WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ ""Райффайзен Банк Аваль""" - Курсова робота

" Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ ""Райффайзен Банк Аваль""" - Курсова робота

Продовження таблиці 2.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Iншi фінансові активи

919 174

2,06

3 741 939

5,72

361 438

0,67

2 822 765

-3 380 501

4,07

0,10

Інші активи

112453

0,25

179179

0,27

294494

0,54

66726

115315

1,59

1,64

Усього активiв

44 526 540

100

65 425 247

100

54 048 125

100

20 898 707

-11 377 122

1,47

0,83

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Кошти банкiв

13 672 735

30,71

22 413 403

34,26

16 332 907

30,22

8 740 668

-6 080 496

1,64

0,73

Кошти клiєнтiв

22 556 212

50,66

26 882 221

41,09

27 667 673

51,19

4 326 009

785 452

1,19

1,03

Боргові цінні папери, емітовані банком

1 407 761

3,16

721 978

1,10

190100

0,35

-685 783

-531 878

0,51

0,26

Інші залучені кошти

290 413

0,65

5 695 132

8,70

214 387

0,40

5 404 719

-5 480 745

19,61

0,04

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

0

0,00

60 261

0,09

703

0,00

60 261

-59 558

-

0,01

Вiдстроченi податковi зобов'язання

194 698

0,44

365 471

0,56

302 877

0,56

170 773

-62 594

1,88

0,83

Резерви за зобов'язаннями

111 543

0,25

56 989

0,09

56 832

0,11

-54 554

-157

0,51

1,00

Інші фінансові зобов'язання

596 786

1,34

608 065

0,93

611 456

1,13

11 279

3 391

1,02

1,01

Інші зобов'язання

49 947

0,11

69 553

0,11

983 437

1,82

19 606

913 884

1,39

14,14

Субординований борг

354 653

0,80

1 112 231

1,70

2 374 696

4,39

757 578

1 262 465

3,14

2,14

Усього зобов'язань

39 234 748

88,12

57 985 304

88,63

48 735 068

90,17

18 750 556

-9 250 236

1,48

0,84

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капiтал

3 703 537

8,32

5 103 537

7,80

5 103 537

9,44

1 400 000

0

1,38

1,00

Продовження таблиці 2.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

676 697

1,52

564 913

0,86

-1 985 175

-3,67

-111 784

-2 550 088

0,83

-3,51

Резервні та інші фонди банку

911 558

2,05

1 771 493

2,71

2 194 695

4,06

859 935

423 202

1,94

1,24

Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку

-

-

7 439 943

11,37

5 313 057

9,83

7 439 943

-2 126 886

-

0,71

Усього власного капіталу та частка меншості

5 291 792

11,88

7 439 943

11,37

5 313 057

9,83

2 148 151

-2 126 886

1,41

0,71

Усього пасивів

44 526 540

100

65 425 247

100

54 048 125

100

20 898 707

-11 377 122

1,47

0,83

Таким чином, активи за аналізований період зросли на 9521585 тис. грн, що становить 21,38 % від їх величини на початок 2007 року. Це відбулося в основному за рахунок зростання кредитного портфеля банку, а також як наслідок – зростання нарахованих процентних доходів. Проте темп росту за період 2008-2009 рр. зменшився і становив показник лише 0,83 % у порівнянні з 1,47 % відповідно в 2007-2008 рр. Таке зменшення було спричинене впливом світової економічної кризи.

Аналізуючи зобов'язання, зазначимо, що вагоме місце займають кошти клієнтів, тобто депозити, та як наслідок, нараховані процентні витрати. В 2009 році питома вага коштів клієнтів в структурі зобов'язань становила 51,19 % (27667673 тис. грн.) проти 41,09 % (26882221 тис. грн.) відповідно у 2008 році Це свідчить про те, що банк проводить активну політику по залученню коштів для покриття активних операцій.

Власний капітал банку теж збільшується, в 2009 році зріс на 0,4 % порівнюючи з 2007 роком, і становив 5313057 тис. грн., а це свідчить про платоспроможність банку, оскільки величина його власного капіталу більша, ніж 0.

Оскільки в активних операціях банку найбільш питому вагу становлять надані кредити, що свідчить про те, що кредитна діяльність є однією з головних для банку, як і в переважній більшості банків, а, отже, і в структурі формування дохідності банку дохідність від кредитних операцій займає значну питому вагу. Виходячи з цього в наступних підрозділах даної дипломної роботи проведемо аналіз структури кредитного портфеля та якості наданих кредитів ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та за допомогою економіко-математичних моделей визначимо вплив обсягів кредитування на прибуток банку.


 
 

Цікаве

Загрузка...