WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Структура і діяльність ""Ощадбанку""" - Курсова робота

" Структура і діяльність ""Ощадбанку""" - Курсова робота

1. З метою забезпечення здійснення операцій відповідно до розподілу обов'язків, своєчасного формування та одержання первинних документів, відображення інформації про операції в облікових регістрів та виконання процедури контролю встановлюються правила документообороту за операціями з урахування вимог нормативно-правових актів Національного банку України, умов договорів між Банком та клієнтом, у тому числі з банками-кореспондентами.

2. Правильна організація документообороту в установах Банку забезпечує ефективність внутрішнього контролю операцій, прискорення обіговості коштів у розрахунках, рівномірне навантаження працівників установ Банку, найкоротший шлях проходження документів без повторного їх передавання одному й тому ж виконавцеві.

3. Документообороту за операціями установ Банку включає такі етапи:

перевірка законності операції;

перевірка форми та звіту документів, визначення можливості виконання операції залежно від залишку коштів на рахунку;

оформлення (створення )документів;

правила виконання документа:

підписання документів відповідальним виконавцем, в окремих випадках – контролюючим працівником;

рух документа по структурних підрозділах і робочих місцях, його обробка і використання для облікових записів;

автоматизоване опрацювання документів та їх відображення в бухгалтерському обліку;

групування документів за балансовими та позабалансовими рахунками, брошурування в папки для здавання в поточний архів;

передача документів до архіву.

Перший примірник документа, на підставі якого здійснюється операція, зберігається в документах дня установи Банку.

4. Організація документообороту на стадії складання і руху включає вибір форм первинних документів за кожним об'єктом обліку, а також технічних засобів і способів складання первинних документів, визначення відповідальних осіб за правильне і своєчасне складання первинного документа, визначення часу на документування.

5. Схема документообороту має передбачати оптимальну кількість структурних підрозділів і виконавців, через яких проходить кожний первинний документ, термін знаходження його у підрозділі.

У схемі зазначаються час оформлення документа, правила його виконання та проходження через відповідні служби установи Банку, строки передавання документа від одного виконавця до іншого

6. Основні принципи побудови схеми документообороту:

документ складається в момент виконання операції, а якщо це неможливе - безпосередньо після її закінчення; час проходження документів від місця складання до бухгалтерської служби установи Банку має бути мінімальним, а надходження документів - рівномірним.

7. Схема документообороту розробляється структурними підрозділами установи Банку, що здійснюють супроводження відповідних операцій. Схема документообороту погоджується головним бухгалтером та затверджується керівником установи Банку.

2.3 Види рахунків та операції за ними

Поточні рахунки

1. За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб-резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору банківського рахунку та вимог законодавства України, які не пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності.

З цих рахунків забороняється перерахування коштів на будь-які рахунки фізичних осіб-нерезидентів, крім рахунків нерезидентів-інвесторів.

(Абзац другий пункту 4.1 в редакції постанови правління ВАТ „Ощадбанк" від 23.10.2006 №99-1) Видаткові операції за поточним рахунком, відкритим на користь третьої особи, здійснюються лише після ідентифікації особи, на користь якої відкрито рахунок.

2. На поточні рахунки у національній валюті фізичних осіб-нерезидентів зараховуються такі кошти:

• оплата праці, матеріальна допомога, відшкодування витрат власних коштів у відрядженні, авторські гонорари, премії, призи, одержані від юридичної особи-резидента та представництва юридичної особи-нерезидента (у тому числі готівкові кошти, одержані в Україні як авторська винагорода, за умови пред'явлення авторського договору (договору про передачу права на використання твору), укладеного відповідно до вимог статті 33 Закону України "Про авторське право і суміжні права", та свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір відповідно дочастини п'ятої статті 11 цього Закону, копії яких уповноважений працівник банку має направити в документи дня;

в одержані в порядку спадкування;

в перераховані з інвестиційного рахунку іноземного інвестора юридичної особи, якщо іноземна інвестиція вносилася в готівковій формі;

(Абзац шостий пункту 4.2 в редакції постанови правління ВАТ „Ощадбанк" від 23.10.2006 №99-1)

 • отримані на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню;

 • повернені надлишково сплачені суми податків і зборів (обов'язкових платежів);

 • відшкодування страхових сум;

"і за погашені іменні ощадні (депозитні) сертифікати банку, у якому відкритий цей рахунок;

• з власних поточних і вкладних (депозитних) рахунків;

(Абзац одинадцятий пункту 4.2 зі змінами, внесеними згідно з постановою правління ПАТ,, Ощадбанк" від 23.08.2005 №83-1)

 • кошти, що були раніше зняті готівкою власником з рахунків і не використані. Такі кошти можуть бути зараховані на цей рахунок у сумі, яка не перевищує раніше зняту, і тільки до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в'їзду в Україну - до закінчення терміну законного перебування в Україні;

 • кошти, що були раніше помилково (надмірно) перераховані з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану.

Готівкові кошти зараховуються на рахунок за наявності підтвердження джерел походження цих коштів. Документами, що підтверджують джерела походження готівкової національної валюти, є такі:

 • оригінали договорів про продаж майна (за винятком цінних паперів);

 • документи про одержання успадкованих коштів;

 • довідка-підтвердження ВАТ "Ощадбанк" про наявність за станом на 2 січня 1992 року заощаджень в установах Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, із зазначенням сум компенсації;

 • касовий документ банку про видачу з рахунку фізичної особи-нерезидента коштів у гривнях;

 • митна декларація на ввезення іноземної валюти та довідка за формою N377 про її продаж уповноваженому банку (уповноваженій фінансовій установі) за кошти в гривнях;

 • довідка-підтвердження юридичної особи-резидента про одержані від неї фізичною особою - нерезидентом кошти в гривнях (як оплата праці, авторські гонорари, матеріальна допомога, премії, призи, відшкодування шкоди, заподіяної робітникам і службовцям унаслідок каліцтва, відшкодування за страховими випадками), На оригіналі документа уповноважений працівник установи Банку робить відмітку про зарахування національної валюти на рахунок. Копія підтвердного документа з відміткою Банку або оригінал залишається в документах дня установи Банку.

Ощадний (депозитний) сертифікат і документ банку про видачу фізичній особі-нерезиденту готівкової національної валюти України за переказом у межах України без відкриття поточного рахунку не може бути підтвердженням джерела походження коштів.

(Абзац останній пункту 4.2 в редакції постанови правління ВАТ „Ощадбанк" від 23.08.2005 №83-1) (Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з постановою правління ВАТ„ Ощадбанк" від 01.09.2004 №93)

3. З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-нерезидентів за розпорядженням власника чи за його довіреністю проводяться такі операції в грошовій одиниці України:

• видача коштів готівкою;

в видача платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків;

• перерахування з метою здійснення розрахунків за купівлю товару, отримання послуг на території України;

(Абзац четвертий пункту 4.3 в редакції постанови правління ВА Т „ Ощадбанк " від 23.08.2005 №83-1)

4. Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Вкладні (депозитні) рахунки

5. На вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб-резидентів зараховуються;

 • готівкові кошти;

 • кошти, перераховані з іншого власного вкладного (депозитного) або поточного рахунку.


 
 

Цікаве

Загрузка...