WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків - Курсова робота

Управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків - Курсова робота

Таблиця 2.4.

Розподіл кредитів Промінвестбанку у галузі економіки

Показники

01.01.2008

01.01.2007

Приріст, %

Загальна заборгованість,

14 503,6

11 425,2

26,9

у тому числі,

за кредитами клієнтів, з них

14 494,0

11 308,1

28,2

промисловість

5 813,4

4 672,0

24,4

торгівля та громадське харчування

3 297,1

3 217,1

2,3

сільське господарство

1 523,4

1 342,5

13,5

транспорт і зв'язок

684,7

439,8

55,7

будивництво

777,3

434,2

79,0

житлово-комунальне господарство

93,6

48,1

94,6

інші галузі економіки

2 304,5

1 154,4

99,6

за кредитами банкам

9,6

117,1

-91,8

Дані таблиці 2.4 дозволяють відмітити, що значно більше коштів в кредит отримали у 2007 році таки галузі економіки, як транспорт (на 55,7 %), будівництво (на 79%), житлово-комунальне господарство (на 94,6 %), хоча ризик вкладень в ці галузі економіки залишається досить високим.

Не значним є збільшення запозичень таким галузям економіки, як торгівля та громадське харчування.

Заборгованість за кредитами інших банків знизилась зі 117,1 тис.грн. до 9,6 тис.грн., або у 91,8 %.

Більш наочно динаміку вкладень банку у галузі економіки країни демонструє рис. 2.2.

Рис. 2.2. Динаміка надання кредитів Промінвестбанком галузям економіки

Якщо проаналізувати структуру кредитів банку за видами економічної діяльності протягом 2007 року, можна зробити висновок, що найбільші обсяги кредитів зосереджені в промисловості (5831489 тис.грн., що складає 43,7% кредитів клієнтам - юридичним особам), в т.ч., кредити на видобування вугілля, лігніту і торфу - 777777 тис.грн., у виробництво електроенергії, газу та води - 728650 тис.грн., харчову промисловість - 772467 тис.грн., виробництво машин та устаткування - 457818 тис.грн., виробництво іншого транспортного устаткування -13637 тис. грн., металургійну промисловість - 366385 тис.грн., видобування вуглеводнів та пов'язані з ним послуги - 332202 тис.грн. (додаток Ж, таблиця 6.3 ).

Рис. 2.3. Питома вага заборгованості Промінвестбанку юридичними особами за видами економічної діяльності

Резерви під заборгованість за кредитами зрослі у 2007 році на 302 462 тис.грн. або на 48,2 %. (таблиця 2.5).

Таблиця 2.5

Рух резервів під заборгованість за кредитами Промінвестбанку

Ряд

Найменування статті

2007

2006

Відхилення

(+, -)

1

Залишок на 1 січня

628 117

372 218

255 899

2

Відрахування до резервів під:

2 247 297

1 216 787

1 030 510

2.1

нестандартну заборгованість

2 216 354

1 206 892

1 009 462

2.2

стандартну заборгованість

30 943

9 895

21 048

3

Списання активів за рахунок резервів

(31 530)

(17 412)

-14 118

4

Зменшення резерву під:

(1 913 305)

(943 476)

(-969 829)

4.1

нестандартну заборгованість (у разі поліпшення кредитного портфеля)

(1 885 849)

(937 514)

(-948 335)

4.2

стандартну заборгованість (у разі погіршення кредитного портфеля)

(27 456)

(5 962)

(-21 494)

5

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня

930 579

628 117

302 462

Аналізуючи кредитну діяльність Промінвестбанку, потрібно розглянути кредитні операції, на яких базується діяльність банку (таблиця 2.6).

Таблиця 2.6

Обсяги кредитного портфелю Промінвестбанку

за видами кредитних операцій

Ряд

Назва статті

2007

2006

Відхи-лення

(+, -)

Відхи-лення

( % )

1

Овердрафт,

83711

51205

32506

63,5

у тому числі:

0

1.1

Сумнівні

0

0

0

1.2

Прострочені

394

0

394

2

Операції репо

0

0

0

3

Враховані векселі,

2583

3895

-1312

-33,7

у тому числі:

0

3.1

Сумнівні

0

0

0

3.2

Прострочені

0

0

0

4

Вимоги, що придбані за операціями факторингу,

843

205

638

311,2

у тому числі:

0

4.1

Сумнівні

205

205

0

4.2

Прострочені

0

0

0

5

Кредити в поточну діяльність,

11500375

9752689

1747686

17,9

у тому числі:

0

5.1

Сумнівні

46152

51734

-5582

5.2

Прострочені

323615

143423

180192

6

Кредити в інвестиційну діяльність,

2022057

1118123

903934

80,8

у тому числі:

0

6.1

Сумнівні

7354

1910

5444

6.2

Прострочені

5530

1709

3821

7

Іпотечні кредити,

884435

381945

502490

131,6

у тому числі:

0

7.1

Сумнівні

0

0

0

7.2

Прострочені

470

42

428

8

Фінансовий лізинг (оренда)

0

0

0

9

Кредити, які надані органам державної влади

0

0

0

10

Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями

0

0

0

Усього кредитів

14 494004

11 308062

3185942

28,2


 
 

Цікаве

Загрузка...