягів кредитування юридичних осіб ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на 2010 рік

Таким чином після проведення прогнозних розрахунків відмічається тенденція до поступового вирівнювання обсягів кредитування як фізичних, так і юридичних осіб та незначного підвищення на кінець 2010 року. Проте створення відповідного фінансового прогнозу є досить складним завданням, оскільки коливання фінансових ринків і швидкі зміни у фінансових відносинах в цей кризовий період значно ускладнюють прогнозування. За твердженням О. О. Терещенко фінансові прогнози не можуть бути виконані з великою точністю, тому що може відбутися багато подій, які спричинять невідповідність між дійсністю і прогнозом [62].

Проте впровадження запропонованих заходів дозволить позитивно вплинути як на кредитну діяльність ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", так і на підвищення рейтингу довіри серед населення щодо інших банківських операцій.

ВИСНОВКИ

Слід відмітити, що нормативно-правове забезпечення у сфері кредитування та діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в цілому базується на Основному законі нашої держави – Конституції України [1].

Правові основи діяльності банків, порядок створення і основні принципи їх діяльності також закріплені і в Законі України "Про банки та банківську діяльність" (остання редакція від 24.11.2009 року). У ньому зазначено, що банки – це установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій, передбачених цим Законом [6].

Також основою діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" є статут. Цей документ є визначальним у діяльності банку, він закладає основні напрями та основи його діяльності [58].

Приведена загальна фінансово-економічна характеристика свідчить про те, що ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" є стабільною установою, яка постійно розвивається. В активних операціях банку найбільшу питому вагу становлять надані кредити, що свідчить про те, що кредитна діяльність є однією з головних для банку, як і в переважній більшості банків, а, отже, і в структурі формування дохідності банку дохідність від кредитних операцій займає значну питому вагу. Незважаючи на те, що темп росту активів за період 2008-2009 рр. зменшився і становив показник лише 0,83 % у порівнянні з 1,47 % відповідно в 2007-2008 рр. Таке зменшення було спричинене впливом світової економічної кризи.

В 2009 році питома вага коштів клієнтів в структурі зобов'язань становила 51,19 % (27667673 тис. грн.) проти 41,09 % (26882221 тис. грн.) відповідно у 2008 році Це свідчить про те, що банк проводить активну політику по залученню коштів для покриття активних операцій.

Власний капітал банку теж збільшується, в 2009 році зріс на 0,4 % порівнюючи з 2007 роком, і становив 5313057 тис. грн., а це свідчить про платоспроможність банку, оскільки величина власного капіталу більша за 0.

Оскільки найбільший прибуток банку досягається завдяки кредитним операціям, то особливу увагу слід приділити оцінці структури та якості кредитного портфеля.

Управління кредитним портфелем дає змогу балансувати та стримувати ризик усього портфеля, контролювати ризик, притаманний тим чи іншим ринкам, клієнтам, позиковим інструментам, кредитам та умовам діяльності. Управління кредитними ризиками вимагає систематичного кількісного та якісного аналізу кредитного портфеля та роботи з проблемними кредитами.

Особливу увагу також необхідно приділити і якості кредитного портфеля, захищеності його від кредитного ризику. З метою підвищення надійності та стабільності банківської системи, захисту інтересів кредиторів і вкладників комерційних банків постановою Правління НБУ № 279 від 6.07.2000 р. (Остання редакцiя вiд 28.12.2008 на пiдставi z1206-08) затверджене Положення про порядок розрахунку резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків [12].

Виходячи з цього в дипломній роботі було визначено і розглянуто структуру і якість кредитного портфеля банку.


 
 

Цікаве

Загрузка...