WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Фінансовий менеджмент банка - Курсова робота

Фінансовий менеджмент банка - Курсова робота

Додаток А

Баланс за станом на 31 грудня 2005 року, тис. грн.

Активи

2005

2004

1

2

3

Кошти в НБУ та готівкові кошти банку

2583692

158853

Казначейські та інші ЦП, що рефінансуються НБУ, і ЦП, емітовані НБУ

0

0

Кошти в інших банках

185949

391211

Цінні папери в торговому портфелі банку

0

0

Цінні папери в портфелі банку на продаж

1058

25054

Кредити та заборгованість клієнтів

983510

871206

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0

0

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

0

2850

Основні засоби та нематеріальні активи

165975

166222

Нараховані доходи до отримання

14346

10872

Відстрочений податковий актив

0

0

Інші активи

31660

29606

Довгострокові активи, призначені для продажу

0

0

Усього активів:

1640890

1655874

Пасиви

2005

2004

1

2

3

Зобов'язання

Кошти банків:

144476

358770

у тому числі кредити, які отримані від НБУ

0

12054

Кошти клієнтів

1272864

1101308

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

1

1

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

Нараховані витрати до сплати

37013

25402

Відстрочені податкові зобов'язання

0

0

Інші зобов'язання

45383

74555

Усього зобов'язань:

1499737

1560036

Власний капітал

Статутний капітал

94960

71160

Капіталізовані дивіденди

0

0

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

0

0

Емісійні різниці

672

672

Резерви та інші фонди банку

3031

2824

Резерви переоцінки, у тому числі:

15883

551

резерви переоцінки необоротних активів

15883

551

резерви переоцінки цінних паперів

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

20499

16475

Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження

6108

4156

Усього власного капіталу:

141153

95838

Усього пасивів:

1640890

1655874


 
 

Цікаве

Загрузка...