WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Фінансовий менеджмент банка - Курсова робота

Фінансовий менеджмент банка - Курсова робота

3.10 Аналіз фінансового стану АКБ "Правекс-Банку"

Аналіз активів АКБ "Паравекс-Банку"

Таблиця 3.5 – Динаміка і структура активів Правекс-Банку за 2005-2007 рр.

Найменування статті

2005

2006

2007

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

структура, %

темп росту, %

1. Готівка та банківські метали

226325

172993

255399

7,13

47,64

2. Кошти у НБУ

37934

184794

135966

3,80

-26,42

3. Кошти в інших банках

185949

109237

380277

10,61

248,12

4. Кредити та аванси юридичним особам

291365

230129

255135

7,12

10,87

5. Кредити та аванси фізичним особам

692145

1143278

2127760

59,38

86,11

6. ЦП та вкладення в асоційовані і дочірні компанії

1058

1058

1058

0,03

0,00

7. Майно

165975

168295

315055

8,79

87,20

8. Інші активи

10139

113736

112378

3,14

-1,19

9. Чисті активи

1640890

2123520

3583028

100,00

68,73

Станом на 1.01.2008 загальна сума активів банку складає 3583028 тис. грн. чи на 68,73% більше ніж на 1.01.2007.

Значну питому вагу в активах АКБ "Правекс-Банку" займають кредити та заборгованість клієнтів. На 1.01.2008 надані кредити та заборгованість клієнтів складає 2382895 тис. грн чи 66,5% від загальної суми активів, що на 1009488 тис. грн чи на 73,50% більше ніж на 1.01.2007.

Можна сказати, Правекс-Банк проводить стабільну кредитну політику.

Так, як Правекс-Банк, банк роздрібного бізнесу 59,38% в загальній сумі активів займають кредити фізичним особам – 2127760 тис. грн.

Сума кредитів фізичним особам станом на 1.01.2008 зросла в порівнянні на 1.01.2007 на 979482 тис. грн чи на 86,11%.

Сума кредитів юридичним осібам складає на 1.01.2008 256135 тис. грн чи 7,12% в загальній сумі активів. Темп росту в порівнянні з 2006 роком становить усього 10,87%.

Кошти в інших банках станом на 1.01.2008 складають 380277 тис. грн, що становить 10,61% від загальної суми активів. В порівнянні з 2006 роком сума коштів в інших банках збільшилась на 271040 тис. грн чи на 248,12%.

Кошти в НБУ станом на 1.01.2008 складають 138966 тис. грн, що становить 3,8% від загальної суми активів. В порівнянні з 2006 роком сума коштів в НБУ зменшилася на 47828 тис. грн, тобто на 26,42%.

Готівка та банківські метали станом на 1.01.2008 складають 255399 тис. грн, що становить 7,13% від загальної суми активів. В порівнянні з 2006 роком сума металів зросла на 85406 тис. грн чи на 47,64%.

Майно банку станом на 1.01.2008 складає 315056 тис. грн, що становить 8,74% від загальної суми активів. В порівнянні з 2006 роком сума майна банку збільшилася на 146761 тис. грн, тобто на 87,2%.

Інші активи станом на 1.01.2008 складають 112378 тис. грн, що становить 3,10% від загальної суми активів. В порівнянні з 2006 роком сума інших активів залишилася майже незмінною.

Аналіз пасивів АКБ "Правекс-Банку"

Таблиця 3.6 - Динаміка і структура пасивів Правекс-Банку за 2005-2007 рр.

Найменування статті

2005

2006

2007

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

структура, %

темп росту, %

1. Кошти інших банків

144476

31273

280671

7,83

797,47

2. Кошти юридичних осіб:

310887

353284

326424

9,11

-7,60

2.1. Кошти до запитання

282463

310358

294404

8,22

-5,14

2.2. Строкові депозити

28424

42926

32020

0,89

-25,41

3. Кошти фізичних осіб:

927642

1350722

2275218

63,50

68,44

3.1. Кошти до запитання

96445

198075

256881

7,17

29,69

3.2. Строкові депозити

812360

1152647

2018337

56,33

75,10

4. Інші зобов'язання

116732

219635

344051

9,60

56,65

5. Власний капітал

141153

168606

356664

9,96

111,54

6. Чисті пасиви

1640890

2123520

3583028

100,00

68,73

Станом на 1.01.2008 пасиви банку складають 3583028 тис. грн., що на 1459508 тис. грн. або на 68,73% більше ніж на 1.01.2007.

Ресурси АКБ "Правекс-Банку" складаються з власних та залучених коштів.

Власні кошти банку складають 356664 тис. грн., що становить 9,96% (по нормативу близько 10%) від загальної суми ресурсів, на 1.01.2006 власні кошти складають 168606 тис.грн.

Зобов'язання банку складають 322364 тис. грн., тобто 90,04%, станом на 1.01.2006 збовязання склали 1954914 тис. грн чи 92,06%.

Власний капітал банку на 1.01.2008 порівняно з 2006 роком збільшився на 188058 тис. грн., тобто на 11,5% та складає 356664 тис. грн.

Значну питому вагу у власному капіталі складає статутний капітал – 171499 тис. грн. (48,08%), що на 62538 тис. грн. (57,3%) більше ніж у 2005 році.

Статутний капітал збільшився протягом року за рахунок внесків за акціями нового випуску.

Резервні та інші фонди банку на 1.01.2008 складають 10219 тис. грн. (2,8%), що на 6882 тис. грн. (206,2%) більше ніж у 2006 році.

Сума резервних та інших фондів збільшилася протягом 2006 року за рахунок відрахування від прибутку.

Нарощування найбільш стабільної частки власних коштів (статутного та резервного фондів) свідчить про забезпечення фінансової стійкості АКБ "Правекс-Банку".

Резерви переоцінки складають 96529 тис. грн. (27,06%), що на 81135 тис. грн. більше ніж у 2006 році.

Емісійні різниці складають 672 тис. грн. (0,2%).

Нерозподілений прибуток минулих років складає 940 тис. грн. або 0,26%.

Прибуток звітного року, що очікує затвердження складає 76805 тис. грн. (21,53%), що на 63511 тис. грн. більше ніж у 2006 році (тобто більше у 5,7 разів).

Збільшення власних ресурсів АКБ "Правекс-Банку" сприяє підвищенню його прибутковості та покращує його економічні нормативи (достатність капіталу, платоспроможність).

Як і у світовій практиці в АКБ "Правекс-Банку" 90% всієї потреби в грошових резервах для здійснення активних операцій формуються за рахунок залучених коштів на платній основі.

Порівняно з 2006 роком сума зобов'язань банку збільшилася на 1271450 тис. грн. (тобто в 1,65 рази) та становить 3226364 тис. грн (90,04% від загальної суми ресурсів).

Значну питому вагу становлять кошти клієнтів банку – 84,37%, тобто 2722123 тис. грн. Порівняно з 2006 роком сума коштів клієнтів банку зросла на 904398 тис. грн., тобто на 49,75%.

Кошти юридичних осіб становлять 326424 тис. грн., тобто 9,11% від загальної суми ресурсів. Порівняно з 2006 роком сума коштів юридичних осіб зменшилася на 26860 тис. грн., тобто на 8,22%.

Серед коштів юридичних осіб кошти до запитання становлять 294404 тис. грн. чи 90,19%, тобто 8,22% від загальної суми ресурсів, та 10,8% від суми коштів клієнтів.


 
 

Цікаве

Загрузка...