WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління власним капіталом банку - Курсова робота

Управління власним капіталом банку - Курсова робота

 1. ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;

 1. фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів;

 1. купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операцій з ними;

 1. придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг);

 1. купівля в організацій і громадян та продаж їм іноземної валюти готівкою і валюти, що перебуває на рахунках і вкладах;

 1. купівля і продаж банківських металів;

 1. залучення і розміщення дорогоцінних металів на рахунки і вклади та інші операції з цими цінностями відповідно до міжнародної банківської практики;

 1. довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами тощо) за дорученням клієнтів;

 1. надання консультаційних послуг;

 1. проведення операцій з касового виконання державного бюджету за і дорученням Національного банку;

 1. здійснення інших операцій з дозволу Національного банку.

Банк на підставі наданих Національним банком дозволів і ліцензій провадить діяльність, пов'язану із зберіганням та обслуговуванням обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операціями емітента з випущеними ним цінними паперами, веденням реєстрів власників іменних цінних паперів, відповідальним збереженням цінних паперів (сертифікатів цінних паперів) або обліком прав власності на ні папери, та інші вили діяльності, що не суперечать законодавству.

Облуправлінню заборонено займатися діяльністю у сфері матеріального виробництва, торгівлі та страхування. Взаємовідносини між облуправлінням і клієнтами будуються на договірних засадах і здійснюються на платній основі.

Бухгалтерський облік в Полтавському облуправлінні ведетьсязгідно з Положенням "Про організацію бухгалтерського обліку та звітності вустановах КБ Приватбанк", затвердженого постановою № 53 від30.09.1999р. Правління Приватбанку.

Організація управління банком здійснює значний вплив на діяльність банку. На сучасному етапі організація управління Приватбанком здійснюється наступним чином (рис 2.1).

Начальник

облуправління

Ізаступникначальникаоблуправління

заступникначальникаоблуправління

Відділпороботізперсоналом

Юридичнийвідділ

Відділ

бухгалтерського

облікуйзвітності

таконтролю

Відділактивнопасивнихоперацій

Фінансовоекономічний

відділ

Відділ

інформатикитаавтоматизації

Відділвалютного

контролютаплатіжнихкарток

Відділкасовихта

безготівкових

розрахунків

Відділ

банківської

безпеки

Відділ

капітального

будівництвата

Секторвкладів

Операційнийвідділ

Відділ

внутрішніх

ревізій

Відділінкасації

Відділпороботізпроблемними

кредитами

Відділбанківського

аудиту

Рис. 2.1. Організація управління Приватбанку

2.2. Інформаційне забезпечення аналізу власного капіталу

Джерелом правової інформації є законодавство України. Правова інформація міститься у законодавчих актах, що регулюють діяльність комерційних банків у галузі господарських, фінансових, кредитних та трудових відносин.

Директивна інформація - це інформація постанов Кабінету Міністрів України. НБУ, наказів Міністерства статистики України та інших міністерств і відомств.

Джерелом нормативно-довідкової інформації є збірки галузевих та відомчих нормативів, стандарти, довідники тощо.

Планова інформація міститься у бізнес-планах, фінансових планах, інвестиційних проектах, кошторисах. На відніму від попередніх видів інформації планова інформація формується безпосередньо у комерційному банку, виходячи з реальних можливостей його розвитку та вимог чинного законодавства України і відповідних директивних документів, з урахуванням нормативів, що не носять директивного характеру, та іншої довідкової інформації.

Основними джерелами фактографічної інформації є бухгалтерський та статистичний облік. Фінансові ресурси відображаються в поточному бухгалтерському обліку і фінансовій звітності. Основною формою звітності комерційного банку є баланс, який показує стан активів, зобов'язань та капіталу банку на певну дату.

Баланс формується на основі інформації, що міститься в синтетичних і аналітичних рахунках банку.

Баланс є основою для балансового звіту комерційного банку, у пасиві якого відображається склад фінансових ресурсів (зобов'язання та капітал).

Таблиця 2.1. Структура та динаміка пасивів ЗАТ "КБ Приватбанк"

Показники

одвиміру

станом на

Звітнийдобазового

01.01.2005

01.01.2006

01.01.2007

1. Пасиви всього:

грн

85410452,18

108186235,48

81081992,90

абсолютне відхилення

грн

22775783,30

-27104242,58

-4328460,72

темпи приросту

%

12,7

-25,0

-37,7

питома вага

%

100

100

100

100

2. Зобов'язання

грн

82846704,45

104714942,07

77196440,33

абсолютне відхилення

грн

21868237,62

-27518501,74

-5650264,12

темпи приросту

%

26,0

-26,3

-52,3

питома вага

%

97

97

95

-2

3. Капітал

грн

2563747,73

3471293,41

3885552,57

абсолютне відхилення

грн

907545,68

414259,16

1321804,8

темпи приросту

%

35,4

11,9

-23,5

питома вага

%

3

3

5

2


 
 

Цікаве

Загрузка...