WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Страховий ринок України - Курсова робота

Страховий ринок України - Курсова робота

4. З якою метою страховики у договорах страхування встановлюють франшизу? Для звільнення страховика від покриття збитку у встановленому розмірі.

5. У чому Ви бачите проблему розвитку страхування відповідальності в Україні? Головна проблема розвитку полягає в тому, що страхувальник не усвідомлює того, що внаслідок страхової події можуть постраждати треті особи.

Частина 6 (3 бали)

Частково творчий рівень з елементами алгоритмічного

Умови виконання завдання: знайдіть відповідність показників з групи А показників з групи Б:

Група А

Група Б

А

Поняттю "викупна сума" відповідає:

1

Страхування від нещасних випадків

Б

Актуарні розрахунки

2

Добровільне страхування

В

Врожай сільськогосподарських культур підпадає під

3

Назва пояснюється зеленим кольором полісу

Г

Мінімальний розмір статутного фонду страховика, що здійснює страхування життя

4

Математичне обґрунтування необхідних резервних фондів страховика і джерел їх формування

Д

Навмисні дії страхувальника, спрямовані на настання страхового випадку, є підставою для відмови у виплаті

5

Грошова сума, яку страховик виплачує за договором страхування життя при настанні страхового випадку

Е

"Зелена картка"

6

1000 тис. євро

Ж

Вартість об'єкта страхування складає 1500 тис. євро. Страхова сума – 1200 тис. євро, збиток625 тис. євро. Страхове відшкодування за пропорційною системою складає:

7

500 тис. євро

З

Страховий платіж

8

Вид комбінованого транспортного страхування

І

Системи страхової відповідальності

9

1500 тис. євро

И

На транспорті діє

10

Добуток страхового тарифу та страхової суми

К

Виплата страхового відшкодування у межах встановленого рівня – це

11

Міжнародна система страхування відповідальності власників транспортних засобів

Л

Медичне страхування

12

Пропорційна відповідальність

М

Страхова виплата

13

Обов'язкове страхування

Н

Страхове відшкодування по неповерненому кредиту в сумі 1000 тис. євро, при межі відповідальності страховика 80% сладатиме:

14

Вирахування математичної імовірності настання страхового випадку, визначення частоти і ступеня важкості наслідків заподіяння збитку

О

Автокомбі

15

Страхового відшкодування

16

Система граничної відповідальності

17

Система першого ризику

18

Особисте страхування

19

Грошова сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя

20

800 тис. євро

А

19

Б

14

В

13

Г

9

Д

1

Е

3, 11

Ж

7

З

10

І

16, 17, 12

И

1, 2, 13

К

4

Л

13, 2, 18

М

5

Н

20

О

8

Заліковий модуль І. Тема 8 Страховий договір

1. Порядок підготовки та укладання страхового договору

Порядок укладання договору визначається цивільним законодавством, зокрема Законом України "Про страхування". Існують дві стадії у процесі укладання договору: 1) пропозиція однієї сторони іншій вступити в договірні відносини — оферта; 2) одержання і прийняття пропозиції іншою стороною — акцепт, що вказує на згоду останньої укласти договір на умовах, закладених у пропозиції.

Питання про правову характеристику — оферту — не може розглядатися без урахування теоретичних положень, розроблених наукою, та постанов цивільного законодавства.

Пропозиція щодо укладання договору може визначатись як оферта, якщо вона відповідає ряду необхідних ознак, зокрема, з оферти має випливати волевиявлення щодо укладання договору, а не просто наводитися інформація про можливість укладання договору. Оферта має бути адресована конкретній особі.

Законодавче визначення оферти і перелік ознак, яким вона має відповідати, передбачено в цивільному законодавстві. Згідно з ним пропозиція щодо укладання договору одній або кільком конкретним особам є офертою, якщо вона достатньо визначена і відбиває намір особи, яка внесла пропозицію, вважати себе пов'язаною договором у разі її прийняття (акцепту). Пропозиція вважається достатньо визначеною, якщо в ній зазначені істотні умови договору або порядок його визначення.

Законодавство розрізняє порядок укладання договорів залежно від пропозиції, зробленої однією зі сторін з визначенням строків для відповіді або без їх визначення.

Коли пропозиції укласти договір зроблено із вказівкою строку для відповіді, момент укладення договору встановлюється залежно від того, в усній чи письмовій формі подано пропозицію. У першому випадку договір визначається укладеним, якщо інша сторона терміново повідомила особу, яка внесла пропозицію, про прийняття цієї пропозиції.

В іншому випадку угода вважається досягнутою і договір укладеним, якщо повідомлення про прийняття пропозиції одержано до строку, встановленого законодавством, а якщо такий строк не встановлений, — у межах необхідного для цього часу.

До форми договору страхування застосовують загальні правила, установлені для форми угоди.

Якщо згідно із законодавством або угодою сторін договір має бути укладений у письмовій формі, то він може бути укладений складанням одного документа, підписаного сторонами, обміну листами, телетайпограмами і т. ін., а також підписаний стороною, яка їх надсилає.

Законодавство передбачає, що для укладання договору страхувальник подає страховикові письмову заяву встановленої форми або іншим способом повідомляє про свій намір укласти договір страхування.

Для письмового визнання договору страхування необхідна не тільки письмова заява страхувальника, а й письмова згода страхової організації на укладання такого договору, підтвердженням якої є страхове свідоцтво (страховий поліс), видане страховиком.

2. Права та обов'язки сторін за договором страхування

Страхове зобов'язання — це правовідносини, згідно з якими одна сторона (страхувальник) зобов'язується сплатити встановлений законом або договором страховий внесок (страхову премію), а інша сторона (страховик) зобов'язується в разі настання передбачуваної договором страхування події (страхового випадку) при майновому страхуванні і страхуванні відповідальності відшкодувати страхувальникові або іншій особі, на користь якої укладено договір страхування, завдані збитки в межах обумовленої — страхової суми, а в разі особистого страхування — виплатити відповідну грошову (страхову) суму.

Зобов'язання являють собою найпоширеніший вид цивільних правовідносин. З урахуванням економічних і юридичних ознак усі зобов'язання поділяються на певні групи (зобов'язання з передання майна у власність та користування, з виконання робіт, надання послуг і т. ін.).

Згідно з чинним законодавством України страховик зобов'язаний:

1)ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;

2)протягом двох робочих днів, тільки-но стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового відшкодування страхувальникові;

3) у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування в передбачений договором термін. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхової суми (страхового відшкодування) шляхом сплати страхувальникові неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування;


 
 

Цікаве

Загрузка...