WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Страхування кредитних ризиків - Курсова робота

Страхування кредитних ризиків - Курсова робота

Вважається, що, гарантуючи весь ризик, страховик повинен установлювати вищу ставку, ніж при страхуванні 50 чи 75% того кінцевого збитку, якого може завдати невдалий кінець торговельної угоди. Природно, що якою б високою не була преміальна ставка, експортеру все ж буде вигідніше застрахувати товар і сплатити певний відсоток страховику, ніж перекласти усю вартість можливого ризику на ціну певної партії експортованого за кордон товару.

Експортер у разі невдалого виходу застрахованої комерційної операції може одержати страхове відшкодування в розмірі застрахованої суми лише після встановлення розмірів залишкового збитку.

Страхове товариство докладає всіх зусиль, щоб, по-перше, одержати в дебітора якусь частку застрахованої позики і, по-друге, реалізувати те майно або товари, що слугували забезпеченням кредиту. Затим страховик використовує усю виручену суму на відшкодування збитків експортера, що застрахував свій кредит, доплачуючи від себе можливу різницю між застрахованою сумою і надходженнями від дебітора чи від продажу згаданого забезпечення. Ця операція потребує досить багато часу (до трьох місяців), протягом якого страхове товариство встановлює розміри кінцевого збитку.

Цей період, необхідний за технічними умовами страхування, не зовсім укладається в усю систему банківського кредитування міжнародної торгівлі й у заведені в ній методи і терміни фінансових розрахунків, що стосуються платіжних зобов'язань, які перебувають в обороті у зв'язку з торговельними операціями. Акцепт банком векселя означає необхідність взяти на себе (у разі відмови трасата) зобов'язання здійснити завчасно всі потрібні платежі. Зрозуміло, що банк, у свою чергу, негайно використовує своє право зворотної вимоги відносно трасанта. Останній же перебуває в цьому разі у вкрай скрутному становищі: незважаючи на те, що наданий ним іноземному покупцеві кредит застрахований, страхове товариство не може надалі до реалізації забезпечення і претензій до трасата і визначення розмірів остаточного збитку відшкодувати втрати експортера. Експортер повинен у цьому разі або здійснити за рахунок власних коштів платіж банку, що провів акцепт, або просити у свого банкіра про надання позички під страховий поліс. Отже, значення всього інституту страхування кредиту значно знижується. Залишаючись і надалі формою забезпечення ризику експортера, страхування не звільняє його коштів чи кредитних ресурсів у банківських установах від необхідності термінової мобілізації в момент неплатежу покупця.

2. Практика роботи банків з документарними інкасо

У практиці роботи банків з документарними інкасо трапляються випадки, наведені нижче.

1. Перевідний вексель з умовою Д/П, виписаний 5 березня з датою оплати 15 березня з відсотками "40% річних від цієї дати", був представлений клієнту банком пізніше вказаної дати. Трасат запевняє, що відсотки включені помилково і погоджується заплатити тільки основну суму боргу. В разі відмови банку від його пропозиції він буде добиватися через арбітражний суд відшкодування банком плати за простій, оскільки товари вже надійшли в пункт призначення.

Необхідно:

Посилаючись на відповідні статті "Уніфікованих правил", пояснити дії, які має здійснювати представляючий /авізуючий/ банк за вказаних обставин.

Відповідь.

Якщо інкасове доручення містить у собі вказівку про інкасування процентів, які не включені у доданий фінансовий документ (и), якщо такий є, а платник відмовляється сплатити такі проценти, представляючий банк може передати документи проти платежу або акцепту, залежно від нагоди, без інкасування таких процентів, якщо тільки інкасове доручення прямо не передбачає, що не може мати місця відмова від права на такі проценти. Коли такі проценти інкасуються, інкасове доручення має нести зазначення про процентну ставку та період нарахування. Коли в оплаті процентів відмовлено, представляючий банк повинен інформувати відповідно банк, від якого було одержане інкасове доручення.

Якщо документи включають фінансовий документ, який містить у собі безумовну й визначену процентну ставку, вважається, що сума процентів становить частину суми документів, що підлягають інкасуванню. Відповідно сума процентів оплачується додатково до основної суми, вказаної у фінансовому документі, та відмова від права на неї не може мати місця, якщо тільки немає прямого дозволу на це в інкасовому дорученні.

Якщо інкасове доручення містить у собі вказівку, що комісія про інкасо та/або видатки повинні бути віднесені на рахунок платника, а платник відмовляється їх сплатити, представляючий банк може передати документи проти платежу або акцепту, залежно від нагоди, без інкасування комісії та/або видатків, якщо тільки інкасове доручення прямо не передбачає, що відмова від права на таку комісію та/або видатки не може мати місця. Коли в оплаті комісії та/або видатків по інкасо відмовлено, представляючий банк повинен інформувати відповідно банк, від якого було одержане інкасове доручення. Кожного разу, коли має місце відмова від права на комісію та/або видатки по інкасо, вони повинні бути віднесені на рахунок довірителя й можуть бути відраховані з виручки.

Якщо інкасове доручення спеціально забороняє відмову від права на комісію та/або видатки по інкасо, то ані банк-ремітент, ані інкасуючий банк, ані представляючий банк не будуть нести відповідальність за будь-які видатки або затримки, що випливають з такої заборони.

У всіх випадках, коли в прямо виражених умовах інкасового доручення або згідно з даними Правилами витрати та/або видатки, та/або комісія по інкасо мають бути покладені на довірителя, інкасуючий банк (и) вправі швидко одержати відшкодування затрат щодо витрат, видатків та комісії від банку, від якого було одержане інкасове доручення, а банк-ремітент вправі швидко одержати від довірителя будь-яку суму, сплачену ним таким чином, разом зі своїми витратами, видатками та комісією, незалежно від результатів інкасування.

Список літератури

 1. Автоматизированные системы обработки финансово-кредитной информации: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1990.

 2. Александров А.А. Страхование. - М., 1999.

 3. Аленичев А.А. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. - М., 1994.

 4. Арчакова О. Деякі особливості національного регулювання валютного ризику [Текст] / О. Арчакова // Финансовые риски. - 2007. - N 2. - C.67-73

 5. Банковское дело [Текст]: учебник / Финансовая академия при правительстве РФ; ред.О.И. Лаврушин. - Изд.4-е, стер. - М.: КНОРУС, 2006. - 768 с.

 6. Банковское дело: Учебник / Под ред. проф.В.И. Колесникова, проф. Л.П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 1995.

 7. Бездітко Ю.М. Валютне регулювання [Текст]: навчальний посібник / Ю.М. Бездітко, О.О. Мануйленко, Г.А. Стасюк. - Херсон: Олді-плюс, 2004. - 272 с.

 8. Валютне регулювання [Текст]: навчальний посібник / Ю.М. Бездітко, О.О. Мануйленко, Г.А. Стасюк. - Херсон: Олді-плюс, 2004. - 272 с.

 9. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст]: навчальний посібник / Л.А. Віднійчук-Вірван. - Львів: Магнолія 2006, 2007. - 214 с.

 10. Гамидов Г.М. Банковское и кредитное дело. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1994.

 11. Єпіфанов А.О. Операції комерційних банків [Текст]: навчальний посібник / А.О. Єпіфанов, Н.Г. Маслак, І.В. Сало. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - 523 с.

 12. Информационные системы в экономике: Учебник/ Под ред. Проф.В. В. Дика. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 272с.: ил.

 13. Катасонов В.Ю., Морозов Д.С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. - М., 2000.

 14. Михайлів З.В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції [Текст]: навчальний посібник / З.В. Михайлів, З.П. Гаталяк, Н.І. Горбаль; Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів: Львівська політехніка, 2004. - 244 с.

 15. Про систему валютного регулювання і валютного контролю [Текст]: декрет / Україна. Кабінет Міністрів. - [Б. м.: б. и.], 1993. - Б. ц.

 16. Резнікова О.О. Удосконалення чинної системи валютного регулювання [Текст] / О.О. Резнікова // Фінанси України. - 2001. - N 7. - C.16-22

 17. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 216с.

 18. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції [Текст]: підручник / Л.В. Руденко. - Вид.2-ге, перероб. і доп. - К.: ЦУЛ, 2007. - 632 с.

 19. Страховое дело: Учебник / Под ред.А.И. Рейтмана. - М., 1992.

 20. Хомутенко В.П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності [Text]: навчальний посібник / В.П. Хомутенко, В.В. Немченко, І.С. Луценко. - К.: ЦУЛ, 2009. - 474 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...