WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Фінансовый звіт за 257 рік ВАТ ""Райффайзен - банк Аваль""" - Курсова робота

" Фінансовый звіт за 257 рік ВАТ ""Райффайзен - банк Аваль""" - Курсова робота

ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ПЛАТЕЖІ, ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ

• грошові перекази через систему Western Union (у межах України та за кордон);

• грошові перекази між фізичними особами в межах України за допомогою системи "Аваль-Експрес";

• іменні перекази з Росії через установи АБ "Газпромбанк";

• грошові перекази з країн СНД через систему грошових переказів "Быстрая Почта";

• грошові перекази від юридичних осіб на користь фізичних осіб через систему "Аваль-Експрес";

• грошові перекази між картковими рахунками через банкомати або банківські термінали самообслуговування ("АТМ Експрес");

• прийом платежів від клієнтів без укладення відповідної угоди з юридичною особою.

ЧЕКИ

• продаж бланків дорожніх чеків American Express;

• прийняття іменних та дорожніх чеків на умовах інкасо та виплата готівки за ними;

• виплата готівки за дорожніми чеками.

ОПЕРАЦІЇ З ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ

• продаж монет виробництва провідних монетних дворів світу, у т.ч. на правах ексклюзивного дистриб'ютора в Україні;

• продаж зливків дорогоцінних металів виробництва визнаних виробників;

• відповідальне зберігання зливків та монет;

• купівля зливків та монет.

ДЕПОЗИТНІ ПРОДУКТИ

• депозит із виплатою відсотків у кінці терміну;

• депозит із щомісячною виплатою відсотків;

• депозит із можливістю поповнення вкладу, капіталізацією та складною процентною ставкою;

• Депозит із можливістю повного та часткового дострокового зняття коштів;

• Депозит для пенсіонерів зі щомісячною виплатою відсотків та поповненням вкладу.

ПОТОЧНІ РАХУНКИ

• поточні рахунки для фізичних осіб (не карткові);

• поточні пенсійні рахунки (не карткові) для отримання пенсії та соціальної допомоги; платіжні картки "ОніксПенсійний".

ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДЕПОЗИТНИХ СЕЙФІВ ЮРИДИЧНИМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

КАРТКОВІ ПРОДУКТИ

• картковий рахунок "Пакет Оптимальний" для приватних та зарплатних клієнтів;

• картковий рахунок для приватних та зарплатних клієнтів, які не є користувачами "Пакету Оптимальний";

• овердрафт "До зарплати";

• овердрафт "Легкий кредит";

• кредитна картка (тарифні пакети "Оптимальний", "Платіжний").

ПОСЛУГИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ЧЕРЕЗ БАНКОМАТИ

• залишок коштів на рахунку та міні-виписка;

• купівля ваучерів компаній (мобільних операторів, інтернет-провайдерів, IP-телефонія, WebMoney);

• "АТМ-Експрес" (переказ коштів із однієї картки на іншу);

• платежі операторам мобільного зв'язку;

• підключення до "М-банкінгу".

ПОСЛУГИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ЧЕРЕЗ ТЕРМІНАЛИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ

• залишок коштів на рахунку та міні-виписка;

• купівля ваучерів компаній (мобільних операторів, інтернет-провайдерів, IP-телефонія, WebMoney);

• "АТМ-Експрес" (переказ коштів із картки на картку);

• погашення кредитів;

• поповнення депозитів;

• платежі компаніям.

ПОСЛУГИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК У ВІДДІЛЕННЯХ БАНКУ

Підключення до:

• "М-банкінгу";

• "Виписки на e-mail";

• "Виписки онлайн";

• "Поповнення депозитів із карткового рахунку постійними дорученнями";

• "Погашення кредитів із карткового рахунку постійними дорученнями";

• "Платежів компаніям із карткового рахунку постійними дорученнями".

Послуги казначейства та робота з фінансовими установами

У 2007 році казначейство Райффайзен Банку Аваль продовжувало ефективно управляти ліквідністю та валютною позицією банку, в результаті чого протягом року банк виконував усі нормативні вимоги Національного банку України. Пріоритетним напрямом роботи казначейства є оптимізація рівня ліквідності банку та отримання прибутку від здійснення казначейських операцій.

Райффайзен Банк Аваль є активним учасником міжбанківського фінансового ринку. У 2007 році він займав лідируючі позиції практично в усіх сегментах українського фінансового ринку, включаючи грошовий та валютний ринки, а також ринок цінних паперів. Казначейство банку підтримувало регулярні торговельні операції з більш ніж 190 банками, у тому числі зі 145 українськими та 45 іноземними установами.

Прагнучи диверсифікувати свої активи, банк продовжував інвестувати в державні та корпоративні цінні папери. Портфель державних цінних паперів банку в 2007 році зріс більш ніж утричі.

Райффайзен Банк Аваль є визнаним лідером за обсягами продажу готівкової валюти на українському ринку.

Ринкова частка банку в цьому сегменті складає 25-30% залежно від виду валюти.

2007 рік для банку став також роком успішної роботи на ринках капіталів. Протягом 2007 року банк отримав 700 млн. дол. США у формі синдикованих кредитів та активно залучав ресурси шляхом підписання двосторонніх кредитних угод.

Банк провадить активну політику у сфері кореспондентських відносин із українськими та іноземними банками. Ця політика ґрунтується на принципі взаємовигідного співробітництва з банками – резидентами та нерезидентами. Однією з основних послуг банкам-кореспондентам є відкриття та ведення мультивалютних кореспондентських рахунків.

Станом на 31 грудня 2007 року Райффайзен Банк Аваль обслуговував кореспондентські рахунки 155 банків України, країн далекого та ближнього зарубіжжя.

Банк має широку мережу кореспондентських рахунків НОСТРО, відкритих у 12 банках країн СНД та Балтії, а також у 24 найбільших банках Європи, Америки. Райффайзен Банком Аваль укладено генеральні угоди з 257 банками-контрагентами.

Завдяки розгалуженості кореспондентської мережі, активній діяльності на міжбанківському ринку та зваженій лімітній політиці, Райффайзен Банк Аваль протягом тривалого часу утримує лідерські позиції на ринку України.

Ми виконали аудит консолідованої фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" та його дочірніх підприємств (далі разом "Банк"), що включає консолідований баланс станом на 31 грудня 2007 р., консолідований звіт про прибутки та збитки, консолідований звіт про зміни у капіталі та консолідований звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, основні положення облікової політики та інші примітки.

Відповідальність керівництва за фінансову звітність

Керівництво Банку несе відповідальність за складання та належне представлення цієї консолідованої фінансової звітності згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Ця відповідальність включає розробку, запровадження та підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та належного представлення консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилкових дій, вибір та застосування належної облікової політики, а також здійснення обґрунтованих бухгалтерських оцінок, що відповідають конкретним обставинам.

Відповідальність аудиторів

Наша відповідальність полягає у формуванні висновку стосовно зазначеної консолідованої фінансової звітності на підставі проведеної нами аудиторської перевірки. Ми провели нашу аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають, щоб ми дотримувались етичних норм та спланували і провели аудиторську перевірку таким чином, щоб отримати достатню впевненість у тому, що консолідована фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит включає виконання процедур з метою отримання аудиторських доказів стосовно сум та інформації, що наведені у фінансовій звітності. Вибір процедур здійснюється на розсуд аудиторів, що включає оцінку ризику суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилкових дій. При оцінці цього ризику аудитор розглядає систему внутрішнього контролю, що застосовується для складання та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, що є найбільш відповідними в конкретних обставинах, а не з метою формування висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю Банку. Аудит також включає аналіз застосованої облікової політики та обґрунтованості облікових оцінок, здійснених керівництвом, а також аналіз загального представлення фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і належним для надання нашого аудиторського висновку.

Висновок

На нашу думку, консолідована фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан Банку на 31 грудня 2007 р., а також результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.


 
 

Цікаве

Загрузка...