WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ ""Райффайзен Банк Аваль""" - Курсова робота

" Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ ""Райффайзен Банк Аваль""" - Курсова робота

Усі зусилля сектору корпоративних продажів було зосереджено на зобов'язаннях, документарних послугах, якості портфеля та конвертації інвестиційних кредитів у короткострокове фінансування внутрішнього ринку. Приблизно 10 % кредитного портфеля було переведено із запозичень в іноземних валютах на гривневі з метою мінімізувати ризики, що виникають внаслідок нестабільності валютних курсів.

Банк незмінно приділяє велику увагу розробці сучасних та інноваційних послуг для клієнтів. Було впроваджено спеціальне програмне забезпечення для отримання додаткової конкурентної переваги в цій сфері.

Слід також відмітити, що серед різноманітних послуг, які надаються юридичним особам, значна увага приділяється фінансуванню бізнесу, а саме наступні послуги такі як:

 • інвестиційне кредитування;

 • фінансування проектів;

 • фінансування оборотного капіталу;

 • кредити на придбання автомобілів;

 • кредити сільськогосподарським підприємствам;

 • факторинг;

 • позики юридичним особам під заставу нерухомого майна;

 • корпоративні овердрафти;

 • овердрафти з диференційованими процентними ставками;

 • торгове фінансування та документарні операції;

 • лізинг;

 • організація та участь в проектах надання синдикованих кредитів;

 • довгострокове фінансування, гарантоване іноземними експортними кредитними агентствами.

Необхідно звернути увагу, що протягом 2009 року було змінено основні пріоритети в діяльності малого бізнесу. У цьому сегменті на зміну активному кредитуванню на перший план вийшли розвиток нових і вдосконалення існуючих депозитних програм та надання комплексного банківського сервісу клієнтам.

В 2009 році Райффайзен Банк Аваль продовжив активно пропонувати комплексні рішення з управління поточним рахунком малим підприємствам, а саме впроваджував тарифні пакети, що поєднують найпоширеніші та найнеобхідніші банківські послуги для щоденного використання представниками малого бізнесу. Також клієнтам пропонувалися сучасні послуги контролю поточного рахунку та дистанційного банківського обслуговування – система "Клієнт - Банк", що заощаджує час та кошти клієнтам: близько 35 % клієнтів малого бізнесу є користувачами цієї системи.

Також для клієнтів малого бізнесу існує цілий ряд послуг, в тому числі різноманітні тарифні пакети, депозитні програми, документарні операції, а також наступні активні операції:

 • інвестиційне кредитування (кредитування в рамках партнерських програм банку, кредит надається в національній валюті);

 • фінансування поповнення обігових коштів (кредитна лінія, овердрафт);

 • факторинг (тільки для клієнтів малого бізнесу)(комплекс обслуговування, який складається з фінансування (оплати документів, підтверджуючих відвантаження товарів покупцеві на умовах відстрочки платежу) та сервісу (управління дебіторською заборгованістю).

Кількість клієнтів малого бізнесу Райффайзен Банку Аваль зросла у 2009 році на 34 %: з 13757 до 20940 чол. В середньому банк щомісяця залучав на обслуговування близько 600 клієнтів. Постійний приріст забезпечили системне покращення якості обслуговування, надійність та прозорість умов співпраці, конкурентні переваги продуктових пропозицій, а також орієнтація банку на довгострокові відносини з клієнтами.

У 2009 році бізнес-лінія послуг для приватних клієнтів продовжила свій динамічний розвиток, надаючи послуги найвищої якості за прийнятною вартістю.

Було введено новий підхід до сегментації клієнтської бази, що фокусується на визначенні потенціалу клієнтів та впровадженні системного підходу у сфері управління відносинами з клієнтами. Було розроблено унікальну стратегію розвитку та управління за цільовими сегментами, яка спрямована у першу чергу, на задоволення потреб клієнтів – споживачів банківських продуктів та послуг.

Розвиток пакетного обслуговування клієнтів один з головних пріоритетів банку, оскільки дозволяє отримувати додаткові комісійні доходи та продавати клієнту одразу декілька продуктів. Райффайзен Банк Аваль у 2009 році продовжував бути лідером продажу банківських продуктів та сервісів у пакеті за єдиним вигідним тарифом.

Розвиток карткових кредитів також один із головних пріоритетів банку, оскільки даний продукт є джерелом збільшення комісійних та процентних доходів банку.

Банк також продовжив розширювати перелік послуг у центрах самообслуговування (ЦСО) – міні-відділеннях зі встановленими банківськими терміналами самообслуговування, які дають можливість клієнтам банку – держателям платіжних карток Visa або MasterCard, емітованих Райффайзен Банк Аваль, виконувати широкий спектр банківських послуг самостійно, без звернення до працівників відділень. Зокрема, поповнювати депозит, сплачувати рахунки, здійснювати перекази між картками, вносити готівку на рахунок тощо.

Також для приватних клієнтів існує цілий ряд послуг, в тому числі різноманітні депозитні продукти, поточні рахунки, карткові продукти, послуги держателям платіжних карток через банкомати, послуги держателям платіжних карток через термінали самообслуговування, додаткові послуги держателям платіжних карток, грошові перекази, чеки, операції з дорогоцінними металами, оренда індивідуальних депозитних сейфів юридичними та фізичними особами, а також наступні пропозиції щодо кредитування:

 1. Іпотечне кредитування:

 • житло в кредит на первинному ринку;

 • житло в кредит на вторинному ринку;

 • земельна ділянка в кредит;

 • кредит під заставу нерухомості;

 • кредит на будівництво власного житла.

 1. Споживче кредитування:

 • кредит на придбання нового автомобіля з власним внеском;

 • кредит на придбання нового автомобіля без власного внеску;

 • кредит на придбання автомобіля, що був у користуванні;

 • "Гроші на будь-що +";

 • Кредит готівкою для найкращих клієнтів банку.

Проведемо порівняльний аналіз фінансових показників банківських балансів за останні періоди, а саме за 2007-2009 рр. Дані аналізу зведемо в таблицю 2.2.

Таблиця 2.2 - Аналіз балансу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" за 2007-2009 рр.

Найменування

2007 рік, тис. грн

Питома вага, %

2008 рік, тис. грн

Питома вага, %

2009 рік, тис. грн

Питома вага, %

Абсолютне відхилення, тис. грн

Темп росту

2007-2008

2008-2009

2007-2008

2008-2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

АКТИВИ

Грошові кошти та їх еквіваленти

2 910 415

6,54

3 751 776

5,73

6 490 915

12,01

841 361

2 739 139

1,29

1,73

Торгові цінні папери

198 918

0,45

141 967

0,22

421717

0,78

-56 951

279 750

0,71

2,97

Кошти в iнших банках

963 122

2,16

1 540 769

2,36

581 442

1,08

577 647

-959 327

1,60

0,38

Кредити та заборгованість клієнтів

36 219 974

81,34

51 415 996

78,59

39 127 232

72,39

15 196 022

-12 288 764

1,42

0,76

Цiннi папери в портфелi банку на продаж

98 332

0,22

862 962

1,32

1 069 232

1,98

764 630

206 270

8,78

1,24

Цінні папери в портфелі банку до погашення

978 823

2,20

406 668

0,62

1 855 488

3,43

-572 155

1 448 820

0,42

4,56

Інвестиції в асоційовані компанії

14437

0,03

44833

0,07

45023

0,08

30396

190

3,11

1,00

Інвестиційна нерухомість

0

0,00

34 305

0,05

53 019

0,10

34 305

18 714

-

1,55

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

4 273

0,01

36 618

0,06

3 812

0,01

32 345

-32 806

8,57

0,10

Відстрочений податковий актив

85 159

0,19

148 852

0,23

771 313

1,43

63 693

622 461

1,75

5,18

Основні засоби та нематеріальні активи

2 021 460

4,54

3 119 383

4,77

2 973 000

5,50

1 097 923

-146 383

1,54

0,95


 
 

Цікаве

Загрузка...