WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Фінансовий менеджмент банка - Курсова робота

Фінансовий менеджмент банка - Курсова робота

Додаток Б

Баланс за станом на 31 грудня 2006 року, тис. грн.

Активи

2006

2005

1

2

3

Кошти в НБУ та готівкові кошти банку

348132

2583692

Казначейські та інші ЦП, що рефінансуються НБУ, і ЦП, емітовані НБУ

0

0

Кошти в інших банках

109237

185949

Цінні папери в торговому портфелі банку

0

0

Цінні папери в портфелі банку на продаж

1058

1058

Кредити та заборгованість клієнтів

1373407

983510

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0

0

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

168295

165975

Нараховані доходи до отримання

16908

14346

Відстрочений податковий актив

0

0

Інші активи

106483

31660

Довгострокові активи, призначені для продажу

0

0

Усього активів:

2123520

1640890

Пасиви

2006

2005

1

2

3

Зобов'язання

Кошти банків:

31273

144476

у тому числі кредити, які отримані від НБУ

0

0

Кошти клієнтів

1817725

1272864

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

1

1

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

Нараховані витрати до сплати

54194

37013

Відстрочені податкові зобов'язання

3760

0

Інші зобов'язання

47961

45383

Усього зобов'язань:

1984914

1499737

Власний капітал

Статутний капітал

108960

94960

Капіталізовані дивіденди

0

0

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

0

0

Емісійні різниці

672

672

Резерви та інші фонди банку

3337

3031

Резерви переоцінки, у тому числі:

15394

15883

резерви переоцінки необоротних активів

15394

15883

резерви переоцінки цінних паперів

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

26949

20499

Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження

13294

6108

Усього власного капіталу:

168606

141153

Усього пасивів:

2123520

1640890

Додаток В

Баланс за станом на 31 грудня 2007 року, тис. грн.

Активи

2007

2006

1

2

3

Кошти в НБУ та готівкові кошти банку

379530

348132

Казначейські та інші ЦП, що рефінансуються НБУ, і ЦП, емітовані НБУ

0

0

Кошти в інших банках

380277

109237

Цінні папери в торговому портфелі банку

0

0

Цінні папери в портфелі банку на продаж

1058

1058

Кредити та заборгованість клієнтів

2382895

1373407

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0

0

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

315055

168295

Нараховані доходи до отримання

40485

16908

Відстрочений податковий актив

0

0

Інші активи

83728

106483

Довгострокові активи, призначені для продажу

0

0

Усього активів:

3583028

2123520

Пасиви

2007

2006

1

2

3

Зобов'язання

Кошти банків:

280671

31273

у тому числі кредити, які отримані від НБУ

0

0

Кошти клієнтів

2722123

1817725

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

1

1

Боргові цінні папери, емітовані банком

18000

0

Нараховані витрати до сплати

87322

54194

Відстрочені податкові зобов'язання

31109

3760

Інші зобов'язання

87138

47961

Усього зобов'язань:

3226364

1984914

Власний капітал

Статутний капітал

171499

108960

Капіталізовані дивіденди

0

0

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

0

0

Емісійні різниці

672

672

Резерви та інші фонди банку

10219

3337

Резерви переоцінки, у тому числі:

96529

15394

резерви переоцінки необоротних активів

96529

15394

резерви переоцінки цінних паперів

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

940

26949

Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження

76805

13294

Усього власного капіталу:

356664

168606

Усього пасивів:

3583028

2123520

Додаток Г

Звіт про фінансові результати за 2005 фінансовий рік, тис. грн.


 
 

Цікаве

Загрузка...