WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Фінансовий менеджмент банка - Курсова робота

Фінансовий менеджмент банка - Курсова робота

Збільшення комісійного доходу обумовлено: 1) ростом клієнтської бази, збільшенням кількості операцій з розрахунково-касового обслуговування, що забезпечило підвищення доходів на 110929 тис. грн., чи в 2,7 рази за розрахунково-касового обслуговуванням і на 805 тис. грн., чи в 1,47 ризи за операціями з цінними паперами відповідно; 2) збільшенням кредитного портфеля, що забезпечило підвищення доходів з кредитного обслуговування на 101794 тис. грн., чи на 160,3%; 3) скорочення експортних операцій банку в зв'язку зі зміною кон'юнктури на міжнародному ринку, збільшенням обсягу реалізації продукції на внутрішньому ринку, що привело до зменшення комісійних доходів від валютних операцій банку на 3396 тис. грн., чи на 18,2%.

Чистий торгівельний дохід

У 2007 році чистий торгівельний дохід збільшився на 2443 тис. грн, чи на 8,6%.

У 2007 році Правекс-Банк використовував сприятливу кон'юнктуру валютного ринку, в результаті чого у частині торгівлі іноземною валютою чистий торгівельний дохід банку зріс на 2443 тис. грн., чи на 8,6%.

Операційні витрати

Наслідком розширення торгівельної мережі банку стало збільшення у 2006 році операційних витрат на 179212 тис. грн, чи на 84,03% (таблиця 3.11).

Таблиця 3.11- Операційні витрати (тис. грн.)

Найменування статті

2007

2006

Абс., (+/-)

Відн., %

1.1. Адміністративні витрати

54181

42806

11375

26,57%

1.2. Амортизація

30150

23213

6937

29,88%

1.3. Збиток від продажу ОЗ та НМА

551

69

482

698,55%

1.4. Операційний лізинг (оренда)

17514

11507

6007

52,20%

1.5. Інші податки

9514

6817

2697

39,56%

1.6. Інші

87654

40758

46896

115,06%

1. Загальноадміністративні витрати

199564

125170

74394

59,43%

2.1. Зарплата

150421

71347

79074

110,83%

2.2. Витрати на соціальне забезпечення

40863

15178

25685

169,23%

2.3. Інші витрати на персонал

1633

1501

132

8,79%

2. Витрати на персонал

192917

88099

104818

118,98%

3. Операційні витрати

392481

213269

179212

84,03%

Ріст операційних витрат, у першу чергу обумовлений дією різноманітних факторві: 44,12% приросту операційних витрат, або 79074 тис. грн. припадає на збільшення витрат на персонал; 7,49% - 13426 тис. грн. на збільшення витрат на оренду, амортизацію; 2,5% приросту операційних витрат банку, або 4500 тис. грн., припадає на збільшення витрат на поліпшення і доброзичливість; 9% зменшення цих витрат або на 16129 тис. грн. пов'язано зі зменшенням витрат на страхування ризиків у результаті поліпшення якості кредитного портфеля.

Відрахування в резерви

Таблиця 3.12 - Аналіз резервів на покриття можливих збитків (тис. грн.)

Найменування статті

2006

2005

Абс., +/-

Відн., %

1.1. Відрахування в резерв

-5830

-1303

-4527

347,43

1. Кошти в інших банках

-5830

-1303

-4527

347,43

2.1. Відрахування в резерв

-30506

-12861

-17645

137,20

2.2. Списання безнадійних активів

-

-33

33

-100,00

2. Кредити і заборгованість клієнтів

-30506

-12894

-17612

136,59

3.1. Відрахування в резерв

-439

-295

-144

48,81

3.2. Відновлення списаних активів

52

-

52

-

3. Дебіторська заборгованість за операціями

-387

-295

-92

31,19

4.1. Відрахування в резерв

-50

-83

33

-39,76

4.2. Списання безнадійних активів

-11236

-4465

-6771

151,65

4. Нараховані доходи

-11186

-4382

-6804

155,27

5. Списання інших безнадійних активів

-3598

-

-3598

-

6. Разом

-3598

-

-3598

-

7. Разом витрат

-29135

-10110

-19025

188,18

У 2007 році витрати на формування резервів за активами операціями становить 29135 тис. грн., що на 19025 тис. грн. більше, ніж у 2006 році.

Істотний вплив на їх формування зробили наступні фактори: збільшення кредитного портфеля банку на 1010 тис. грн., чи в 1,73 рази, що спричинило ріст відрахувань у резерви в 2007 році під можливі збитки за операціями з банками і за операціями з клієнтами на 4527 тис. грн. і 17845 тис. грн. відповідно порівняно з 2006 роком; одержання списаних нарахованих доходів на суму 11236 тис. грн.; списання інших безнадійних активів в сумі 3598 тис.грн.

Прибуток

При збільшенні прибутку банку з 20886 тис. грн. до 111184 тис. грн., чи в 5,32 рази в 2007 році сплачений податок на прибуток також збільшився в 4,52 рази і становить 34379 тис. грн.

Збільшення податку на прибуток порівняно з 2006 роком обумовлено: розширенням філіальної мережі, що привело до збільшення частки валових витрат у витратах банку та податкової амортизації.

Чистий прибуток банку за 2007 рік становить 76805 тис. грн., що в 5,77 рази більший, ніж у 2006 році.

4. ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1 Характеристика приміщення

Відповідно до теми дипломної роботи як об'єкт дослідження в розділі "Охорона праці" мною взято приміщення бухгалтерського відділу СОД АКБ "Правекс-Банку" у зв'язку з отриманням у даному відділі необхідної вихідної інформації для написання роботи. Приміщення відділу знаходиться на першому поверсі адміністративної будівлі. Загальна площа приміщення становить 27 м2, висота – 2,5 м, приміщення має два вікна. Кількість працюючих у приміщенні – 6 чоловік. Отже, на одного працюючого в приміщенні припадає: 27/6 = 4,5 (м2/чол.) робочої площи. Згідно із СНиП 2.09.04-87 на кожного працюючого в управлінських приміщеннях повинно припадати не менше 4 (м2/чол.) робочої площі. Висота приміщення – не менше 2,5 м. Отже, нормативи розмірів та забезпечення працюючих робочою площею в офісі дотримано. У приміщенні розташовано 6 комп'ютерів. Напруга джерела живлення комп'ютерів у приміщенні – 220 В. У приміщенні 6 письмових столів, одна шафа для зберігання документів, один холодильник. За небезпекою ураження електричним струмом управлінське приміщення відділу належить до приміщень без підвищеної небезпеки ураження електричним струмом працюючих.

План приміщення наведений на рисунку 4.1.

Рисунок 4.1 – Планування приміщення

Умовні позначення рисунку 4.1: 1. холодильник; 2. письмові столи (робочі місця); 3. комп'ютери; 4. двері; 5. вікна; 6. шафа.

4.2 Аналіз умов праці

Для аналізу достатності природного освітлення наведемо схему приміщення для розрахунку, яка наведена на рисунку 4.2.

Нормоване значення коефіцієнта природного освітлення (КПО) для четвертого світлового поясу, в якому розташована Україна (), визначається у відсотках за формулою:

, (4.1)

де: - нормоване значення КПО для III світлового поясу ( згідно СНиП II-4-79);

m – коефіцієнт світлового клімату (m = 0,9);

а) вигляд з боку б) вигляд зверху

Рисунок 4.2 – Схема розрахунку природного освітлення

c – коефіцієнт сонячності (c = 1).


 
 

Цікаве

Загрузка...