WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ ""Райффайзен Банк Аваль""" - Курсова робота

" Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ ""Райффайзен Банк Аваль""" - Курсова робота

З вище зазначеного можемо зробити висновок, що дуже велика увага приділяється процесу кредитування, оскільки протягом періоду, що аналізуємо обсяги видачі кредитів невпинно зростають як серед фізичних осіб, так і серед юридичних осіб. У 2009 році, у зв'язку з кризою, Райффайзен Банк Аваль проводив консервативну політику щодо кредитної діяльності, головну увагу приділяючи роботі з клієнтами по реструктуризації та погашенню існуючої заборгованості з метою недопущення значного погіршення якості кредитного портфеля.

Наступним етапом наших досліджень буде аналіз структури кредитного портфеля ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". І в першу чергу визначимо питому вагу наданих кредитів фізичним та юридичним особам. Графічно дані представлені на рисунку 2.3.

Рисунок 2.3 – Співвідношення наданих кредитів фізичним та юридичним особам ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" протягом 2007 - 2009 рр.

Як бачимо з рисунка 2.3 кредити юридичних і фізичних осіб займають майже однаково рівні позиції: 2007 рік – 50,66 % кредити юридичних осіб і відповідно 49,34 % - фізичних осіб, 2008 рік – 52,08 % кредити юридичних осіб, 47,92 % - фізичних осіб і в 2009 році цей розподіл становив для юридичних осіб 43,49 % та 56,51 % для фізичних осіб.

Це співвідношення свідчить про рівномірне розподілення кредитних ризиків серед даними групами клієнтів.

Проведемо кількісну оцінку структури кредитного портфеля на основі даних представлених в додатку Г та на основі річних звітів за 2007-2009 роки [50, 52, 53]. Дані аналізу зведемо в таблицю 2.5.

Таблиця 2.5 – Кредитний портфель ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" за 2007 – 2009 роки

Рядок

Найменування статті

2007 рік, тис. грн.

Питома вага, %

2008 рік, тис. грн.

Питома вага, %

2009 рік, тис. грн

Питома вага, %

1

Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

0

0

0

0,00

0

0,00

2

Кредити юридичним особам

18421134

50,86

27591506

53,66

18803130

48,06

3

Кредити, що надані за операціями репо

6044

0,02

0

0,00

0

0,00

4

Кредити фізичним особам підприємцям

1146239

3,16

1715051

3,34

8009345

20,47

5

Іпотечні кредити фізичних осіб

3080408

8,50

10185234

19,81

4307908

11,01

6

Споживчі кредити фізичним особам

9726998

26,86

15454554

30,06

5020024

12,83

7

Інші кредити фізичним особам

5110024

14,11

396168

0,77

12583318

32,16

8

Резерв під знецінення кредитів

1270873

3,51

3926517

7,64

9597294

24,53

9

Усього кредитів за мінусом резервів

36219974

100

51415996

100

39127233

100,00

Таким чином слід зазначити, що найбільшу питому вагу в кредитному портфелі банку складають кредити юридичним особам (50,86 % в 2007 році, 53,66 % в 2008 році, 48,06 % в 2009 році), також вагоме місце займають споживчі кредити фізичним особам (26,86 % в 2007 році та 30,06 % в 2008 році ). У 2008 році значно зросла частка іпотечних кредитів і склала 19,81 % проти 8,50 % в 2007 році. Кредити фізичним особам – підприємцям майже без змін і складають 3,16 % в 2007 році та 3,34% відповідно у 2008 році. В 2009 році відбувся перерозподіл кредитів для фізичних осіб – підприємців. Їх частка склала 20,47 %. І також значно зросли інші кредити фізичних осіб – 32,16 %.

Необхідно зазначити, що в 2009 році була сформована більша сума резервів під заборгованість за кредитами (24,53 % проти 7,64 % в 2008 році). Дана тенденція свідчить про те, що банк такими діями знижує кредитний ризик. Незважаючи на загострення кризових явищ, Райффайзен Банк Аваль зберіг свою лідируючу позицію в основних сегментах банківської діяльності. Зокрема на кінець 2009 року банк мав другу позицію у сегментах кредитування фізичних осіб, коштів населення та коштів юридичних осіб-резидентів.

Одним із заходів контролю за кредитним ризиком є забезпечення кредитів. Забезпечення — це запасний метод отримання невиплаченого боргу (основної суми та процентів) у разі неплатоспроможності позичальника. Залежно від наявності і характеру забезпечення виділяють: забезпечені (ломбардні) позики і незабезпечені (бланкові) позики [25]. Основна частина банківських кредитів видається під забезпечення, що є одним з принципів банківського кредитування. Формами забезпечення зобов'язань щодо повернення кредиту можуть бути: застава майна позичальника; гарантія або порука; договір страхування кредитів; товарні документи; цінні папери; поліси страхування життя; передання на користь банку контрактів; вимог та рахунків позичальників третій особі; дорогоцінні метали тощо. Тому використовуючи інформацію "Річного звіту ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" за 2008 рік" та "Річного звіту ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" за 2009 рік" [50, 53] далі проаналізуємо кредитний портфель за характером і видами забезпечення. Отримані дані зведемо в таблицю 2.6.

Таблиця 2.6 - Аналіз структури кредитного портфеля ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" за 2007-2009 рр. за характером та видами забезпечення

Рядок

Найменування статті

2007 рік, тис. грн.

Питома вага, %

2008 рік, тис. грн.

Питома вага, %

2009 рік, тис. грн.

Питома вага, %

1

Незабезпечені кредити

4582141

12,22

5681755

10,27

3961304

8,13

2

Забезпечені кредити

32908706

87,78

49660758

89,73

44763223

91,87

2.1

Гарантіями і поручительствами

12783

0,03

16842

0,03

9745

0,02

2.2.

Заставою, у тому числі:

32895923

49643916

44753478

2.2.1

Нерухоме майно житлового призначення

6241322

18,97

11647725

23,46

13720827

28,16

2.2.2

Інше нерухоме майно

7693986

23,39

12996429

26,18

15124093

31,04

2.2.3

Цінні папери

102755

0,31

234609

0,47

190026

0,39

2.2.4

Грошові депозити

708173

2,15

430018

0,87

448266

0,92

2.2.5

Інше майно

18149687

55,17

24335135

49,02

19241316

39,49

3

Всього кредитів та заборгованості клієнтів

37490847

100

55342513

100

48724527

100

Як бачимо з таблиці 2.6 банк проводить правильну кредитну політику, оскільки в 2009 році відбувся перерозподіл виданих забезпечених і незабезпечених кредитів.

Так забезпечені кредити склали 91,87 % в 2009 році (проти 89,73 % в 2008 році та 87,78 % в 2007 році ) і незабезпечені кредити 8,13 % (проти 10,27 % в 2008 році, 12,22 % в 2007 році).

В свою чергу забезпечення кредитів здійснюється під заставу, а саме: нерухомістю житлового призначення 28,16 % в 2009 році і відповідно 23,46 % (2008 р.) та 18,97 % (2007 р.).

Іншим нерухомим майном - 31,04 % в 2009 р. проти 26,18 % (2008 рік) та 23,39 % відповідно в 2007 році.

Дещо зменшилось забезпечення цінними паперами і становило 0,39 % в 2009 році та 0,47 % в 2008 році.

Незначне підвищення частки забезпечення у формі грошових депозитів – 0,92 % в 2009 р. (0,87 % в 2008 р., 2,15 % в 2007 р.).

Основна частка забезпечення складає інше майно, яке становить 39,49 % у 2009 р. (49,02 % - 2008 р., 55,17 % - 2007 р.). З даного перерозподілу видів забезпечення можемо припустити, що в 2009 році оформлювалась значна частина кредитів, які потребують такого вагомого забезпечення як нерухомість, що може бути показником значних оформлюваних сум. Графічно відобразимо гістограму забезпечення кредитів ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" за 2007-2009 рр. (рис. 2.4).

Рисунок 2.4 – Гістограма забезпечення кредитів ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" за 2007-2009 рр.

Аналіз структури кредитів за видами економічної діяльності дає змогу визначити галузеву диверсифікацію кредитів порівняно з попередньою звітною датою. Для цього розраховується питома вага вкладених в окремі галузі позик у цілому за короткостроковими та довгостроковими позиками, а також у динаміці. Галузева диверсифікація кредитних вкладень повинна сприяти розвитку пріоритетних галузей народного господарства [34].


 
 

Цікаве

Загрузка...