WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Страховий захист в сільському господарстві - Курсова робота

Страховий захист в сільському господарстві - Курсова робота

Основою достовірної і об'єктивної інформації про стан ТОВ"АФ Україна" є оцінка його фінансового становища. Фінансове становище залежить від раціональності розміщення коштів в основних і оборотних засобах, що забезпечують безперебійний хід його виробничої і постачальницько-збутової діяльності, підтримку запасів нормованих оборотних засобів на належному рівні, своєчасність розрахунків по зобов'язаннях із постачальниками, робітниками та службовцями, фінансовими органами, кредиторами, банками тощо. Оцінка фінансового становища господарства являє собою дослідження особливостей роботи, його фінансової стійкості і платоспроможності, ефективності діяльності і економічного потенціалу. При цьому виявляються причини відхилень від нормативів і планів, розкриваються невикористані резерви. Метою оцінки фінансового становища підприємства є встановлення його можливості продовжувати свою господарську діяльність, подальшого розвитку, забезпечення прибутковості і збільшення виробничого потенціалу та прийняття відповідних рішень.

Табл. 2.1 Показники господарської діяльності підприємства з 2003 по 2005рр.

Показники

2003 р.

2004р.

2005 р.

Відхилення 2005р.від 2003р.

Абсолютне

Відносне

Валова продукція в спів ставних цінах, тис.грн,тисгрн

7409,9

7915,1

7812,3

402,4

105,4

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, тис.грн..

4716,4

4085,9

4355,6

-360,8

92,4

Площа сільськогосподарських угідь, га

4908

4908

4908

_

100

Кількість виробників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві, чол.

256

220

235

-21

91,8

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн

4879,4

4694,7

4084,9

-794,5

83,7

Валовий прибуток(збиток), тис.грн

-163,0

-608,8

270,7

107,7

166,1

Чистий прибуток (збиток), тис.грн

210,0

105,3

375,0

165,0

178,6

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.грн

9409,9

8075,2

6760,8

-2649,1

71,8

Середньорічна вартість оборотних засобів, тис.грн

4904,6

5657,8

6242,1

1337,5

127,3

Сума активів, тис.грн

14352,2

13429,9

12885,2

-1467

89,7

Фондозабезпеченність, тис.грн.

1,9

1,6

1,4

-0,5

73,6

Фондоозброєність , тис.грн.

36,7

36,7

28,7

-8,0

78,2

Фондовіддача,грн

0,78

0,98

1,15

0,37

147,4

Фондомісткість , грн.

1,27

1,02

0,86

-0,38

67,7

Коефіцієнт оборотності

0,96

0,72

0,69

-0,27

71,8

Тривалість обороту, днів

375

500

522

147

139,2

Норма прибутку, %

2,23

1,3

5,5

3,27

246,6

Рівень рентабельності, %

3,34

12,9

6,6

3,26

197,6

Оцінка фінансового становища господарства робиться на основі даних Балансу (Ф1). Дані пасиву балансу дозволяють визначити, які зміни сталися в структурі власного та позичкового капіталу, скільки залучено до обороту довгострокових та короткострокових позичкових засобів. Власний капітал потрібен для самофінансування господарства, він – основа їх самостійності та незалежності. Чим вища його частка в загальній сумі капіталу та менша частка позикових коштів, тим менше ризик втрати, збитків.

Актив балансу містить дані про вклади капіталу в конкретне майно та матеріальні цінності, про витрати господарства на виробництво та реалізацію продукції та про залишки вільних коштів. Збільшення грошей на рахунку банку, тобто наявність великих залишків коштів є результатом неправильного використання оборотного капіталу – їх треба швидко спрямовувати в обіг з метою отримання прибутку. Якщо на підприємстві менші за обсягом, але більш рухомі запаси, це означає, що менша сума наявних фінансових ресурсів знаходиться в запасах. Накопичення великих запасів свідчить про зниження активності підприємства.

Табл. 2.2 Фінансовий стан підприємства за 2005 рік

Показники

Норматив

На початок року

На кінець року

Абсолютне відхилення

Темп росту,%

Джерела власних коштів,тис.грн.

10685,8

10598,9

-86,9

99,2

Позиковий капітал,тис.грн.

2744,1

2286,3

-457,8

83,3

Короткострокові пасиви, тис.грн.

950,0

800,0

-150,0

84,2

Довгострокові зобов'язання, тис.грн.

-

-

-

-

Необоротні активи, тис.грн.

7174,0

6656,9

-517,1

92,8

Оборотні активи, тис.грн

6255,9

6228,3

-27,6

99,5

Високоліквідні активи, тис.грн.

4,6

8,6

4

186,9

Швидкореалізуємі активи, тис.грн.

605,5

422,6

-182,9

69,8

Запаси і витрати, тис.грн.

5645,8

5797,1

151,3

102,6

Власні оборотні засоби, тис.грн

3511,8

3942,0

430,2

112,3

Коефіцієнт автономії

>=0.5

0,79

0,82

0,03

103,8

Коефіцієнт фінансової стійкості

<=0.7

0,25

0,22

-0,03

88,0

Коефіцієнт забезпечення власними коштами

>=0.1

0,56

0,63

0,07

112,5

Коефіцієнт маневреності

>=0.5

0,32

0,37

0,05

115,6

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

>=0.2

0,0016

0,0037

0,0021

231,2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

>=1

0,22

0,18

-0,04

81,8

Коефіцієнт покриття

>=2

2,28

2,72

0,44

119,3


 
 

Цікаве

Загрузка...