WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Фінансовий менеджмент банка - Курсова робота

Фінансовий менеджмент банка - Курсова робота

Найменування статті

2005

2004

1

2

3

Чистий процентний дохід

58996

44527

Процентний дохід

165875

120244

Процентні витрати

(106879)

(75717)

Чистий комісійний дохід

99565

67213

Комісійний дохід

104585

71324

Комісійні витрати

(5020)

(4111)

Торговельний дохід

22677

13619

Дохід у вигляді дивідендів

3

22

Прибуток/збиток від інвестиційних ЦП

0

0

Дохід від участі в капіталі

0

0

Інший дохід

6587

4781

Усього дохоів:

187828

130162

Загальні адміністративні витрати

(77171)

(53713)

Витрати на персонал

(57526)

(37600)

Втрати від участі в капіталі

0

0

Інші витрати

(27918)

(20028)

Прибуток від операцій

25213

18821

Чисті витрати на формування резервів

(17410)

(14059)

Прибуток до оподаткування

7803

4762

Витрати на податок на прибуток

(1695)

(606)

Прибуток після оподаткування

6108

4156

Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

0

0

Чистий прибуток/збиток банку

6108

4156

Чистий прибуток на одну акцію (грн.)

0,08

0,06

Скоригований чистий прибуток на одну акцію (грн.)

0,08

0,06

Додаток Д

Звіт про фінансові результати за 2006 фінансовий рік, тис. грн.

Найменування статті

2006

2005

1

2

3

Чистий процентний дохід

59353

58996

Процентний дохід

181026

165875

Процентні витрати

(121673)

(106879)

Чистий комісійний дохід

149523

99565

Комісійний дохід

153596

104585

Комісійні витрати

(4073)

(5020)

Торговельний дохід

28380

22677

Дохід у вигляді дивідендів

0

3

Дохід від участі в капіталі

0

0

Інший дохід

7009

6587

Усього дохоів:

244265

187828

Загальні адміністративні витрати

(84412)

(77171)

Витрати на персонал

(88099)

(57526)

Втрати від участі в капіталі

0

0

Інші витрати

40758

27918

Прибуток від операцій

30996

25213

Чисті витрати на формування резервів

(10110)

(17410)

Дохід/збиток від довгострокових активів, призначених для продажу

0

0

Прибуток до оподаткування

20886

7803

Витрати на податок на прибуток

(7592)

(1695)

Прибуток після оподаткування

13294

6108

Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

0

0

Чистий прибуток/збиток банку

13294

6108

Чистий прибуток на одну акцію (грн.)

0,12

0,08

Скоригований чистий прибуток на одну акцію (грн.)

0,12

0,08

Додаток Е

Звіт про фінансові результати за 2007 фінансовий рік, тис. грн.

Найменування статті

2007

2006

1

2

3

Чистий процентний дохід

125569

59353

Процентний дохід

303165

181026

Процентні витрати

(177596)

(121673)

Чистий комісійний дохід

359385

149523

Комісійний дохід

363077

153596

Комісійні витрати

(3692)

(4073)

Торговельний дохід

30823

28380

Дохід у вигляді дивідендів

0

0

Дохід від участі в капіталі

0

0

Інший дохід

17023

7009

Усього дохоів:

532800

244265

Загальні адміністративні витрати

(111910)

(84412)

Витрати на персонал

(192917)

(88099)

Втрати від участі в капіталі

0

0

Інші витрати

(87654)

40758

Прибуток від операцій

140319

30996

Чисті витрати на формування резервів

(29135)

(10110)

Дохід/збиток від довгострокових активів, призначених для продажу

0

0

Прибуток до оподаткування

111184

20886

Витрати на податок на прибуток

(34379)

(7592)

Прибуток після оподаткування

76805

13294

Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, приз-начених для продажу

0

0

Чистий прибуток/збиток банку

76805

13294

Чистий прибуток на одну акцію (грн.)

0,64

0,12

Скоригований чистий прибуток на одну акцію (грн.)

0,64

0,12

Додаток Є

Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2005 року

Найменування статті

Статутний капітал заре-єстрований, сплачений

Капіталізовані дивіденди

Викуплені власні акції

Емісійні різниці

Резерви та інші фонди банку

Резерви переоцінки

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Капітал, резервні та інші фонди, усього

2004 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на 1 січня 2005 року

71160

0

0

672

2824

551

20631

95838

91433

Скоригований залишок на початок року

71160

0

0

672

2824

551

20631

95838

91433

Коригування: Зміна облікової політики

-

-

-

-

-

-

-

0

0

Виправлення помилок

-

-

-

-

-

-

-

0

0

Переоцінка необоротних активів

-

-

-

-

-

15525

-

15525

460

Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття

-

-

-

-

-

(75)

75

0

0

Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів

-

-

-

-

-

(118)

-

(118)

0

Переоцінка інвестицій в асоційовані й дочірні компанії

-

-

-

-

-

-

-

0

0

Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації

-

-

-

-

-

-

-

0

0

Чистий прибуток звітного року

-

-

-

-

-

-

6108

6108

4156

Розподіл прибутку до загальних резервів банку

-

-

-

-

-

-

-

0

0

Розподіл прибутку до резервних фондів

-

-

-

-

207

-

(207)

0

0

Розподіл прибутку до інших фондів банку

-

-

-

-

-

-

-

0

0

Дивіденди, що сплачені у звітному році

-

-

-

-

-

-

-

0

(211)

Дивіденди, що капіталізовані у звітному році

-

-

-

-

-

-

-

0

0

Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу

-

-

-

-

-

-

-

0

0

Внески за акціями нового випуску

-

-

-

-

-

-

-

23800

0

Викуплені власні акції

-

-

-

-

-

-

-

0

0

Продаж раніше викуплених власних акцій

-

-

-

-

-

-

-

0

0

Анульовані раніше викуплені акції

-

-

-

-

-

-

-

0

0

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2005 року

94960

0

0

672

3031

15883

26607

141153

95838


 
 

Цікаве

Загрузка...