WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Фондовий ринок - Курсова робота

Фондовий ринок - Курсова робота

Фондовий ринок в Україні за часи його становлення пройшов декілька етапів розвитку. Зокрема, перший етап пов'язаний з прийняттям законодавчих нормативних документів – "Про господарські товариства", "Про цінні папери та фондову біржу", Закону "Про приватизаційні папери", Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, про застосування векселів у господарському обороті України. Але це був етап, коли ще не відбувалася масова приватизація, не було напрацьованих державних регуляторних механізмів. До того ж не було необхідних фахівців, які могли професійно вести менеджмент у створенні цього фінансового сектора інвестиційної діяльності. Не була до цього підготовлена юридична база та виконавчі структури. Утворювальні акціонерні товариства формувалися як закриті, акції яких не виходили на публічні торги. Цей етап проходив майже включно по 1995р. починаючи з 1995 – 1996рр. почався другий етап становлення фондового ринку.

У країні розпочалася масова сертифікатна приватизація. Вона продовжувалася до 2000р. За цей період практично були сформовані державні регулятори діяльності структур фондового ринку. Утворювалися суб'єкти господарської діяльності (ВАТ, ЗАТ), суб'єкти підприємницької діяльності тощо. У 1995р. Постановою ВР України була схвалена Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України (1995р.), Закон "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (1996р.), Указ Президента "Про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку" (1997р.), Програми приватизації тощо. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку за цей період напрацювала регуляторні механізми своєї діяльності та діяльності різних підприємницьких структур на ринку цінних паперів та фондовому ринку.

Таким чином другий етап розвитку фондового ринку – це період активних утворюючих заходів законодавчого та організаційно-виконавчого спрямування.

Третій етап формування фондового ринку в Україні припадає на післяприватизаційний період, коли приватизація перейшла до грошової. Напрацьовані законодавчо-нормативні механізми та кадрове забезпечення, посилення регуляторного та організаційно-контролюючих важелів управління суб'єктами підприємницької діяльності на фондовому ринку і роботи з акціонерними товариствами.

За минулі роки (1996-2004) по даних на початок року загальна вартість цінних паперів зросла з 2 млрд. грн. до 67,5 млрд. грн. Вартість акцій за емісію зросла з 0.7 млрд. у 1996 р. до 42,1 млрд. грн. на початок 2004 року. Але в структурі вартості цінних паперів майже третина припадає на векселі Понад 55% угод на ринку цінних паперів укладається з векселями, що дає підстави до висновку про занадто низьку ліквідність ринку цінних паперів та недосконалість механізмів монетарної політики і зв'язку з фондовим ринком.

За роки ринкової трансформації економіки України фондовий ринок пройшов певні етапи свого становлення, отримав певне інституціональне забезпечення, проявилися його особливості, а також окреслились напрями його подальшої розбудови.

До найважливіших внутрішніх чинників, які значною мірою впливають на становлення та подальший розвиток фондового ринку, належать:

  • модель економічної та політичної системи країни;

  • економічна та фінансова політика держави;

  • фінансова глибина й фінансова структура макроекономіки;

  • економічні цикли всередині країни;

  • модель приватизації та "концентрації власності";

  • модель економічної поведінки населення;

  • модель фондового ринку та організації фінансування народного господарства.

За минуле десятиліття Україна остаточно утвердила себе як суверенна держава, стала повноправним суб'єктом європейського та світового співтовариства, важливим фактором стабільності на європейському континенті. Загальною метою економічної політики України є економічне зростання, яке конкретизується в обсягах ВНП, рівні життя населення. Серед основних заходів економічної політики, спрямованих на досягнення цієї мети, є інвестиції капіталу, реструктуризація економіки, ефективна зайнятість і зростання продуктивності праці, достатній попит населення тощо.

Фінансова політика як складова економічної політики держави містить заходи, методи й форми організації та використання фінансів для забезпечення її економічного та соціального розвитку. Своє конкретне вираження фінансова політика знаходить у чинній системі мобілізації фінансових ресурсів та їх використання для задоволення різноманітних потреб держави, підприємницьких структур і населення. Саме тому фінансова політика України має бути спрямована на створення розвиненого фондового ринку як одного з ключових механізмів у межах національної моделі економічного зростання та підвищення суспільного добробуту.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу"// Мельник В.А. Ринок цінних паперів. Довідник керівника підприємства. Спеціальній випуск. - К.: А.К.Д., ВІРА-Р, 1998.- с.404 – 421.

2. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"// Мельник В.А. Ринок цінних паперів. Довідник керівника підприємства. Спеціальній випуск. - К.: А.К.Д., ВІРА-Р, 1998.- с.422 – 435.

3. Мельник В.А. Ринок цінних паперів. Довідник керівника підприємства. Спеціальній випуск. - К.: А.К.Д., ВІРА-Р, 1998.-560с.

4. Іванов Є.В. Контрольно-правова діяльність на фондовому ринку України.//Формування ринкових відносин в Україні-2003.-№5.-с.39.

5. Азаренкова Г. Стан фондового ринку в Україні.//Економіка України-2004.-№3-с.27.

6. Клименко В. Особливості формування національної моделі фондового ринку.//Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.-2004.-№3-с.33.

7. Яценюк А. Фондовий ринок України: проблеми та перспективи розвитку.//Вісник НБУ-2004.-№11-с.4.

8. Закон України "Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"// Мельник В. А.Ринок цінних паперів. Довідник керівника підприємства. Спеціальній випуск. - К.: А.К.Д., ВІРА-Р, 1998.- с.436 – 448.

9. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. - К.: Юрінком інтер,1998.-528с.

10. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002.-616с.

11 Костіна Н.І. Імітаційне моделювання фондового ринку України.//Актуальні проблеми економіки.-2003.-№11-с.55..

12. Статус "неорганізованого" фондовому ринку не личить.//Урядовий кур'єр.-2004.-№51-18 березня.-с.8.

13. Євсеєнко О.Ф. Оцінка впливу фондового ринку на основні соціально-економічні показники розвитку країни// //Статистика України.-2003.-№4-с.69.

14. Рекуненко І.І. Роль корпоративного кредитного рейтингу у становленні фондового ринку//Актуальні проблеми економіки.-2004.-№3-с.42.

15. Аналітичний огляд діяльності Української фондової біржі за 9 місяців 2004 року//Україна-бізнес.-2004.-39.-11-18.10.-с.5

16. Богачук Є.А. Тенденції сучасного світового та фондового ринків//Актуальні проблеми економіки.-2005.-№2-с.28.

17. Блага Н.В. Інформаційна прозорість фондового ринку України//Фінанси України.-2005.-№3-с.90.

18. Моніторинг фондових індексів: таблиця.// Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.-2005.-№3-с.39.

19. Шкварчук Л.А. Аналіз динаміки цінових тенденцій фондового ринку.//Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.-2005.-№2-с.36.

20. Моніторинг фондових індексів//Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.-2004.-№4-с.12.

21. Кошовий Д. Фондовий бум (Вітчизняні фондові індекси подолали історичний максимум і зростають далі)//Галицькі контракти.-2004.-№11-березень.-с.16.

22. Ефективність фондового ринку: інституційний підхід//Питання економіки.-2004.-№5-с.97.

23. Оскольський В. 13 років через пороги і рифи - до здобутків: Українська фондова біржа: ретроспектива і сучасність. Погляд на реалії вітчизняного фондового ринку//Україна-бізнес-2004.-№38-4.-11.х-с.5.

24. Перевозняк А. У власному соку (Вітчизняний фондовий ринок)//Галицькі контракти-2003.-№3-с.14.

25. Савуляк І.М. Фондовий ринок та його інвестиційна функція у розвитку економіки//Формування ринкових відносин в Україні.-2003.-№10-с.87

26. Чинчикеєв В. Розвиток фондового ринку в Україні – "біг з перешкодами"//Акціонер.-2003.-№1-с.34.

27. Бєлозорова Л.С., Калиниченко Н.М. Шляхи розвитку фондового ринку//Економіка України.-2001.-№12-с.106.

28. Клименко В.В. Забезпечення конкурентоспроможності фондового ринку України як головна передумова фінансової безпеки держави//Актуальні проблеми економіки.-2003.-№10-с.18.

29. http://www.politcom.ru/article. рhp?id=2300

30. Рішення ДКЦПФР №266 від 11.04.06р. „Щодо інформаційно-аналітичних матеріалів про підсумки роботи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в І кварталі 2006 року" // Цінні папери України. – 2006. - №18(410)


 
 

Цікаве

Загрузка...