WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитним ризиком банку на рівні окремої позики - Курсова робота

Управління кредитним ризиком банку на рівні окремої позики - Курсова робота

2. Підприємство (позичальник) або має бути власником майна, або володіти правом на користування та розпорядження ним.

3. Необхідна наявність економічних і юридичних гарантій повернення кредиту після певного строку.

4. Кредитор має бути так само заінтересований у видачі кредиту, як підприємство – в його отриманні, тобто повинні збігатися економічні інтереси суб'єктів господарювання.

Процес кредитування складається з наступних стадій кредитного процесу:

  1. розгляд заявки позичальника на отримання кредиту

  2. аналіз фінансового стану (кредитоспроможності) позичальника

  3. розробка умов позики, підготовка до укладання кредитного договору

  4. визначення порядку забезпечення кредиту, гарантій повернення позики

  5. процедура надання позики

  6. процедура погашення позики

  7. контроль за кредитною операцією.

Банк до укладання кредитного договору здійснює попередній аналіз фінансового стану позичальника і вивчає його кредитоспроможність. Метою аналізу кредитоспроможності є оцінка результатів фінансової діяльності позичальника, на підставі якої банк приймає рішення щодо можливості надання кредиту або припинення кредитних відносин з даним клієнтом.

У табл. 2 наведено порядок організації роботи щодо отримання банківського кредиту, а також визначені основні акценти в цій роботі, на які повинні звертати увагу керівництво підприємства та його фінансові служби.

Для отримання кредиту позичальник (керівник, фінансовий менеджер, інша уповноважена особа) спочатку звертається до банку для проведення попередніх переговорів. Це звернення може здійснюватися по телефону чи завдяки зустрічі з відповідним працівником кредитного відділу банку. В ході співбесіди представник підприємства повинен з'ясувати головні критерії та умови отримання кредиту, строки, на які можливо отримати кредит, діапазон процентних ставок, порядок погашення, список документів, які необхідно надати банку. На основі проведеної співбесіди оцінюються шанси на отримання кредиту і приймається рішення про доцільність продовження подальших переговорів з обраним банком.

У разі, якщо попередні переговори пройшли успішно, фінансові служби підприємства готують пакет документів, необхідних для розгляду банком питання про надання кредиту. Перелік документів і складається кожним банком відповідно до обраної ним методології оцінки кредитоспроможності позичальника та його інформаційних потреб. Це означає, що кожен банк може вимагати від потенційного позичальника свій специфічний набір документів.

Таблиця 2 Організація фінансової роботи із залучення банківського кредиту

Етапи залучення банківської позички

Основні питання, на які слід звернути увагу

Попередні переговори з обраним банком

• критерії та умови надання кредиту

• діапазон процентних ставок

• строки та порядок погашення

• список документів, які слід подати банку

Рішення про доцільність подальших переговорів з банком

• оцінка шансів на отримання кредиту

• зіставлення з умовами надання кредиту, які пропонуються іншими банками

Рішення зборів власників щодо залучення банківського кредиту

• якщо сума кредиту є значною і це передбачено статутом

Підготовка пакета документів відповідно до переліку банку

• перелік документів встановлюється кожним банком індивідуально

• формулювання цілей, під які залучається кредит

• особливий акцент на бізнес-план і прогноз грошового потоку

Передача пакета документів до банку

• дата прийняття банком пакета документів є офіційною датою подачі кредитної заявки

Відкриття поточного рахунку в банку (якщо такий рахунок відсутній)

• подається типовий набір документів, необхідних для відкриття рахунку

Фінансово-економічна експертиза діяльності підприємства

• кредитний експерт може вимагати додаткової інформації

• перевірка достовірності отриманих даних на місці

• слід створити всі умови для забезпечення кредитного експерта інформацією

Узгодження величини процентної ставки та інших параметрів кредиту

• привабливість інвестор

• уміння вести переговори

Укладення кредитної угоди

• у письмовому вигляді • не потребує нотаріального посвідчення

Моніторинг та контроль

• створення умов для контролю з боку працівників банку цільового використання коштів

2 Оцінка кредитоспроможності позичальника

До комерційного банку звернувся клієнт СТОВ "Світанок" із проханням надати йому кредит у сумі 500 тис. грн. під 20% річних на закупівлю комплектуючих для с/г техніки.

Підприємство працює прибутково і згідно з балансом на останню звітну дату мало такі показники: дебіторська заборгованість – 10997,2 тис. грн., кредиторська – 834,2 тис. грн., коефіцієнт поточної ліквідності – 2,47, коефіцієнт автономії(співвідношення власних і залучених коштів) – 0,71. Фінансовий стан стійкий. Погашення кредиту та сплата процентів плануються за кошти, отримані від реалізації продукції.

У заставу запропоновано готову високоліквідну продукцію на суму не менше ніж 1000 тис. грн. Кредитна історія клієнта позитивна.

Звітність СТОВ "Світанок" представлена в додатку.

2.1 Визначення класу кредитоспроможності позичальника

Методики оцінки фінансового стану позичальника, що розроблені закордонними і вітчизняними банками для цілей аналізу кредитоспроможності, можуть відрізнятися системою показників і напрямами аналізу. Однак всі вони мають спільну мету – визначити фінансову стійкість підприємства, передбачати май6утні обсяги реалізації, грошові потоки та прибуток, виявивши ризики і обґрунтувати можливість кредитних відношень з клієнтом.

В даній роботі оцінка фінансового стану позичальника і віднесення його до відповідного класу кредитоспроможності виконуються за системою показників. наведених в таблиці 3 (з урахуванням рекомендацій НБУ).

Таблиця 3 – Визначення класу кредитоспроможності позичальника

Показник

Фактичне значення

Вага показника (бали)

1 Ліквідність

1.1 Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл),%

1 2 Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал),%

2,47

0,05

20

0

2 Фінансова стійкість

2.1 Коефіцієнт автономії (Ка),%

2.2 Коефіцієнт маневреності (Км),%

0,71

0,58

10

10

3 Стан дебіторсько-кредиторської заборгованості

3.1 Період обертаємості дебіторської заборгованості (Пдз), дні

3.2 Період обертаємості запасів виробництва (Пзап), дні

3.3 Період обертаємості кредиторської заборгованості (Пкз), дні

3.4 Показник обертаємості оборотного капіталу {Оок) дні

57,72

63,08

14,66

106,14

-

-

-

0

4 Рентабельність

4.1 Чиста рентабельність реалізованої продукції (ЧРп),%

7,91

10

5 УСЬОГО вага показників, бали

50

6 Коригуючі коефіцієнти

Фактичне значення

Значення коефіцієнта

6.1 Наявність діючих кредитів

6 2 Тенденція надходжень на поточні рахунки

6.3 Стабільність грошових надходжень

6.4 Альтернативні джерела погашення

6.5 Строк функціонування підприємства, роки

6.6 Ринкова позиція (попит на продукцію)

6 7 Репутація позичальника

6.8 Наявність прострочених платежів по кредитам у минулому

Немає

Збільшення

Періодичні

Є

Більше 5р.

Великий

Висока

Не було

1,05

1,1

0,95

1,10

1,05

1,10

1,10

1,05

7 Загальна вага показників (ЗВ), бали

ЗВ=п.5 * добуток коефіцієнтів (п.6.1-п.6.8)

80,50

8 КЛАС кредитоспроможності позичальника

Г

Таблиця 4 - Формули та умови для розрахунків

Показник,

формула для розрахунку

Умови

визначення ваги показника

Вага показника, бали

Кпл < 0,35

0

0,35 <=Кпл< 0,5

5

0,5 <=Кпл<1,0

10

1,0 <= Kпл< 1,5

15

Кпл >= 1,5

20

Кал < 0,1

0

0,1 <=Кл<0,15

5

0,15 <лКл<0,2

10

0,2 <= Кл < 0,25

15

0,25 <=Кл

10

Ка>=1

20

0,8<=Ка< 1

15

0,6 <=Ка < 0,8

10

0,5 <=Ка< 0,6

5

Ка<0,5

0

Км<0

0

0<=Км<0,2

5

0,2 <= Км < 0,5

8

0,5<=Км< 1

10

Км>=1

15

-

-

-

Оок = Пдз + Пзап - Пкз

0ок<0

20

Оок = 0

10

0ок>0

0

ЧРп <=0%

0

0%< ЧРп<5%

5

5% <= ЧРп < 10%

10

І0%<= ЧРп < 15%

15

15%<= ЧРп < 20%

20

ЧРп >=20%

30


 
 

Цікаве

Загрузка...