WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Структура і діяльність ""Ощадбанку""" - Курсова робота

" Структура і діяльність ""Ощадбанку""" - Курсова робота

6.Банкомати, залежно від рівня їх захищеності, можуть встановлюватись як на території банківської установи, так і за її межами. Управління банкоматами та доступ до рахунків клієнтів виконується програмно-технічними засобами - системою управління банкоматами.

7. Планування кількості банкоматів та місця їх установки погоджуються з управлінням розрахунків з використанням пластикових карток.

8. Відповідальним за організацію мережі банкоматів у Банку є начальникуправління розрахунків з використанням пластикових карток.

9. Відповідальний за організацію роботи банкоматів в установі Банку призначається керівником установи.

10.Керівник установи банку письмовим розпорядженням визначає основний, а також резервний персонал, що обслуговуватиме банкомати. До складу персоналу включаються такі фахівці:

• відповідальний за організацію роботи банкоматів - особа, яка відповідає за організацію роботи банкоматів в установі Банку;

•технічний працівник - оператор банкомата - стежить за його технічним станом, відповідає за модуль управління банкомата;

 • бухгалтер - веде бухгалтерський облік операцій по банкомату;

 • касовий працівник - виконує завантаження/розвантаження банкомата, якщо він встановлений в установі Банку;

 • інкасатор - проводить завантаження/розвантаження банкомата при установці банкомата за межами установи Банку;

 • працівник безпеки установи Банку або регіонального управління, який проводить розслідування по нештатних ситуаціях та арештованих картках.

При цьому функції оператора банкомату та функції працівника касового відділу (інкасатора, касира) не можуть покладатись на одну особу.

11. Для реєстрації банкомата ( присвоєння реєстраційного номера) в базі даних процесингового центру установа Банку через своє регіональне управління подає в управління розрахунків з використанням пластикових карток заявку, форма якої встановлюється процесінговим центром, та погоджує строки і порядок його інсталяції.

Мережеву адресу та електронний банкоматний ключ відповідальний працівник безпеки регіонального управління отримує під розпис в управлінні служби безпеки Банку.

  1. Після завершення робіт з інсталяції банкомата установа Банку надсилає в управління розрахунків з використання пластикових карток повідомлення про дату початку його роботи.

  2. При первинному розпакуванні банкомата складається акт про комплектність наявних ключів та їх відповідність опису банкомата. Акт підписується відповідальним за організацію роботи банкоматів та оператором банкомату.

  3. Всі ключі мають бути зареєстровані у спеціальному зошиті (інструкція НБУ № 1, п.157), який ведеться керівником або особою, що визначається за його письмовим розпорядженням (крім касирів та завідуючого касою). При використанні ключів кількома працівниками порядок передачі ключів між ними встановлюється письмовим розпорядженням керівника установи Банку.

15. Комплект ключів від сейфа, касет та модуля управління банкоматазакріплюється за завідуючим касою. Ключі та "Книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів" зберігаються у сейфі завідуючого касою.

16. Дублікати ключів від банкомата зберігаються в порядку, який визначено для зберігання дублікатів ключів від грошових сховищ, сейфів, металевих шаф в цій установі Банку.

17. Для обліку роботи банкоматів заводиться "Книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів". Відповідальним за ведення цієї книги є завідуючий касою. Книга має бути пронумерована, прошнурована, підписана керівником, головним бухгалтером та скріплена печаткою банківської установи.

18. Залежно від моделі банкомата до комплекту ключів входять ключі від модуля управління банкоматом, ключі від сейфа і ключ від касет для готівки, касети відбраковки (якщо касети закриваються на ключ). Ключі видаються:

 • від модуля управління банкоматом - оператору банкомата;

 • від сейфа та від касет для готівки (якщо він є) - касиру або інкасатору.

19. При наявності у сейфі банкомата, крім металевих ключів, кодового замка кодування його здійснюється оператором банкомата за участю працівника безпеки. Оператор здає код в опечатаному конверті працівнику безпеки, який зберігає його в установленому порядку. Зміна коду замка сейфа проводиться не менше одного разу на З місяці і обов'язково у разі звільнення особи, відповідальної за кодування замка сейфа.

Якщо банкомат має кодовий замок, то при роботі з ним оператор повинен вжити необхідних заходів для захисту коду замка від розголошення.

20. Реєстрація операцій, здійснених банкоматом, та його системних повідомленьздійснюється в процесінговому центрі та в електронному системному журналі банкомата.

По записах у системному журналі оператор банкомата може переглянути порядок дій та операцій, що відбулися при роботі банкомата, проаналізувати причини і наслідки аномальних ситуацій.

21. Технічне обслуговування банкоматів виконується з періодичністю, в обсязі та порядку, визначених в інструкціях з їх експлуатації (технічного обслуговування). Для технічного обслуговування та поточних операцій, що пов'язані із заміною витратних матеріалів, рекомендується визначити час між початком та закінченням операційного періоду роботи банкомата. Технічне обслуговування та ремонт модулів, розташованих у сейфі банкомата, здійснюються після його повного розвантаження. Всі порушення в роботі банкомата та способи їх ліквідації повинні фіксуватися у відповідному журналі обліку неполадок банкомата та методів їх ліквідації, який зберігається у відповідального за організацію роботи банкоматів.

22. При проведенні операцій завантаження і розвантаження банкомата для спілкування з центром управління мережею банкоматів Українського процесингового центру (ІІРС) та управлінням розрахунків з використання пластикових карток оператор банкомата повинен бути забезпечений засобами мобільного зв'язку.

3.3 Порядок завантаження та розвантаження банкоматів готівкою

 1. Процесинговий центр щоденно проводить моніторинг банкоматної мережі Банку і надає дані авторизаційному відділу управління розрахунків з використанням пластикових карток. За результатами моніторингу готується інформація по кожному банкомату в розрізі установ Банку та банків-агентів і пересилається їм для аналізу та прийняття рішення про проведення завантаження/розвантаження банкомата. В таблицях по моніторингу відображається вся інформація про стан роботи банкомата та події, які виникали в процесі його роботи.

 2. На відповідального за організацію роботи банкоматів в установі Банку покладається проведення аналізу отриманої інформації, складання заявки на підкріплення банкомата готівкою і подання її на візування керівнику установи Банку та головному бухгалтеру.

У заявці на підкріплення банкомата вказуються номінали купюр, їх кількість та обсяг готівки, яку необхідно завантажити в банкомат, у межах встановленого ліміту. Заявка передається відповідальному операційному працівнику. Відповідно до заявки складається видатковий касовий ордер. Ордер та заявка передаються в касу.

3. Порядок проведення операцій завантаження/розвантаження банкомата залежить від місця його встановлення - на території установи банку чи за її межами. При проведенні операцій завантаження і розвантаження банкомата оператор банкомата керується Тимчасовим регламентом взаємодії установи Банку з управлінням розрахунків з використанням пластикових карток та Українським процесінговим центром (ІІРС) по роботі банкомата та інструкціями з експлуатації даної моделі банкомата .

4. Касети з готівкою та касета відбраковки, які завантажуються в банкомат,повинні замикатися на ключ (при наявності замків на касетах) , опломбовуватись і споряджуватися ярликом. На ярлику вказується штамп установи Банку, номінал, кількість купюр, сума вкладених коштів, дата, підпис та іменний штамп касира, який здійснював завантаження грошей у касети. Касета відбраковки також опломбовується. У разі відсутності можливості опломбування касети відбраковки при проведенні операції завантаження/розвантаження банкомата складається акт про вилучення вмісту касети відбраковки та арештованих карток. У зв'язку з цим банкомати, в яких касета відбраковки не опломбовується, рекомендується встановлювати на території установи Банку.

3.4 Робота з арештованими платіжними картками клієнтів

1. Арештовані картки вилучаються з банкомата оператором банкомата припроведенні операції підкріплення готівкою.


 
 

Цікаве

Загрузка...