WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Роль НБУ на ринку державних цінних паперів - Дипломна робота

Роль НБУ на ринку державних цінних паперів - Дипломна робота

фіксується загальний обсяг випуску ОВДП;
o доручення НБУ на виконання заявок на придбання ОВДП. У цьому документі вказується ціна відсікання та середньозважена ціна торгів, за якою задовольняються неконкурентні пропозиції. Сертифікат складається удвох примірниках, один з яких залишається на зберіганні у Міністерстві фінансів України.
Відповідно до доручення Міністерства фінансів України формується зведена відомість розподілу ОВДП за їх власниками - учасниками торгів, які згідно із заявками і встановленою ціною відсікання придбали облігації на торгах. Заявки, що не відповідають ціновим умовам торгів, відхиляються і не задовольняються. У разі перевищення попиту над пропозицією (при встановленні обсягу продажу) неконкурентні заявки задовольняються не повністю, а пропорційно до їх обсягів у межах залишку від задоволення конкурентних заявок.
2.2. Вплив Національного банку України на розвиток ринку облігацій внутрішньої державної позики
В Україні ринок державних цінних паперів існує з 10 березня 1995 року у вигляді облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що випускаються вкупонній та дисконтній формах у системі електронного обігу цінних паперів.
За 1995 рік на 28 аукціонах було розміщено ОВДП на суму 30,4 млн. карбованців. Номінальна вартість однієї облігації становила 100 млн. крб. (1000 грн.), форма випуску електронні записи на депо-рахунках в Депозитарії державних цінних паперів Національного банку України. Покупцями облігацій на аукціонах, що проводились Національним банком були комерційні банки України, котрі могли придбати облігації за рахунок власних або залучених коштів, а також за дорученням і за рахунок клієнтів. Дохідність ОВДП першого випуску на суму 1 трлн. крб. становила 140% річних, другого та третього 29,4 трлн. крб. - 90% річних.
Отже, можна сказати, що до кінця 1995 року ринок державних облігацій певною мірою був уже сформований і почав швидко поширювати свою сферу впливу на кредитний та фондовий ринки.
У 2000 році ОВДП стали одним із головних джерел покриття дефіциту державного бюджету, тобто почали посідати те місце, яке у фінансовій системі країн з розвинутою ринковою економікою давно належить державним цінним паперам.
У 2000 році було проведено 87 аукціони з продажу ОВДП .за результатами яких було розміщено облігацій 20388.7 тис. шт. за номіналом 1000 грн. У Державний бюджет надійшли кошти у сумі 1892.1, дохідність (середньозважена) становила 20.49 % річних.
У 2000 році Нацбанк не лише проводив ОВДП на аукціонах, але й формував власний портфель ОВДП. У зв'язку з чим значно змiнилася структура кредитів, наданих Національним банком України за рахунок емiсiйних коштів. Так, iз загальної суми здійсненої Нацiональним банком України у 2000 роцi кредитної емiсiї в обсязі 3056 млн.грн. прямi кредити Уряду в нацiональнiй валютi на кредитування дефiциту Державного бюджету становили 3568 млн.грн., а в іноземній валюті становили 7158 млн.грн.
Як i в попереднi роки, основна частка загальних обсягів платіжних засобів, які випущені Нацiональним банком України, направлена на покриття потреб Уряду України (в особi Мiнiстерства фiнансiв та Головного управлiння Державного казначейства).
За станом на 1 сiчня 2002 року заборгованiсть Уряду України перед Нацiональним банком України складала 10777 млн. грн., з них за: кредитами - 10591 млн. грн., у тому числi в нацiональнiй валютi - 3568 млн. грн., iноземнiй - 7023 млн.гривень;
У 2002 році ринок державних цінних паперів перетворився в один із найпотужніших сегментів фінансового ринку.
У своєму розвитку ринок державних цінних паперів зазнав значних позитивних зрушень:
" ? у структурі випуску облігацій
Раніше більшість випусків ОВДП мали короткострокові облігації зі строком обігу 3 місяці. У 2000 значно збільшився випуск облігацій з терміном погашення 12 та 24 місяців. Строк обігу державних облігацій, які знаходилися в обігу за станом на 1 січня 2000 року, в середньому становив 182 дня, а за станом на 1 січня 2001 року - 273 дня, а за станом на 1 мічня 2002 року 365 дні.
" за кількістю учасників ринку
Спостерігається значне збільшення кількості комерційних банків - учасників біржових торгів. Якщо на кінець 2000 року в аукціонах брало участь у середньому 92 комерційних банків, то на кінець 2001 року - 147, а на кінець року - 170 комерційних банків;
" у розвитку електронного депозитарію Національного банку України
Якщо з початку відкриття він обслуговування лише 142 депонентів, то за станом на 1 січня 2000 року їх було 152, а на 1 січня 2001 року - 162.
Також започаткований окремий депозитарний облік за операціями нерезидентів з державними цінними паперами.
" у залученні коштів нерезидентів на фінансовий ринок України
Національним банком України спільно з Міністерством фінансів України нормативно врегульовано порядок проведення нерезидентами на території України операцій з облігаціями внутрішніх державних позик. Статусу банків, уповноважених на здійснення операцій з держоблігаціями за дорученням нерезидентів, у 2000 році набули 59 комерційних банків.
Запровадження електронного режиму розрахунків за операціями з ОВДП дозволило Національному банку України при проведенні первинного розміщення ОВДП здійснювати грошові розрахунки на клірингових засадах. Результатом цього стало зменшення обсягів зустрічних платежів між Міністерством фінансів України та комерційними банками.
Зважаючи на наявність факторів, що стримували розвиток українського фінансового ринку, ринок державних цінних паперів у 2001 році значно погіршився . Якщо в 2000 році в Україні було розміщено ОВДП за номіналом на суму 1892.1 млн. грн., то в 2002 році - на 2848.6млн. грн.
. Національним банком України як генеральним агентом з обслуговування, розміщення та погашення державних облігацій проведено 154 аукціони з первинного їх розміщення (у 2001 році - 120). У результаті до державного бюджету надійшло коштів на загальну суму 2848.6 млн. грн. (у 2001 році - 1190.1 млн. грн.).
Дохідність державних облігацій починаючи з 1999 року поступово стала знижуватися у 1999 році становила 27.51 %, у 2000 році дохідність знизилася до 20.49%, а вже у першому кварталі 2001 року -18.06 %. На кінець року становила -15.68 %. У 2002 році дохідність поступово знижувалася у січні місяці вона становила 13.63 %, а в листопаді дійшла до 5 85 %, але можна сказати, що середньозважена на кінець року становила 10.81 %.
Правильно оцінити ситуацію на ринку держаних цінних паперів у першому півріччі 2000 року можна лише врахувавши всі фактори, які мали вплив на його розвиток. Криза на Азіатських фондових ринках, і примусила іноземних інвесторів значно зменшити вкладення коштів у ринки країн, що розвиваються. Це призвело до відпливу іноземних інвестицій з цих країн, у тому числі й з

 
 

Цікаве

Загрузка...