WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними відносинами - Курсова робота

Управління кредитними відносинами - Курсова робота

Головна тема розмови - антикризовий план, покликаний стабілізувати фінансовий сектор України та мінімізувати негативний вплив на національну економіку світової фінансової кризи.

Президент нагадав, що вчора Ради національної безпеки та оборони рекомендувала вжити антикризових заходів за чотирма основними напрямками. Йдеться про кроки з метою запобігання глибокій рецесії в національній економіці; перегляд бюджетної політики в частині видатків; забезпечення державних і корпоративних фінансових зобов`язань за зовнішніми запозиченнями; стабілізацію національної валюти та чітку і прогнозовану курсову політику.

"У цих чотирьох напрямках я бачу корінне завдання сьогодні уряду, Національного банку, Міністерств фінансів та економіки, суб`єктів господарювання", - сказав В.ЮЩЕНКО. На переконання Президента, парламент має розглянути законопроекти (близько 20), що стосуються плану антикризових заходів, пакетом. В.ЮЩЕНКО зазначив, що йдеться про закони, до яких наразі необхідно внести зміни, та законопроекти, які потрібно ввести в дію у 2009 році.

Говорячи про неприпустимість рецесивних процесів у економіці, Президент зауважив, що для її активізації можна використовувати різні механізми - зокрема рефінансування комерційних банків, реалізацію відповідної фіскальної та тарифної політики.

Глава держави окремо наголосив на важливості проведення більш жорсткої бюджетної політики. "Задача - як оптимізувати видатки державного бюджету", - підкреслив він. У цьому контексті Президент зазначив, що при цьому мають бути збережені реально досягнуті на сьогодні рівні заробітних плат, пенсій тощо. "Це ми розглядаємо як абсолют, який не піддається дискусії", - підкреслив В.ЮЩЕНКО, водночас зауваживши, що бюджетну політику потрібно перевести в "більш конструктивне інвестиційне русло".

Відзначаючи важливість прогнозованої курсової політики, Президент звернув увагу на актуальність питання збереження довіри вкладників до банківської системи. "Утримавши позицію депозитів, можна ясно сказати, що ми можемо утримати стабільну банківську систему", - сказав він2.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1.

Діяльність банків України за І півріччя 2002 року характеризується такими

показниками, млн гривень:

• кошти суб'єктів господарювання становлять 15 640,0;

• вклади фізичних осіб - 14 350,9;

• міжбанківські кредити та депозити - 4 948,3;

• кредити, надані суб'єктам господарювання, - 30 748,5;

• кредити, надані іншим банкам, - 4 355,8;

• кошти бюджету та позабюджетних фондів - 2 180,1;

• кошти від НБУ-963,0;

• субординований борг - 705,3;

• кредити, надані фізичним особам, - 1 965,8;

• вкладення в цінні папери - 2 952,4.

Потрібно:

1. Згрупувати показники банківської діяльності на показники, які характеризують: пасивні операції банків; активні операції банків.

2. Проаналізувати структуру активів і пасивів системи банків України.

Згрупуємо показники банківської діяльності та проаналізуємо структуру у наступній таблиці:

Активи

Сума

Частка, %

кредити, надані суб'єктам господарювання

30748,5

76,83

кредити, надані фізичним особам

1965,8

4,91

кредити, надані іншим банкам

4355,8

10,88

вкладення в цінні папери

2952,4

7,38

Всього

40022,5

Пасиви

кошти суб'єктів господарювання

15 640,0

40,32

вклади фізичних осіб

14350,9

37,0

міжбанківські кредити та депозити

4948,3

12,76

кошти бюджету та позабюджетних фондів

2180,1

5,62

кошти від НБУ

963,0

2,48

субординований борг

705,3

1,82

Всього

38787,6

Завдання 2.

Основні показники діяльності банку станом на 01.01.200Х p.:

№ пор.

Показники

Варіанти

2

1.

Сплачений зареєстрований статутний капітал

7000

2.

Резервний фонд

550

3.

Загальні резерви

800

4.

Додатковий капітал

320

5.

Кошти на рахунках підприємств

8500

6.

Кредити, отримані від інших банків

100

7.

Кредити, отримані від міжнародних організацій

500

8.

Вклади фізичних осіб:

а)строкові

2800

б) до запитання

50

9.

Заборгованість за кредитами

14300

Потрібно:

1. Визначити розмір наявних банківських ресурсів на 01 місяця 200Х року.

2. Зробити висновок про забезпеченість банку ресурсами.

Розмір наявних банківських (РНБ) ресурсів становить:

РНБ = Пасиви – Заборгованість за кредитами

РНБ = 7000 + 550 + 800 + 320 + 8500 + 100 + 500 + 2800 + 50 – 14300 = =6320 (тис. грн.)

Отже, банк забезпечений ресурсами, здатними відповідати за взятими зобов'язаннями.

Завдання 3.

Банк "Галичина" випустив депозитні сертифікати номіналом 1 000 грн на строк 6 місяців із нарахуванням процентів у розмірі 12% річних. Визначити суму нарахованих процентів, які сплатить банк власникові депозитного сертифіката після визначеного терміну.

Сума нарахованих відсотків (І) складатиме:

І = 1000 * 12% * 6/12 = 60 грн.

Завдання 4.

За матеріалами публікацій у "Вісниках НБУ" за останні два роки проаналізуйте сучасну політику у сфері міжбанківського кредитування, а саме:

• дайте характеристику процентних ставок за міжбанківським кредитом;

• виявіть тенденцію їх динаміки (залежність процентних ставок за міжбанківським кредитом від його терміну тощо);

• виявіть основні фактори впливу на загальний стан міжбанківського кредитування;

• охарактеризуйте стан та особливості ринку міжбанківського кредитування в Україні.

Міжбанківські кредити – одне з основних джерел формування банківських кредитів. На практиці використовують такі основні види міжбанківського кредиту:

  • овердрафт за коррахунками;

  • кредити овернайт;

  • кошти, надані (отримані) іншими банками за операціями РЕПО.

Поточна ставка з міжбанківських кредитів – це найважливіший фактор, що визначає облікову політику комерційного банку. Протягом останніх двох років ставки за міжбанківськими кредитами змінювались з 9,5% до 15% на сьогоднішній момент.

На кредитному ринку переважають короткострокові міжбанківські кредити, у тому числі "короткі гроші" - кредити, що видаються на термін від одного дня до двох тижнів. Банки проводять операції на міжбанківському ринку через пасивні операції, одержуючи доступ до кредитних ресурсів для швидкого підвищення рівня ліквідності.

Нестача ліквідних коштів підштовхує комерційні банки до операцій на міжбанківському ринку і встановлення норми ліквідності на звітну добу.

Завдання 5.

Визначте кредитний потенціал банку "Галичина" та його вільні кредитні ресурси за трьома варіантами. Зробіть необхідний висновок про забезпеченість банку кредитними ресурсами станом на X день 200Х року.

№ пор.

Назва статті

Варіант (тис. грн)

II

1.

Статутний капітал

5800

2.

Загальні резерви

1520

3.

Прибуток

150

4.

Кошти на рахунках підприємств

8500

5.

Кошти на рахунках фізичних осіб

280

6.

Кредити, одержані від інших банків

500

7.

Норма обов'язкових резервів за коштами юридичних осіб

6%

8.

Надані кредити

4000

9.

Інші активи

-


 
 

Цікаве

Загрузка...