WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків - Курсова робота

Управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків - Курсова робота

Додаток В

(довідковий)

З В І Т

про фінансові результати Промінвестбанку

за станом на 31 грудня 2007 року

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

2007 рік

2006 рік

1

2

3

4

5

1

Чистий процентний дохід

856 107

776 802

1,1

Процентний дохід

19

1 957 494

1 581 364

1.2

Процентні витрати

20

(1 101 387)

(804 562)

2

Чистий комісійний дохід

551 368

523 672

2.1

Комісійний дохід

593 035

559 448

2.2

Комісійні витрати

(41 667)

(35 776)

3

Торговельний дохід

21

78 186

16 325

4

Дохід у вигляді дивідендів

22

184

1 380

5

Дохід від участі в капіталі

1 274

2 796

6

Інший дохід

29 014

29 821*

7

Усього доходів

1 516 133

1 350 796*

8

Загальні адміністративні витрати

23

(348 901)

(305 903)

9

Витрати на персонал

24

(520 310)

(402 947)

10

Втрати від участі в капіталі

(8 )

0

11

Інші витрати

(92 515)

(52 202)

12

Прибуток від операцій

554 399

589 744*

13

Чисті витрати на формування резервів

25

(240 840)

(292 556)

14

Дохід/збиток від довгострокових активів, призначених для продажу

0

0

15

Прибуток до оподаткування

313 559

297 188*

16

Витрати на податок на прибуток

26

(90 777 )

(88 050)

17

Прибуток після оподаткування

222 782

209 138*

18

Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

27

0

0

19

Чистий прибуток/збиток банку

222 782

209 138*

20

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)**

28

-

-

21

Скоригований чистий прибуток на одну

28

-

-

просту акцію (грн.)**

*- показники за попередній рік скориговані на суму переоцінки цінних паперів у портфелі банку

на продаж відповідно до Постанови НБУ від 13.12.2007 №458.

** - не заповнюється, банк створений у формі ЗАТ.

Керівник

В.П. Матвієнко

Головний бухгалтер

Г.В. Корніюк

Гайдук О.А. 201-52-11

"_____" _______________ 2008 року

(прізвище та ініціали виконавця, телефон)

Додаток Г

(довідковий)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

НЕЗАЛЕЖНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФIРМИ "АПіК"


 
 

Цікаве

Загрузка...