WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ ""Райффайзен Банк Аваль""" - Курсова робота

" Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ ""Райффайзен Банк Аваль""" - Курсова робота

Структурний аналіз проводиться для визначення надмірної концентрації кредитних операцій в одному сегменті, що підвищує ступінь кредитного ризику. Проте надмірна диверсифікація кредитного портфеля створює певні труднощі в управлінні позиковими операціями та може стати причиною банкрутства банку, тому зарубіжні комерційні банки визначають для себе межі вкладення ресурсів у певний сегмент, тобто застосовують метод лімітування [43].

На основі даних додатку Д проведемо аналіз кредитного портфелю за видами економічної діяльності і отримані результати зведемо в таблицю 2.7.

Таблиця 2.7 – Аналіз структури кредитного портфеля ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" за видами економічної діяльності за 2007-2009 рр.

Рядок

Вид економічної діяльності

2007 рік, тис. грн.

Питома вага, %

2008 рік, тис. грн.

Питома вага, %

2009 рік, тис. грн.

Питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Державне управління та діяльність громадських організацій

11763

0,03

25582

0,05

19490

0,04

2

Виробництво

4322674

11,56

5569124

10,09

5481509

11,25

3

Нерухомість

980864

2,62

1969695

3,57

1369159

2,81

4

Торгівля

6077437

16,25

11843442

21,45

9501283

19,50

5

Сільське господарство

2112000

5,65

3129871

5,67

2938089

6,03

6

Кредити, що надані фізичним особам

19066474

50,98

27529233

49,86

25385479

52,10

7

Інші

4831318

12,92

5142798

9,32

4029518

8,27

8

Всього:

37402530

100,00

55209745

100

48724527

100,00

Як бачимо з таблиці 2.7 в 2009 році відмічаються істотні зміни відносно показників 2008-2007 рр. Найбільшу частку займають кредити, що надані фізичним особам в 2009 році – 52,10 % (49,86 % в 2008 році, 50,98 % в 2007 році). Також істотну частку становлять кредити у виробництво та торгівлю. Дещо підвищилась частка кредитів, виданих для розвитку сільського господарства і в 2009 році вона склала 6,03 % проти 5,67 % в 2008 року та 5,65 % в 2007 році. На 0,76 % зменшились обсяги кредитувань в нерухомість і в 2009 році даний показник становив 2,81 % проти 3,57 % 2008 року.

Відобразимо графічно структуру кредитного портфеля за видами економічної діяльності (рис. 2.5).

Рисунок 2.5 – Структура кредитного портфеля ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" за видами економічної діяльності за 2007-2009 рр.

Взагалі слід зазначити, що в подальшому необхідно більше диверсифікувати кредитні вкладення, щоб сприяти розвитку пріоритетних галузей народного господарства.

2.4 Аналіз якості кредитів , наданих фізичним та юридичним особам банку

Якісне оцінювання кредитного портфеля має на меті насамперед максимально знизити ризик неповернення позики, що веде до значних втрат для банків і може привести його до банкрутства.

Для оцінювання якості кредитного портфеля з погляду кредитного ризику застосовуються такі показники:

  • коефіцієнт покриття класифікованих позик;

  • питома вага зважених класифікованих позик;

  • коефіцієнт питомої ваги проблемних позик;

  • коефіцієнт питомої ваги збиткових позик.

Перелічені показники слід аналізувати в динаміці, виявляти тенденцію до їх зміни та причини їх погіршення. Розрахунок цих коефіцієнтів допомагає визначити тенденції погіршення фінансового стану та шляхи збільшення економічної ефективності кредитних операцій [52].

Коефіцієнт покриття класифікованих позик розраховується як відношення зважених класифікованих позик до капіталу банку:

Кпкп = Кзвкп / К, (2.1)

де Кзвкп – коефіцієнт зважених класифікованих позик;

К – капітал банку.

Цей показник комплексно характеризує якість кредитного портфеля з погляду ризику в сукупності з його захищеністю власним капіталом. Підвищення цього коефіцієнта в динаміці вважається негативним явищем і свідчить про підвищення ймовірності збитків у майбутньому.

Коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик розраховується як відношення зважених класифікованих позик до загальної суми позик:

Кпзвкп = Кзвкп / П, (2.2)

де Кзвкп – коефіцієнт зважених класифікованих позик;

П – загальна сума позик..

Зважені класифіковані позики розраховуються множенням суми кредитів певної групи ризику на відповідний коефіцієнт.

Коефіцієнт прострочених позик розраховується як відношення позик з простроченою виплатою процентів та основної суми боргу до загального обсягу позик:

Кпп = Ппростр. / П, (2.3)

де Ппростр. – основна сума боргу;

П – загальна сума позик..

Цей коефіцієнт вказує на ту частину позик, у портфелі банку, виплати за якими були невчасно погашені, та на ті, які не були погашені взагалі. Високий процент свідчить про погіршення кредитної діяльності банку. Значний приріст за аналізований період свідчить про можливі значні збитки в перспективі.

Коефіцієнт збитковості позик розраховується як співвідношення збитків за позиками, отриманими за аналізований період (Зп) до середнього загального обсягу позик (П), або до загального обсягу позик:

Кзб = Зп / П, (2.4)

де Зп – збитки за позиками;

П – загальний обсяг позик..

Коефіцієнт збитковості визначає частину позик, які за певний період призвели до збитку. Зростання цього показника може свідчити про погіршення політики дотримання допустимого рівня ризику.

Для розрахунку цих показників спочатку необхідно розрахувати суму класифікованих позик. Розрахунок здійснимо на основі даних останніх двох кварталів 2009 року [28, 29] та зведемо в таблицю 2.8.

Таблиця 2.8 - Розрахунок зважених класифікованих позик за ступенем ризику

Групи ризику позик

2009 рік, 3 квартал

2009 рік, 4 квартал

Сума позик, тис. грн

Коефіцієнт ризику

Сума позик, зважених на коефіцієнт, тис. грн

Сума позик, тис. грн

Коефіцієнт ризику

Сума позик, зважених на коефіцієнт, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

Стандартні

29382466

0,01

293824,66

19389570

0,01

193895,7

Під контролем

16073137

0,05

803656,85

13177869

0,05

658893,45

Субстандартні

10688071

0,2

2137614,2

12113940

0,2

2422788

Сумнівні

1861904

0,5

930952

2503966

0,5

1251983

Безнадійні

3273975

1

3273975

4301088

1

4301088

Разом позик

61279553

-

7440022,71

51486433

-

8828648,15

Як видно з даних таблиці, у разі зменшення загальної суми кредитного портфеля сума зважених класифікованих позик зросла у 4 кварталі 2009 року до 8828648,15 тис. грн, проти 7440022,71 тис. грн у 3 кварталі 2009 року, тобто на 1388625,44 тис. грн. Це свідчить про явне погіршення якості кредитного портфеля.


 
 

Цікаве

Загрузка...