WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків - Курсова робота

Управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків - Курсова робота

В 2007 році повернуто раніше списаних за рахунок резерву кредитів на суму 240 тис.грн.

В 2006 році повернуто раніше списаних за рахунок резерву кредитів на суму 1091 тис.грн.

Таблиця № 6.3. Структура кредитів за секторами економіки

Сектор економіки

Звітний рік

%

Попередній рік

%

Фінансовий банківський

9550

0,07

117 141

1,02

Фінансовий небанківський

15 625

0,11

7 096

0,06

Фізичні особи

1 143 952

7,89

543 272

4,76

Інші суб'єкти домашніх господарств

404 397

2,79

309 475

2,71

Органи загально державного управління

0

0

0

0

Нефінансовий державний

2 430 878

16,76

1 985 225

17,38

Нефінансовий недержавний

10 497 354

72,37

8 460 597

74,05

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

1 798

0,01

2397

0,02

Усього

14 503 554

100

11 425 203

100

Таблиця № 6.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності

Ря-док

Вид економічної

діяльності

Код

Звітний рік

%

Попередній рік

%

1

Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги

01

1 523 797

10,501

1 243 553

11,00

2

Лісове господарство та пов'язані з ним послуги

02

13 009

0,09

12 000

0,11

3

Рибальство, рибництво та пов'язані з ним послуги

05

22 720

0,16

14 307

0,13

4

Добування вугілля, лігніту і торфу

10

777 777

5,37

647 608

5,73

5

Добування вуглеводнів та пов'язані з ним послуги

11

332 202

2,29

226 107

2,00

6

Добування уранової та торієвої руд

12

71 419

0,49

151 922

1,34

7

Добування металевих руд

13

157 430

1,09

166 750

1,48

8

Інші галузі добувної промисловості

14

57 715

0,40

57 552

0,51

9

Виробництво харчових продуктів, напоїв

15

772 467

5,33

495 419

4,38

10

Виробництво тютюнових виробів

16

17 771

0,12

16 356

0,14

11

Текстильне виробництво

17

11 454

0,08

12 522

0,11

12

Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра

18

8 786

0,06

12 092

0,11

13

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

19

17 556

0,12

13 877

0,12

14

Оброблення деревини і виробництво виробів з деревини, крім меблів

20

61 607

0,43

44 457

0,39

15

Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них

21

91 653

0,63

52 773

0,47

16

Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації

22

92 813

0,64

60 636

0,54

17

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів

23

248 690

1,72

243 540

2,15

18

Хімічне виробництво

24

269 255

1,86

181 468

1,61

19

Виробництво гумових та пластмасових виробів

25

71 979

0,50

72 168

0,64

20

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

26

208 552

1,44

109 396

0,97

21

Металургійне виробництво

27

366 385

2,53

124 684

1,10

22

Виробництво готових металевих виробів

28

127 840

0,88

98 455

0,87

23

Виробництво машин та устаткування

29

457 818

3,16

250 137

2,21

24

Виробництво офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин

30

690

0

307

0

25

Виробництво електричних машин і устаткування

31

280 588

1,94

252 942

2,24

26

Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку

32

12 369

0,09

10 514

0,09

27

Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устаткування, годинників

33

21 837

0,15

13 756

0,12

28

Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів

34

123 524

0,85

60 907

0,54

29

Виробництво інших транспортних засобів

35

313 637

2,16

285 116

2,52

30

Виробництво меблів; виробництво іншої продукції

36

52 400

0,36

27 975

0,25

31

Оброблення відходів

37

55 002

0,38

81 379

0,72

32

Виробництво та розподілення електроенергії, газу пари та гарячої води

40

728 650

5,03

858 967

7,60

33

Збирання, очищення та розподілення води

41

21 624

0,15

5 354

0,05

34

Будівництво

45

688 851

4,76

412 935

3,65

35

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

50

326 335

2,25

89 541

0,79

36

Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

51

2 525 515

17,43

2 914 985

25,78

37

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

52

555 797

3,83

344 074

3,04

38

Діяльність готелів та ресторанів

55

70 195

0,48

27 000

0,24

39

Діяльність наземного транспорту

60

277 143

1,91

140 606

1,24

40

Діяльність водного транспорту

61

499

0

1 408

0,01

41

Діяльність авіаційного транспорту

62

5 822

0,04

27 672

0,24

42

Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

63

403 723

2,79

267 842

2,37

43

Діяльність пошти та зв'язку

64

6 904

0,05

6 143

0,05

44

Грошове та фінансове посередництво

65

12 640

0,09

0

0

45

Страхування

66

2 158

0,01

0

0

46

Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування

67

1 214

0,01

7 096

0,06

47

Операції з нерухомим майном

70

523 548

3,61

217 167

1,92

48

Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

71

29 517

0,20

18 738

0,17

49

Діяльність у сфері інформатизації

72

10 793

0,07

5 004

0,04

50

Дослідження та розробки

73

30 099

0,21

33 575

0,30

51

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

74

365 968

2,53

163 569

1,45

52

Державне управління

75

1 159

0,01

261

0

53

Освіта

80

8 441

0,06

5 715

0,05


 
 

Цікаве

Загрузка...