WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Структура і діяльність ""Ощадбанку""" - Курсова робота

" Структура і діяльність ""Ощадбанку""" - Курсова робота

Ощадний банк є єдиним банком в Україні, в якому повернення вкладів фізичних осіб гарантується державою. Відносно інших банків діє система гарантування вкладів, яка забезпечує гарантії щодо дуже обмеженої суми, що робить її недостатньо ефективною. Ощадбанк бере активну участь у поліпшенні системи гарантування вкладів і розглядає варіанти приєднання до неї за умови її можливості захистити інтереси вкладників на достатньому рівні.

До 2010 року відбудувати державний Ощадний банк України як фінансово стійку установу, яка обслуговує своїх клієнтів на новому рівні якості і ефективно виконує функції, належні своїм місії, ролі та сутності в економічному просторі України.

Стратегічні завдання:

 1. стати ефективним інструментом успішного просування державних пріоритетів, забезпечити реалізацію низки успішних проектів, пов'язаних з державними ініціативами;

 2. забезпечити позиції лідера з обслуговування розрахунково-касових операцій;

 3. утримати вагомі позиції на ринку роздрібних банківських послуг, при цьому збільшити портфель кредитів фізичним особам у 5 разів та наростити портфель залучень від фізичних осіб у 2.5 раза;

 4. залишитись мінімальним джерелом ризику для держави, включаючись серед іншого, зменшення відношення суми розрахункового резерву до кредитного портфеля фізичних осіб до рівня 2.3% та утримання показника відношення суми розрахункового резерву за новими кредитами юридичним особам до відповідного портфелю на рівні не більше 4%;

 5. забезпечити активну позицію Банку на ринку корпоративних клієнтів, насамперед, збільшити кредити юридичним особам 7.5 раза;

 6. забезпечити стовідсоткове формування резервів відповідно до вимог Національного банку України;

 7. забезпечити показник адекватності капіталу на рівні не менше 11% протягом усього періоду реалізації програми розвитку;

 8. підвищити внутрішню ефективність шляхом удосконалення та впорядкування бізнес-процесів та банківських технологій. Зменшити відношення накладних витрат до чистого операційного доходу до рівня 77%;

 9. збільшити показник чистого прибутку до оподаткування на одного працівника не менше 9000гривень.

1.3 Структура ТВБВ №10021/107 філії-обласного управління ВАТ "Ощадбанк"

 1. Керуючий відділенням;

 2. бек-офіс ( відділ бухгалтерського обліку та звітності): головний бухгалтер та бухгалтер І категорії;

 3. відділ наступного контролю: бухгалтер;

 4. відділ операційної частини: старший касир, старший контролер, касир-контролер підмінний;

 5. відділ активно-писивних операцій: два економісти І категорії.

До складу обласного відділення входить 17 районних філій. В свою чергу Білозерська філія включає в себе 8 відділень в селах району.

РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ОЩАДНОМУ БАНКУ

2.1 Організація оперативної діяльності

Банк – відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України;

банківські операції – операції банків, що визначені статтею 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

операційна діяльність – сукупність технологічних процесів, пов'язаних з документуванням інформації за операціями установи Банку, проведенням їх реєстрацій у відповідних регістрах, перевірянням, вивірянням та здійсненням контролю з операційними ризиками;

операційний день – діяльність установи Банку протягом робочого дня, що пов'язана з реєстрацією, перевірянням, вивірянням, обліком, контролем операцій (у тому числі приймання від клієнтів документів на переказ і документів на відкликання та здійснення їх оброблення, передавання та виконання) з відображенням їх у балансі філії Банку. Тривалість операційного дня встановлюється керівником філії Банку самостійно;

операційний ризик – ризик втрат внаслідок неадекватності або збоїв у внутрішніх процесах, інформаційних системах, дії людського фактора або, як наслідок, зовнішніх подій;

операційний час – частина операційного дня Банку, протягом якої відбувається обслуговування клієнтів, у тому числі приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані. Початок та кінець операційного часу встановлюються згідно з розпорядженням керівника (його заступника) Банку (філії Банку) з урахуванням режиму роботи платіжних систем і доводяться до відома клієнтів;

операція – дія, або подія, внаслідок якої відбуваються зміни у фінансовому стані установи Банку та яка відображається за балансовими та позабалансовими рахунками установи Банку;

первинний документ – документ, який містить відомості пор операцію та підтверджує її здійснення;

ТВБВ – територіально відокремлене без балансове відділення, яке не є юридично особою, діє від імені Банку на підставі положення про установу, не має окремого балансу та здійснює операції, передбачені положенням про цю установу на підставі письмового дозволу, наданого Банком, підпорядковане філії, на балансі якої відкрите;

Філії Банку – відокремлені структурні підрозділи, що виділені на окремий баланс: регіональні управління, філії-відділення.

1. Керівник Банку (філії Банку) організовує операційну діяльність таким чином, щоб забезпечити:

розподіл обов'язків та повноважень щодо здійснення операцій;

належне документування всіх операцій (складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку). Якщо документування операцій здійснюється з використанням інформаційних технологій, то відповідне програмне забезпечення має забезпечувати введення протоколу про всі операції та дії відповідальних працівників у захищеній від модифікації формі;

своєчасне, повне та достовірне відображення операцій у регістрах бухгалтерського обліку;

накопичення та надання докладної інформації за кожною операцією з обов'язковим зазначенням даних про її учасників, з визначенням балансових і позабалансових вимог та зобов'язань, можливих змін за цими операціями, сум нарахованих, отриманих або сплачених доходів та витрат, а також інших параметрів, що забезпечують складання звітності Банку;

дотримання вимог Облікової політики Банку;

дотримання лімітів на здійснення окремих операцій;

визначення наявних та можливих операційних ризиків та управління ними;

виконання необхідних процедур внутрішнього контролю;

зберігання інформації про всі операції установи Банку;

цілісність та достовірність інформації усіх операцій;

формування та зберігання первинних документів, облікових регістрів, звітів відповідно до вимог законодавства України.

2. Керівник філії діє на підставі Положення про філію та довіреності, виданої Банком, у своїй діяльності керується актами законодавства України, нормативно-правовими актами Національного банку України, рішеннями наглядової ради та правління Банку, наказами та розпорядженнями керівництва Банку.

3. Банк відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", на підставі банківської ліцензії та письмового дозволу і додатка до дозволу, наданих Національним банком України, здійснює банківські та інші операції.

4. Посадова інструкція на кожного відповідального виконавця складається та затверджується відповідно до вимог Положення про посадову інструкцію працівника ВАТ "Ощадбанк", затвердженого постановою правління від 04.10.2004 № 116. Кожний відповідальний виконавець ознайомлюється зі своєю посадовою інструкцією під розпис.

5. У посадовій інструкції зазначаються функції, основні завдання та обов'язки, права, повноваження, взаємовідносини відповідального виконавця з іншими працівниками підрозділами Банку та його відповідальність.

6. З метою забезпечення первинного контролю за операціями визначені нижче документи підписуються в обов'язковому порядку:

а) керівником філії Банку або особою, на яку покладено відповідні повноваження:

заява на відкриття рахунку клієнтам – суб'єктам господарювання;

заява на видачу розрахункової чекової книжки;

розпорядження на видачу кредитів;

первинні документи, що є підставою для здійснення філією сплати коштів за фінансовою та господарською діяльністю тощо;

розрахункові відомості з нарахування заробітної плати та інших виплат працівникам;

меморіальні ордери на загальну суму списків для зарахування коштів на рахунки клієнтів, що отримані безготівковим шляхом на рахунок установи Банку;


 
 

Цікаве

Загрузка...