WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Структура і діяльність ""Ощадбанку""" - Курсова робота

" Структура і діяльність ""Ощадбанку""" - Курсова робота

(Абзац третій пункту 4.6 в редакції постанови правління ВАТ „Ощадбанк" від 23.10.2006 №99-1)

6. На вкладні (депозитні) рахунки в національній валюті фізичних осіб-нерезидентів зараховуються:

 • готівкові кошти за наявності підтвердження джерел походження цих коштів (копії підтвердних документів залишаються в документах дня установи Банку);

 • кошти з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку;

 • кошти, знесені іншого фізичною особою-нерезидентом, якщо це передбачено договором банківського вкладу;

 • нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом), якщо це передбачено договором.

(Абзац п'ятий пункту 4.7 в редакції постанови правління ВАТ,, Ощадбанк" від 23.10.2006 №99-1)

7. З вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб-резидентів у національній валюті кошти повертаються вкладнику шляхом:

• видачі готівкою;

в шляхом перерахування на зазначений у договорі рахунок вкладника для повернення коштів чи за заявою вкладника на інший його рахунок,

(Абзац третій пункту 4.8 в редакції постанови правління ВАТ „ Оіцадбанк" від 23.08.2005 №83-1}

8. З вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб-нерезидентів у національній валюті кошти повертаються вкладнику шляхом:

 • виплати готівкових коштів;

 • виплати платіжними документами;

 • перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок.

9. На вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть зараховуватися кошти, які надійшли на Ім'я власника рахунку від іншої особи, якщо договором банківського вкладу не передбачено інше. При цьому вважається, що власник рахунку погодився на одержання грошових коштів від іншої особи, надавши їй необхідні дані про свій вкладний (депозитний) рахунок.

10.Незалежно від того, на яких умовах укладався договір банківського вкладу (на умовах видачі вкладу на першу вимогу або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку чи на інших умовах повернення вкладу), установа Банку зобов'язана видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника.

Інвестиційні рахунки

11. На інвестиційний рахунок у національній валюті зараховуються такі кошти:

а одержані під продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, то вносяться як іноземна інвестиція відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну

12. 3 інвестиційного рахунку в національній валюті за дорученням власника рахунку проводяться такі операції:

 • здійснення інвестицій в Україну (уключаючи реінвестиції) відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

 • розрахунки за купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України у випадках, визначених Правилами торгівлі іноземною валютою;

 • розрахунки з митними, податковими та іншими органами у випадках, передбачених законодавством України;

 • розрахунки з резидентами під час здійснення спільної інвестиційної діяльності;

• сплата послуг уповноваженому банку, який обслуговує рахунок (у порядку, визначеному законодавством України):

• перерахування коштів на власний інвестиційний рахунок, відкритий в уповноваженому банку України;

повернення помилково отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману.

  1. Технологія здійснення операцій

1. Операційну діяльність установи Банку забезпечують працівники, які виконують функції фронт-офісу та бек-офісу, визначені посадовими інструкціями та розподілені між учасниками операційного процесу відповідно до внутрішніх процедур установи Банку.

 1. Здійснення операції в установах Банку передбачає такі основовні етапи:

перевірка законності окремих операцій (відповідність операції чинному законодавству, статутній діяльності клієнта);

санкціонування окремих операції (надання/отримання дозволу на проведення операції);

проведення операції (виконання конкретних операційних процедур, передбачених технологічно та спрямованих на здійснення (супроводження) операції від її початку і до завершення, своєчасне та правильне відображення на рахунках бухгалтерського та управлінського обліку тощо);

здійснення внутрішнього контролю за операцією (протягом усього операційного процесу - від часу ініціювання до відображення інформації про операцію в облікових регістрах);

здійснення подальшого контролю за окремими операціями.

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ БАНКОМАТІВ В УСТАНОВАХ "ОЩАДБАНКУ" УКРАЇНИ

3.1 Терміни та визначення

Банкомат- програмно-технічний комплекс, що здійснює при доступі до нього за допомогою платіжної картки та особистого ідентифікатора її держателя видачу, приймання готівки, надання інформації щодо стану рахунків та інші операції згідно з його функціональними можливостями.

Міжнародна платіжна система - платіжна система, сфера діяльності якої поширюється на територію кількох країн. Платіжною організацією в такій системі може бути як резидент, так і нерезидент України.

Платіжна система - платіжна організація, члени платіжної системи та відносини, що виникають між ними при здійснені розрахунків за операції, що виконуються із застосуванням платіжних карток цієї системи.

Процесинг - діяльність, що включає в себе збір, оброблення, зберігання й надання членам системи та розрахунковому банку платіжних повідомлень за операціями з платіжними картками.

Персональний ідентифікаційний номер (ПІН-код) - цифровий код, відомий тільки держателю платіжної картки.

Платіжна картка - ідентифікаційний засіб у вигляді пластикової чи іншого виду картки, що містить обов'язкові реквізити, визначені платіжною організацією, які ідентифікують платіжну систему та його емітента.

Процесинговий центр - юридична особа, що здійснює процесинг.

Файл бізнес-дня - файл, що містить інформацію у вигляді текстових таблиць про проведені транзакції за попередню добу або кілька попередніх діб (святкові та вихідні дні); підсумкову інформацію за типами карток; аудит проведених транзакцій за проміжок часу між змінами касет банкомата та про суми, що заблоковані на картрахунках.

3.2 Організація роботи з банкоматом в установі Банку

1. Банкомат є складовою частиною системи автоматизації касових операцій у внутрішньобанківській або міжбанківській системах платежів.

2. Банкомати працюють у режимі періодичного (за необхідністю) встановлення зв'язку з процесінговим центром. При здійсненні транзакцій через банкомат відбувається обмін інформацією між клієнтом та платіжною системою (перевірка залишку на картрахунку клієнта, відповідність ПІН-коду номеру картки клієнта, поточна інформація про стан рахунку клієнта та друк цієї інформації). Всі транзакції по карткових рахунках виконуються процесінговим центром у реальному масштабі часу, що відображається в детальних звітах по операціях для кожного банкомата.

Організація роботи з банкоматом полягає у своєчасному його перезавантаженні, проведенні контролю за здійсненими через банкомат операціями та за його технічним станом. Взаємодію з процесінговим центром по отриманню даних про технічний стан банкомата, проведені через банкомат операції та передачу цих даних установі банку здійснює управління розрахунків з використанням пластикових карток.

3. Клієнти банківських установ здійснюють операції через банкомати із застосуванням банківських платіжних карток та ПІН-кодів. Після виконання операцій видачі готівки клієнту видається чек, в якому обов'язково вказуються назва банківської установи, що експлуатує банкомат, номер банкомата, дата, час, код операції, сума та валюта виданих коштів. Чек може містити інформаційні повідомлення, зміст яких обов'язково погоджується з управлінням розрахунків з використанням пластикових карток.

4. Для кожного банкомата, зважаючи на рівень захищеності та необхідність забезпечення безперебійної роботи, визначається ліміт коштів, що можуть бути одночасно завантажені та зберігатися в його сейфі. Визначена сума ліміту погоджується з головним бухгалтером та затверджується керівником банківської установи.

5.Розмір готівки, яку клієнт може отримати через банкомат за одну операцію, визначається по кожному банкомату окремо та затверджується розпорядженням по установі Банку.


 
 

Цікаве

Загрузка...