WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій - Курсова робота

Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій - Курсова робота

Таким чином, на кінець розглянутого періоду сумарний портфель склав – 20.3 млн. грн., його частка в загальних активах – 22%, при цьому в структурі кредитного портфеля прострочені кредити склали – 0,004%, пролонговані – 0%. Слід зазначити, що дані два показники характеризують "якість" кредитного портфеля. Істотною також є і висока частка великих кредитів (із сальдо більш 500 тис. грн.) складова 48 % портфеля. У той час частка бланкових кредитів знаходиться на прийнятному рівні – 9,2%

Дані показники відбивають сальдову характеристику кредитного портфеля. Якісні характеристики кредитного портфеля дає структурний аналіз (оцінка структури портфеля) у розрізі необхідних показників і в залежності від потреб і цілей аналізу, як правило, проводиться по наступним характеристикам. По термінах повернення - результати даного аналізу використовуються при керуванні ліквідністю і платоспроможністю банку (зокрема для розрахунку розриву ліквідності) а також з метою планування кредитних операцій і реінвестування вкладень. Розглянемо більш докладний структурний аналіз кредитного портфеля філії "Х" ПриватБанку за станом на 01.01.2009р. У табл.2.2 приведена структура кредитного портфеля по терміновості кредитів.

Таблиця 2.2 Структура кредитного портфеля в розрізі термінів видачі кредитів

Показники

Усього

до 1 міс.

Частка в Порт. %

13 міс.

Частка в Порт. %

36 міс.

Частка в Порт. %

612 міс

Частка в Порт. %

Більш

.1 року

Частка в Порт. %

грн..

грн..

%

грн..

%

грн..

%

грн..

%

грн..

%

Кредити юр.осіб

7239852

99610

1,38

2372662

32,77

127789

1,77

4103527

56,68

536264

7,41

Кредити фіз.осіб

2107929

1756

0,08

6307

0,30

18475

0,88

1927448

91,44

153943

7,30

дол..

дол..

%

дол..

%

дол..

%

дол..

%

дол..

%

Кредити юр.осіб

957746

11385

1,19

79360

8,29

5334

0,56

767587

80,15

94080

9,82

Кредити фіз.осіб

1152063

0,00

10364

0,90

3999

0,35

173013

15,02

964687

83,74

З наведених даних видно - основна частина кредитів приходиться на період від 6 до 12 місяців (більш 60% портфеля), дане співвідношення є досить збалансованим при наявності більш довгих ресурсів. Структура кредитів портфеля по термінах повернення в гривні і доларах США за станом на 01.01.2009р. представлена на рис.2.1.

Рис. 2.1. Структура кредитного портфеля по термінах повернення в гривнях

Структура кредитів портфеля по термінах повернення в доларах США за станом на 01.01.2009р. представлена на рис.2.2.

Рис. 2.2. Структура портфеля по термінах повернення в дол. США

Аналіз забезпеченості кредитів – дозволяє оцінити структуру і "якість" забезпеченості кредитів, оцінити і планувати ризики забезпечення з урахуванням прогнозу ринкової кон'юнктури.

Структура кредитного портфеля філії "Х" ПриватБанку в розрізі забезпечення на 01.01.2009р. наведена в табл. 2.3

Таблиця 2.3 Структура кредитного портфеля в розрізі забезпечення

№ п/п

Група кредитів

Сальдо, тис.грн.

Частка в портфелі, %

1

Бланкові

680,53

3,4

2

Під заставу, усього

18072,62

88,7

у тому числі:

2.1

нерухомості

6153,25

30,2

2.2

рухомого майна

11919,37

58,5

3

Покриття фінансовими ресурсами

815,00

4,0

4

Інше забезпечення

794,65

3,9

Усього

20375,00

100,0

Таким чином, із приведеної таблиці можна зробити висновок про перевагу заставного забезпечення майном (усього 88,7%), особливо рухомим - 58,5% від усіх кредитів у портфелі.

Слід зазначити, що інші форми забезпечення – поручительство, гарантії, а також застава фінансових засобів, у т.ч. і на рахунках банку в сукупності забезпечують 8% портфеля.

Графічне відображення структури кредитного портфеля філії "Х" ПриватБанку в розрізі забезпечення представлено на рис.2.3.

Рис. 2.3. Структура кредитного портфеля в розрізі забезпечення

Аналіз фактичного покриття сформованим страховим фондом – дозволяє оцінити сформований рівень резервів і покриття їм кредитів різних груп, прогнозувати можливий рівень додаткових витрат при плануванні розвитку кредитного портфеля.

З метою розрахунку резерву під кредитні ризики банки мають здійснювати класифікацію кредитного портфеля за кожною кредитною операцією залежно від фінансового стану позичальника, стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості та з урахуванням рівня забезпечення кредитної операції.

За результатами класифікації кредитного портфеля визначається категорія кожної кредитної операції: "стандартна", "під контролем", "субстандартна", "сумнівна" чи "безнадійна".

Структура портфеля філії "Х" ПриватБанку в гривневому еквіваленті по групах ризику і покриття страховим фондом на 01.01.2009 р. представлені в табл.2.4.

Таблиця 2.4 Структура портфеля по групах ризику і покриття страховим фондом

№ п/п

Кредити по групі ризику, по класифікації НБУ

Сальдо, тис. грн.

Частка в портфелі %

Покриття сформованим страховим резервом групи кредитів (тис. грн.)

в гривні

в % від групи

1

Стандартні

3900,00

19,14

15,99

0,41

2

Під контролем

16450,00

80,74

217,29

1,32

3

Субстандартні

15,70

0,08

0,89

5,70

4

Сумнівні

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Безнадійні

8,53

0,04

8,53

100,00

Усього

20375,00

100,00

242,70

1,20

Фактичний сформований страховий фонд в основному покриває кредити групи безнадійні – 100 %. Страховий фонд розрахований за методикою НБУ, де зниження сформованої величини від чисто розрахункової суми по сальдо обумовлено зниженням суми зобов'язання на величину забезпечення по кредитах, що входить у групу У цілому при нормативному значенні для груп ризику 1–5 без обліку забезпечення розрахункові значення від суми зобов'язання складають відповідно 2%; 5%; 25%; 50%; 100% – фактичні значення, представлені в таблиці по групах 1–3 нижче в 5 і більш раз, по групі 4 і 5 складають порядку 70–75%, що непрямим образом свідчить про досить зважену політику проведену керуванням по забезпеченню.

Аналіз наданих кредитів по галузевій ознаці – дозволяє оцінити ризики портфеля по галузевому принципу, виявити негативні тенденції росту вкладень у "ризиковані" галузі.


 
 

Цікаве

Загрузка...