WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Центральний банк Російської Федерації - Курсова робота

Центральний банк Російської Федерації - Курсова робота

Банк Росії надає велике значення забезпеченню узгодженості в реалізації грошово-кредитної і бюджетної політики. При цьому враховуватиметься вплив бюджетних чинників на стан грошового ринку. У разі ослаблення бюджетної політики Банк Росії в цілях запобігання можливих інфляційних наслідків буде вимушений вживати заходів, направлених на збільшення об'єму абсорбції, і при необхідності - коректувати параметри грошово-кредитної політики.

4. Політика валютного курсу

Політика валютного курсу Банку Росії в 2007году буде направлена на заборону інфляції і підтримку стійкої макроекономічної ситуації і фінансової стабільності російської економіки. В цілях пом'якшення впливу зовнішньоекономічної кон'юнктури на стан внутрішнього фінансового ринку і забезпечення динаміки курсу рубля, що дозволяє зберегти прийнятний рівень конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, курсова політика проводитиметься в рамках режиму керованого плаваючого валютного курсу. Банк Росії своєю задачею в 2007году бачить створення умов для мінімізації втручання Банку Росії в процес курсоутворення на внутрішньому валютному ринку.

Операції по купівлі-продажу Банком Росії іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку залишаться основним інструментом курсової політики в 2007году. Інтервенції проводитимуться в цілях недопущення надмірного зміцнення рубля і запобігання різких коливань валютного курсу, не обумовлених дією фундаментальних економічних чинників. Для підтримки на відносно низькому рівні волатильності курсу рубля до значущим для Російської Федерації іноземних валют Банк Росії в 2007году продовжить використовувати як операційний орієнтир рубльову вартість корзини, що складається з євро і долара США. Це дозволить при реалізації політики валютного курсу оперативно реагувати на взаємні коливання курсів основних

світових валют і відповідно здійснювати згладжування коливань ефективної вартості рубля.

Кількісні оцінки можливого підвищення реального ефективного курсу рубля в 2007году лежать в достатньо широкому діапазоні (від 0 до 10%). Його динаміка визначатиметься виходячи із змін у внутрішній і зовнішній економічній кон'юнктурі і ефективності заборони інфляційних процесів. За умов, близьких до умов другого варіанту економічного розвитку, приріст реального ефективного курсу рубля в 2007году складе приблизно 4-5%. У разі швидкого зростання світових цін на нафту, цін на інші що експортуються Росією товари, подальшого збільшення чистого припливу приватного капіталу, ухвалення рішень про додаткове підвищення регульованих цін, про додаткові витрати федерального бюджету приріст реального ефективного курсу рубля в 2007году може виявитися більш високим і наблизитися до верхньої межі вказаного діапазону. При значному падінні світових цін на що експортуються Росією товари, істотному зниженні припливу приватного капіталу реальний ефективний курс рубля в 2007году може залишитися на рівні, що склався до кінця 2006года.

5. Інструменти грошово-кредитної політики і їх використовування

Рішення по використовуванню інструментів надання і абсорбції ліквідності прийматимуться з урахуванням динаміки макроекономічних показників, що формується, зміни стану платіжного балансу, кон'юнктура міжнародних фінансових і товарних ринків, бюджетної політики, що проводиться.

Не дивлячись на те, що збереження в 2007году режиму керованого плаваючого курсу накладатиме певні обмеження, які необхідно враховувати при формуванні параметрів процентної політики, умови функціонування російської економіки, у тому числі пов'язані з відміною обмежень по операціях з капіталом і фінансовими інструментами, визначають об'єктивну необхідність переходу до більш гнучкого формування курсу рубля на внутрішньому валютному ринку при посиленні ролі процентних інструментів грошово-кредитної політики.

Стратегічним напрямом активізації процентної політики є звуження коридору процентних ставок по операціях Банку Росії на грошовому ринку. Проте значне підвищення ставок по інструментах стерилізацій збільшує ризик припливу короткострокового капіталу в економіку, що створить додатковий тиск у бік підвищення курсу рубля. Тому одну з основних задач в 2007году Банк Росії бачить знаходження компромісного рівня процентних ставок, що забезпечує ефективне скріплення надмірної ліквідності банківського сектора при одночасному недопущенні масштабних короткострокових припливів капіталу.

При розвитку ситуації за сценарієм, що припускає збереження високого рівня вільної ліквідності у кредитних організацій, Банк Росії активізує використовування інструментів абсорбції грошових коштів в цілях обмеження впливу монетарних чинників на інфляцію. При цьому значну роль в скріпленні вільних грошових коштів гратимуть ринкові інструменти на аукціонній основі (операції з ОБР, депозитні операції). Разом з тим буде продовжено застосування інструментів постійної дії, що забезпечують скріплення ліквідності на короткі терміни (депозити по фіксованих ставках на стандартних умовах).

Крім того, Банк Росії в необхідних випадках здійснюватиме операції з продажу державних цінних паперів з власного портфеля (без зобов'язання зворотного викупу), які переважно використовуватимуться як інструменти "тонкої настройки".

Банк Росії в 2007году продовжить використовування обов'язкових резервних вимог як прямого інструменту регулювання ліквідності банківського сектора. Враховуючи ефективне використовування кредитними організаціями механізму усереднювання обов'язкових резервів для регулювання рівня власної ліквідності, Банк Росії розгляне можливість поетапного збільшення коефіцієнта усереднювання обов'язкових резервів. Разом з тим при значному

зростанні банківської ліквідності, коли застосування інших інструментів для її абсорбції не зможе надати необхідного ефекту, Банк Росії не виключає можливості адекватної зміни нормативів обов'язкових резервів.

У разі зниження рівня ліквідності в банківському секторі, що супроводиться зростанням процентних ставок на ринку міжбанківських кредитів, основні зусилля Банку Росії будуть направлені на формування додаткової грошової пропозиції за рахунок проведення операцій за поданням ліквідності кредитним організаціям. Для цієї мети як основні будуть використані операції Банку Росії на відкритому ринку (аукціони прямого РЕПО, ломбардні кредитні аукціони). Банк Росії також продовжить застосування інструментів постійної дії (ломбардних кредитів по фіксованих процентних ставках і операцій "валютний своп"). Для забезпечення безперебійного здійснення розрахунків Банк Росії надаватиме кредитним організаціям внутрішньоденні кредити і кредити "овернайт".

В цілях підвищення ефективності операцій рефінансування (кредитування) кредитних організацій як інструменту грошово-кредитної політики Банк Росії планує протягом 2007года проводити роботу в рамках створення єдиного механізму рефінансування (кредитування) кредитних організацій, який забезпечить можливість фінансово стабільним кредитним організаціям одержувати внутрішньоденні кредити, кредити "овернайт" і кредити на строк до 1года під будь-який вид забезпечення, що входить в "єдиний пул" забезпечення.

При цьому в 2007году буде продовжена робота по включенню в Ломбардний список цінних паперів, що відповідають встановленим вимогам, розширенню круга контрагентів по операціях рефінансування і збільшенні кількості рахунків кредитних організацій, відкритих у всіх територіальних установах Банку Росії, що кредитуються.

У зв'язку з планованим розширенням складу майна (активів), що приймається в забезпечення кредитів Банку Росії, протягом 2007года Банк Росії планує

проводити роботу, направлену на забезпечення можливості залучення спеціалізованих організацій, у тому числі Агентства по страхуванню внесків, для реалізації майна, прийнятого в заставу по кредитах Банку Росії.

Висновок

Таким чином, в 2007году і в період до 2009года в основному використовуватимуться принципи єдиної державної грошово-кредитної політики, що сформувалися в останні два роки. Це зв'язано з тим, що не очікується значних змін в умовах її проведення: збережеться вельми істотний вплив зовнішньоекономічних чинників кон'юнктурного характеру на динаміку внутрішнього попиту і загальний рівень цін в економіці, продовжаться структурні реформи, залишиться стійким стан бюджетної системи і використовуватиметься механізм формування Стабілізаційної фундації Російської Федерації (далі - Стабілізаційна фундація). Разом з тим повна лібералізація операцій з капіталом здатна підвищити чутливість економіки Росії до змін на міжнародних фінансових ринках.

Збережеться тенденція дедоларизації російської економіки. Мінливість процесів заміщення валют в портфелях активів, що приводить до нестабільності попиту на національну валюту, а також значний вплив регульованих цін і тарифів на індекс споживацьких цін знижують ефективність використовування показника грошової маси як проміжний орієнтир грошово-кредитної політики. Проте динаміка грошових агрегатів характеризує поточні монетарні умови і є важливим "випереджаючим індикатором" для оцінки середньострокового тренда інфляції. Разом з тим Банк Росії не розглядає прогнозні орієнтири приросту грошової маси як жорстко задані, і у разі відхилення динаміки грошової маси від розрахункової міри по коректуванню грошової пропозиції застосовуватимуться за підсумками аналізу причин цих відхилень і оцінки інфляційного тиску.

Крім того, Банк Росії прагне прозорості своїх дій у сфері грошово-кредитної політики. З цією метою Банк Росії щорічно публікує Основні напрями єдиної державної грошово-кредитної політики, Річний звіт, через свої видання і сторінку в сіті Інтернет представляє громадськості статистичну інформацію по грошово-кредитних, валютних і банківських показниках, а також свої нормативні документи. Останніми роками Банк Росії розширив перелік поширюваної інформації і публікацій аналітичних матеріалів про розвиток ситуації в економіці, грошово-кредитній сфері і банківській системі. Це направлено на розуміння суспільством мети і заходів що проводиться Банком Росії політики.


 
 

Цікаве

Загрузка...