WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитним ризиком банку на рівні окремої позики - Курсова робота

Управління кредитним ризиком банку на рівні окремої позики - Курсова робота

Структура кредитного ризику

Ризики, зумовлені проблемами позичальника

Ризики, зумовлені технічно-органіэаційними проблемами банку

Ризики позичальника - фізичної особи

Ризики позичальника - юридичної особи

Ризики персоналу

Texнічні ризики

Ризики внутрішнього середовища

Ризики зовнішнього середовища

Ризики внутрішнього середовища

Втрата роботи

Політичні

Ризик страйків

Втрата працездатності

Соціальні

Технічні ризики

(часткова чи повна)

Форс-мажорні

Ризики персоналу

Втрата додаткових

Економічні

Ризик втраченої вигоди

доходів

а) ризик інфляції

Ризик підприємця

Тощо

б) ризик невиконання

Тощо

зобов'язань контрагентами

в) ризик зміни ставок відсотків

г) ризик зміни вартості застави

д) ризик зміни валютних курсів

тощо

Рис. 2. – Структура кредитного ризику

Кредитні ризики класифікуються за різними ознаками, вони не є взаємовиключні, а доповнюють один одного. Я пропоную класифікацію кредитних ризиків за такими ознаками (табл. 1).

Наведені узагальнені критерії класифікації кредитних ризиків містять комплексну оцінку характерних ознак, які враховують елементи системи управління ризиком.

Таблиця 1 - Класифікація кредитних ризиків

Ознаки класифікації

Види кредитних ризиків

За сферою виникнення

Зовнішнього середовища (політичні, соціальні, економічні, форс-мажорні)

Внутрішнього середовища (недосконалість системи управління, технічні ризики)

За рівнем прийняття рішень

Макроекономічні, на piвні банківської установи, відповідальної особи

За рівнем прогнозованості

Прогнозовані та непрогнозовані

За причинами виникнення

Об'єктивні, суб'єктивні, законодавчі

За типами ризику

Виправдані, невиправдані

За розмірами втрат

Незначні, великі, критичні

За методами подолання

Індивідуальні, спільні

За типами аналізу

Кількісні, якісні

Основні причини виникнення кредитного ризику нарівні окремої позики:

 • нездатність позичальника до створення адекватного грошового потоку;

 • ризик неліквідності застави;

 • моральні та етичні характеристики позичальника.

До чинників, які збільшують ризик кредитного портфеля банку, належать:

 • надмірна концентрація - зосередження кредитів в одному із секторів економіки;

 • надмірна диверсифікація, яка призводить до погіршення якості управління за відсутності достатньої кількості висококваліфікованих фахівців зі знаннями особливостей багатьох галузей економіки;

 • валютний ризик кредитного портфеля;

 • структура портфеля, якщо він сформований лише з урахуванням потреб клієнтів, а не самого банку;

 • рівень кваліфікації персоналу банку.

Методи управління кредитним ризиком поділяються на дві групи:

 • методи управління кредитним ризиком на рівні окремої позики;

 • методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля банку.

До першої групи методів належать:

 1. аналіз кредитоспроможності позичальника;

 2. аналіз та оцінка кредиту;

 3. структурування позики;

 4. документування кредитних операцій;

 5. контроль за наданим кредитом та станом застави.

Особливістю перелічених методів є необхідність їх послідовного застосування, оскільки одночасно вони є етапами процесу кредитування. Якщо на кожному етапі перед співробітником кредитного відділу поставлено завдання мінімізації кредитного ризику, то правомірно розглядати етапи кредитування як методи управління ризиком окремої позики.

Методи управління ризиком кредитного портфеля банку:

 1. диверсифікація;

 2. лімітування;

 3. створення резервів за кредитними операціями комерційних банків.

Величина кредитного ризику — сума, яку може бути втрачено у разі несплати або прострочення виплати заборгованості. Максимальний потенційний збиток — це повна сума заборгованості у випадку її несплати клієнтом. Прострочені платежі не призводять до прямих збитків, а завдають непрямих збитків, які становлять витрати за процентами (через необхідність фінансувати дебіторів протягом довшого часу, ніж це необхідно) або втрату процентів, які можна було б отримати, якби гроші було повернуто раніше та розміщено на депозит.

Можливість кредитного ризику існує протягом усього періоду кредитування. При наданні кредиту ризик виникає з моменту продажу та залишається до моменту отримання платежу.

З кількісного погляду, кредитний ризик становить функцію параметрів позички та позичальника. Ступінь ризику, пов'язаного з певним позичальником та видом кредиту, базується на оцінці різних видів ризику, які виникають для банку при наданні кредиту. Більше того, визначивши на етапі надання кредиту ступінь його ризику, не можна забувати про те, що він часто змінюється з часом.

1.3 Сутність і порядок залучення кредитів

Діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможлива без періодичного використання різноманітних форм залучення кредитів.

З економічного погляду кредит – це форма позичкового капіталу (в грошовій або товарній формах), що надається на умовах повернення і обумовлює виникнення кредитних відносин між тим, хто надає кредит, і тим, хто його отримує.

Банківський кредит надається суб'єктам кредитування всіх форм власності у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором є: забезпеченість, повернення, строковість, платність і цільова спрямованість.

Кредити, які надаються банками, за строками користування поділяються здебільшого на:

а) короткострокові — до 1 року;

б) середньострокові — до 3 років;

в) довгострокові — понад 3 роки.

З погляду підприємств (у контексті фінансової звітності) позичковий капітал (зобов'язання) поділяється на довгостроковий і короткостроковий.

Під довгостроковими кредитами банків розуміються зобов'язання підприємства перед кредитною установою (банком), які повинні погашатися протягом терміну, що перевищує один рік з дати складання балансу, а також пролонговані короткострокові кредити (позички), які перейшли до складу довгострокових.

Довгострокові кредити залучаються підприємствами для фінансування довгострокових активів, зокрема основних засобів придбання, реконструкція, модернізація), нового будівництва, видів необоротних активів, а також окремих видів оборотних активів, в яких кошти заморожуються на тривалий період.

Короткостроковими кредитами банків є зобов'язання підприємства перед кредитною установою (банком), які повинні бути виконані протягом терміну, що не перевищує одного року з дати складання балансу, а також зобов'язання за кредитами (позичками), як довгостроковими, так і короткостроковими, термін погашення яких минув на дату складання балансу.

Короткострокові банківські кредити залучаються здебільшого для фінансування оборотних активів підприємства, зокрема на покриття тимчасового дефіциту платіжних засобів, придбання товарів, виробничих запасів тощо.

Банківський кредит – це економічні відносини між кредитором та позичальником з приводу надання коштів банком підприємству на умовах терміновості, платності, повернення, матеріального забезпечення. Банківський кредит надається суб'єктам господарювання всіх форм власності на умовах, передбачених кредитним договором.

Виникнення кредитних відносин між підприємствами й банками можливе за таких умов:

1. Учасники кредитної угоди мають бути юридичними особами і функціонувати на принципах комерційного розрахунку.


 
 

Цікаве

Загрузка...