WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитним ризиком банку на рівні окремої позики - Курсова робота

Управління кредитним ризиком банку на рівні окремої позики - Курсова робота

Таблиця 5 - Умови визначення коригуючих коефіцієнтів

Показник

Значення показника

Коригуючий коефіцієнт

Наявність діючих кредитів

Немає

1,05

Є, стандартні

0,95

Є, нестандартні

0,85

Тенденція надходжень коштів на поточні рахунки

Збільшення

1,1

Постійні

1,05

Коливання

Зменшення

0,9

Стабільність грошових надходжень

Щоденні

1,05

Періодичні

0,95

Наявність альтернативних джерел погашення кредиту

Є

1,1

Немає

0,9

Строк функціонування підприємства (Сф), роки

Сф <=1

0,95

1 <Сф <=5

1,0

Сф >5

1,05

Ринкова позиція (попит на продукцію)

Великий

1,1

Задовільний

1,05

Обмежений

0,9

Репутація позичальника

Висока

1,1

Задовільна

1,0

Сумнівна

0,9

Наявність прострочених платежів по кредитам у минулому

Не було

1,05

Мали місце

0,9.

КЛАС кредитоспроможності позичальника (ККП)

ЗВ >= 160

А

130 <= ЗВ<160

Б

90 <= ЗВ< 130

В

60 <= ЗВ < 90

Г

ЗВ < 60

Д

Умовні позначення до таблиць 2.1-2.3:

  • ПА - поточні активи;

  • Вмп - витрати майбутніх періодів;

  • ПЗ - поточні зобов'язання;

  • Дмп - доходи майбутніх періодів;

  • ГК - грошові кошти;

  • ВК - власний капітал;

  • ВБ - валюта балансу;

  • ВОК - власні оборотні кошти;

  • ДЗ - дебіторська заборгованість (чиста реалізаційна вартість);

  • ЧД - чистий доход (виручка) від реалізації продукції;

  • ВЗ - виробничі запаси;

  • Тов - товари;

  • СВ - собівартість реалізованої продукції;

  • Кз - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

  • ЧП - чистий прибуток.

Формули для розрахунку показників:

2.2 Оцінка рівня забезпеченості кредиту

У банківській практиці найпоширенішою формою забезпечення зобов'язань позичальника перед банком с застава, тобто добровільна передача боржником майна, перелік якого визначається за згодою сторін і оформлюється відповідним договором. Предметом застави може служити будь-яке майно, що відповідно до законодавства України може бути відчужене заставодавцем, а також цінні папери і майнові права.

Заставне майно мусить мати:

 • високу ліквідність, тобто здатність до конвертації в грошові кошти;

 • здатність до тривалого зберігання (як правило, протягом терміну користування позичкою);

 • стабільні ціни;

 • низькі витрати щодо зберігання і реалізації;

 • легкий доступ для контролю.

Кредитор-заставодержатель має право реалізувати заставне майно, якщо забезпечені ним зобов'язання по кредиту не будуть виконані, а також отримати задоволення з вартості заставного майна раніше інших кредиторів боржника.

Застава повинна забезпечувати не тільки повернення позички, а і сплату процентів відповідно до кредитного договору, тому вартість застави має бути не нижчою, ніж загальна сума до повернення, розрахована на весь строк користування кредитом, незалежно від графіка його погашення.

Важливим при оцінці рівня забезпеченості застави лишається питання, яку вартість заставного майна враховувати при видачі кредиту. Майже всі банківські методики враховують якість майна і його ліквідність на товарному ринку, тому виходять із ринкової, а не балансової вартості майна.

Ринкова вартість майна (Цр) - це ціна, за якою майно може бути реалізовано на відкритому конкурентному ринку за грошові кошти у реальні строки.

Заставна вартість майна (Ці)- це ціна, яка фіксується у договорі застави. Вона повинна забезпечувати максимально швидку реалізацію заставного майна та стимулювати позичальника до погашення кредиту у визначені строки. У залежності від якості і ліквідності манна заставна вартість може складати від 50 до 100 відсотків ринкової ціни (для позичальника класу А) і розраховується за формулою:

де Цз - заставна вартість майна, грош.од.;

Цр - ринкова вартість майна, грош.од.;

Кк - коефіцієнт, що враховує клас кредитоспроможності позичальника;

Клз - коефіцієнт ліквідності застави.

Таблиця 6 - Характеристика позичальників

Клас кредитоспроможності

Характеристика позичальника

Коефіцієнт Кк

А

Фінансова діяльність дуже добра і дає змогу виконувати зобов'язання по кредиту у встановлені строки

1,00

Б

Фінансова діяльність добра, але немає можливості підтримувати її на цьому рівні протягом тривалого часу

1,05

В

Фінансова діяльність задовільна, але спостерігається чітка тенденція до погіршення

1,10

Г

Фінансова діяльність погана і спостерігається її чітка циклічність протягом коротких періодів часу

1,15

Д

Фінансова діяльність свідчить про збитки і очевидно, що зобов'язання по кредиту у встановлені строки не зможуть бути виконані

1,20

Таблиця 7 - Види заставного майна

Код застави

Найменування застави

Коефіцієнт ліквідності застави Клз

Грошові кошти

01

Депозити, що знаходяться у тому ж банку (в національній та іноземній валютах)

1,0

Дорогоцінні метали

02

Монети, злитки, вироби із золота, срібла, платини, коштовне каміння

1,1

Цінні папери

03

Державні цінні папери із строком погашення не пізніше 1 місяця після дати повернення кредиту

1,3

04

Державні цінні папери із строком погашення від 1 до 6 місяців після дати повернення кредиту

1,5

05

Акції підприємств харчової промисловості

1,3

06

Акції підприємств паливно-енергетичного комплексу

1,2

07

Векселі, авальовані банком

1,05

08

Банківські (фінансові) векселі із строком погашення не пізніше 1 місяця після дати повернення кредиту

1,1

09

Банківські (фінансові) векселі із строком погашення від 1 до 6 місяців після дати повернення кредиту

1,2

Нерухомість

10

Офісні приміщення у центральних районах міста

1,25

11

Офісні приміщення у віддалених районах міста

1,35

12

Торговельні приміщення в центральних районах міста

1,25

ІЗ

Торговельні приміщення у віддалених районах міста

1,35

14

Складські приміщення в центральних районах міста

1,4

15

Складські приміщення у віддалених районах міста

1,5

16

Виробничі приміщення в центральних районах міста

1,45

17

Виробничі приміщення у віддалених районах міста

5,55

18

Жилий фонд в центральних районах міста

1,25

19

Жилий фонд у віддалених районах міста

1,35

20

Жилий фонд у сільських районах міста

1,4

21

Дача в радіусі до 10 км від міста

1,35

22

Дача в радіусі більш, ніж 10 км від міста

1,45

Автотранспорт

23

Легкові автомобілі імпортного виробництва

13

24

Вантажні автомобілі імпортного виробництва

1,35

25

Легкові автомобілі вітчизняного виробництва

1,4

26

Вантажні автомобілі вітчизняного виробництва

1,45

27

Сільгосптехніка імпортного виробництва

1,35

28

Сільгосптехніка вітчизняного виробництва

1,5

Обладнання

29

Обладнання для харчової та переробної промисловості імпортного виробництва

1,35

30

Обладнання для харчової та переробної промисловості вітчизняного виробництва

1,5

Товари

31

Нафтопродукти

1,15

32

Сільгосппродукція (зерно, картопля)

1,2

33

Продукти харчування тривалого зберігання (цукор, мука, крупи)

1,25

34

Горілчані вироби

1,3

35

Офісна техніка (комп'ютери, факси та ін.)

1,35

36

Побутова техніка та електротовари

1,4

37

Продукція деревообробної промисловості

1,45

38

Тканини та швейні вироби

1,5

Гарантії та поручительства

39

Гарантії інших банків

1,1

40

Поручительства платоспроможних потужних підприємств

1,25


 
 

Цікаве

Загрузка...