WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Фінансовий менеджмент банка - Курсова робота

Фінансовий менеджмент банка - Курсова робота

Строкові депозити юридичних осіб становлять 32020 тис. грн., тобто 0,89% від загальної суми ресурсів та 1,17% від суми коштів клієнтів.

Значну питому вагу складають кошти фізичних осіб – 2275218 тис. грн., що на 924496 тис. грн. більше ніж у 2006 році, тобто на 68,4%.

Кошти фізичних осіб станом на 1.01.2008 складають 63,4% від загальної суми ресурсів.

Серед них кошти до запитання – 286881 тис. грн., тобто 7,17% від загальної суми ресурсів та 9,44% від суми коштів клієнтів.

Строкові депозити фізичних осіб складають 2018337 тис. грн., тобто 56,33% від загальної суми ресурсів та 74,14% від суми коштів клієнтів.

За даними Асоціації українських банків "Правекс-Банк" станом на 1.01.2008 входить до десятки найкращих банків за розміром депозитного портфеля фізичних осіб.

Кошти в інших банках на 1.01.2008 складають 280671 тис. грн., тобто 7,83% від загальної суми ресурсів. Порівняно з минулим роком сума коштів в інших банках зросла на 249398 тис. грн., тобто в 8,97 рази.

Інші зобов'язання на 1.01.2008 складають 344051 тис. грн., тобто 9,60% від загальної ресурсів. Порівняно з минулим роком сума інших зобов'язань зросла на 124416 тис. грн., тобто на 56,64%.

Отже, основним джерелом збільшення ресурсів АКБ "Правекс-Банку" для кредитування реального сектора економіки є кошти фізичних осіб.

Аналіз фінансового звіту АКБ "Правекс-Банку"

Результати діяльності

У 2007 році чистий прибуток зріс на 63511 тис. грн. (477,7%) і складає 76805 тис. грн. (таблиця 3.7).

Таблиця 3.7 – Звіт про фінансовий результат банку (тис. грн.)

Найменування статті

2007

2006

Абс., (+/-)

Відн., %

1.1. Процентний дохід

303165

181026

122139

67,47

1.2. Процентні витрати

177596

121673

55923

45,96

1. Чистий процентний дохід

125569

59353

66216

111,56

2.1. Комісійний дохід

363077

153596

209481

136,38

2.2. Комісійні витрати

3692

4073

-381

-9,35

2. Чистий комісійний дохід

359385

149523

209862

140,35

3. Торгівельний дохід

30823

28380

2443

8,61

4. Інші доходи

17023

7009

10014

142,87

5. Усього доходів

532800

244265

288535

118,12

6. Загальноадміністративні витрати

111910

84412

27498

32,58

7. Витрати на персонал

192917

88099

104818

118,98

8. Інші витрати

87654

40758

46896

115,06

9. Прибуток від операцій

140319

30996

109323

352,70

10. Чисті витрати на формування резервів

29135

10110

19025

188,18

11. Прибуток до оподаткування

111184

20886

90298

432,34

12. Витрати на податок на прибуток

34379

7592

26787

352,83

13. Прибуток після оподаткування

76805

13294

63511

477,74

14. Чистий прибуток/збиток банку

76805

13294

63511

477,74

Виділимо джерела його збільшення за наступними напрямками:

  1. збільшення чистого процентного доходу привело до збільшення чистого прибутку банку порівняно з 2006 роком на 47,3 млн. грн. з урахуванням збільшення відрахувань у страхові резерви в звітному році на 19 млн. грн.;

  2. збільшення чистого процентного доходу на 222,3 млн. грн., тобто на 136,38%.

Прибуток від операцій банку досягнутий як на клієнтській і ресурсній базі на початок 2006 року, так і від розширення діяльності банку у 2006 році.

Слід зазначити, що найбільш вагомою статтею доходів АКБ "Правекс-Банку" є комісійний дохід. Станом на 1.01.2008 він становить 363077 тис. грн., тобто 68,14% від загальної суми отриманих доходів. Чистий процентний дохід становить 125569 тис. грн., тобто 23,56%.

Отже, політика Правекс-Банку спрямована на отримання прибутку в значній мірі від проведення комісійних операцій банку, які є більш неризиковими.

Чистий процентний дохід

Джерела формування доходних/видаткових статей чистого процентного доходу приведені в таблицях 3.8 і 3.9.

Таблиця 3.8 - Процентні доходи (тис. грн.)

Найменування статті

2007

2006

Абс., (+/-)

Відн., %

1. За коштами у банках

30002

10013

19989

199,63%

2. За кредитами і авансами клієнтів

273140

170979

102161

59,75%

3. Інші

23

34

-11

-32,35%

4. Усього

303165

181026

122139

67,47%

Таблиця 3.9 - Процентні витрати (тис. грн.)

Найменування статті

2007

2006

Абс., (+/-)

Відн., %

1. За коштами, отриманими від банків

20030

28544

-8514

-29,83%

2. За коштами, отриманими від клієнтів

127831

75787

52044

68,67%

3. Інші

29735

17342

12393

71,46%

4. Усього

177596

121673

55923

45,96%

У 2007 році чистий процентний дохід банку був 125569 тис. грн., що на 66216 тис. грн. більше, ніж у 2006 році. Приріст чистого процентного доходу обумовлений як за рахунок сформованого на початок року кредитного портфеля банку, так і за рахунок збільшення кредитного портфеля протягом 2006 року. Дохід від кредитних операцій з клієнтами є основною частиною чистого процентного доходу банку і становить 145309 тис. грн.

Залучення нових клієнтів і збільшення загального обсягу пасивів привели до росту процентних витрат банку. Так, у 2007 році процентні витрати були 177596 тис. грн., що на 55923 тис. грн., чи на 45,9% більше, ніж у 2006 році. У той же час слід зазначити, що витрати на підтримку ліквідності ресурсами міжбанківського ринку скоротилися на 8514 тис. грн., чи на 29,83%.

Чистий комісійний дохід

У 2007 році чистий комісійний дохід становив 359386 тис. грн., що на 209862 млн. грн., чи на 140,35% більше, ніж у 2006 році (таблиця 3.10).

Таблиця 3.10 - Чистий комісійний дохід (тис. грн.)

Найменування статті

2007

2006

Абс., (+/-)

Відн., %

1. Розрахунково-касове обслуговуваня

174614

63685

110929

174,18%

2. За валютними операціями

15307

18703

-3396

-18,16%

3. За кредитним обслуговуванням

165311

63517

101794

160,26%

4. За операціями з цінними паперами

2508

1703

805

47,27%

5. Інші

1645

1915

-270

-14,10%

6. Усього

359385

149523

209862

140,35%


 
 

Цікаве

Загрузка...