WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Страховий захист в сільському господарстві - Курсова робота

Страховий захист в сільському господарстві - Курсова робота

За правилами добровільного страхування за першим варіантом об'єкти страхування розбито на чотири групи:

1. Урожай сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень плодоносного віку.

2. Дерева й плодово-ягідні кущі, що зростають у садах, та виноградники. Не приймаються на страхування багаторічні насадження, знос або зрідження яких становить понад 70 %, а також ті що підлягають списанню з балансу.

3. Сільськогосподарські тварини, птиця, кролі, хутрові звірі, сім "і бджіл у вуликах.

4. Будівлі, споруди, сільськогосподарська техніка, об'єкти незавершеного будівництва, передавальні пристрої, силові, робочі та інші машини, транспортні засоби, сировина, матеріали, продукція. Не підлягають страхуванню тимчасові, дуже старі та не придатні для використання будівлі, а також споруди, що перебувають у зоні зсуву, обвалу, повені або іншого стихійного лиха (із моменту відповідного оголошення, зробленого органами влади, гідрометеослужбою і т. ін.). Не є об'єктом страхування ділова деревина та дрова на лісосіках і під час сплаву, документи, цінні папери, готівка.

Страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень здійснюється на випадок їх пошкодження або загибелі з таких причин: вимерзання, град, злива, буря, ураган, повінь, пожежа. А також вимокання, випрівання, спричинені стихійним лихом. На прохання страхувальника перелік страхових випадків можна доповнювати або скорочувати.

Страхові платежі дозволено відносити на витрати виробництва.

Страхування багаторічних насаджень здійснюється на випадок повної загибелі внаслідок вимерзання, сильних снігопадів, повені, бурі, зливи, граду, землетрусу, пожежі.

Отже, господарства мають змогу вибирати варіанти страхування сільськогосподарських культур. Це особливо важливо з огляду на те, що останніми роками (крім 2001 р.) істотно зменшувалися показники врожайності сільськогосподарських культур. Відшкодування вартості втраченого врожаю, визначеної порівнянням урожаю з гектара в поточному році із середнім показником за останні 5 років, досить суб'єктивне. Адже показники врожайності можуть бути низькими не лише через стихійні події, а й унаслідок безгосподарності, нестачі потрібних сортів насіння, органічних та мінеральних добрив, пестицидів, машин і механізмів, а також пального для своєчасного й повного виконання агротехнічного комплексу робіт. Водночас за умов реструктуризації сільського господарства нині вже здебільшого неможливо дістати дані про врожайність окремих культур за попередні роки в межах нових господарських формувань.

2. ЗАХИСТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІД НАСЛІДКІВ СТАХОВИХ ВИПАДКІВ

2.1 Основні показники діяльності ТОВ "АФ Україна"

Об'єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Україна", що створене громадянами шляхом реорганізації КСП "Україна", об'єднанням їхнього майна і підприємницької діяльності з метою одержання прибутку і має повну господарську самостійність.

ТОВ "Агрофірма Україна" розташоване у південно-західній частині Мелітопольського району. Адміністративним центром господарства є село Новгородківка. Відстань до районного центру м. Мелітополя із залізничною станцією – 25 км, до автошляху Москва-Сімферополь – 20 км. По території господарства з заходу на схід йде асфальтована автомобільна дорога Одеса-Ростов.

Господарство розташоване у зоні сухого степу з недостатньою кількістю опадів та нерівномірним їх розподілом по періодам року, високими температурами влітку, низькою відносною вологістю повітря та частими сильними вітрами. Середньорічна кількість опадів складає 431 мм, максимальна їх кількість приходиться на травень. Влітку опади щорічно мають переважно зливовий характер та випадають вони нерівномірно, в зв'язку з чим червень-липень звичайно бувають засушливими. Тому дуже пагубне впливає зниження кількості опадів у період вегетації сільськогосподарських рослин на їх ріст та розвиток.

Сніговий покрив щорічно нестійкий, кількість днів зі сніговим покривом не перевищує 30 діб. В зимовий період дуже часто трапляються відлиги, що призводить до утворення льодової корки на місцях з пониженим ландшафтом, наявність якої негативно впливає на зимування озимих зернових та інших культурах.

Ґрунт господарства представлений темно-каштановим у комплексі з чорноземом південним.

Рельєф території ТОВ "АФ Україна" представлений широко хвильовим корінним водорозділовим плато. Ґрунтові води на території господарства знаходяться дуже глибоко до 25 м. Характер їх в різних місцях плато неоднаковий. В одних місцях вода слабо мінералізована, питна і придатна для поливу, в інших значно засолена та непридатна для пиття та поливу. Основним джерелом зволоження ґрунту є природні атмосферні опади.

Предметом діяльності Товариства є :

- виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції, у т.ч. вирощування зернових і бобових культур, переробка їх на борошно; вирощування олійних культур і переробка їх на олію; вирощування овочів та фруктів; вирощування кормових культур і цукрового буряка;

- виробництво і реалізація продуктів тваринництва, у т.ч. вирощування ВРХ і свиней на м'ясо; вирощування молочної череди , реалізація молока і переробка на масло і кисломолочну продукцію;

- заготівля, переробка і реалізація сільгоспсировини;

- створення і реалізація лізингових послуг;

- постачання населенню району продуктів харчування тощо.

Товариство є юридичною особою, має право від свого імені укладати договори, одержувати майнові й особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, фірмовий знак, фірмові бланки, штампи, розрахунковий і інші рахунки в банках. Товариство "Агрофірма Україна " здійснює свою діяльність відповідно до Закону України "Про господарські товариства", чинним законодавством України, установчим договором і Статутом.

Прибуток є загальним показником фінансових результатів діяльності Товариства. Увесь прибуток, отриманий Товариством у результаті його господарської діяльності за рік, є власністю учасників і після сплати податків та інших платежів, створення фондів Товариства, підлягає розподілу між учасниками пропорційно їхнім часткам у Статутному фонді. Товариство має резервний фонд, що формується за рахунок щорічних відрахувань, у розмірі 25% Статутного фонду. Майно Товариства складають основні й оборотні засоби, вартість яких відбивається на самостійному балансі Товариства.

Зробимо аналіз показників господарської діяльності ТОВ "АФ Україна" на основі таблиці 2.1. За три звітних роки площа сільськогосподарських угідь в господарстві не змінилась, кількість робітників не на багато, але зменшилась – на 8,2%. Показник доходу від реалізації товарів, робіт та послуг зменшився на 7,6% за рахунок зменшення собівартості реалізованої продукції на 16,3%. ТОВ "АФ Україна" отримало у 2005 році валовий прибуток на відміну від попередніх років, тому сума чистого прибутку помітно збільшилась на 78,6%. Забезпеченість господарства основними фондами і їх рівень характеризуються такими показниками, як фондозабезпеченість і фондоозброєність праці. Показник вартості основних виробничих фондів в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь має тенденцію до зменшення – зниження на 26,4%, показник вартості основних виробничих фондів з розрахунку на одного середньорічного працівника також зменшився на 21,8%. Це відбулося за рахунок значного зниження середньорічної вартості основних фондів на 28,2%. Економічна ефективність використання основних виробничих фондів характеризуються фондовіддачею та фондомісткістю продукції. Відповідно перший показник зріс на 147,4%, а другий впав на 32,3%, що говорить про те, що основні фонди використовуються ефективно.

На відміну від основних оборотні фонди – це матеріально-речові цінності, які беруть участь у виробництві тільки протягом одного виробничого циклу і свою вартість повністю переносять на собівартість виробленої продукції. Основними показниками, які характеризують економічну ефективність використання оборотних фондів є коефіцієнт оборотності та тривалість одного обороту в днях. Коефіцієнт оборотності – відношення виручки від реалізації продукції, робіт і послуг до середньорічної вартості оборотних засобів – має тенденцію до зниження (зменшився на 28,2%). Тому показник тривалості обороту набагато збільшився – на 39,2%, який означає, що господарству потрібно більше часу для того, щоб готова продукція, сировина та допоміжні матеріали зробили оборот. У зв'язку з тим, що у 2005 році ТОВ "АФ Україна" отримала набагато більший чистий прибуток по відношенню до майбутніх періодів, норма прибутку тому і склала відповідно 5,5%, що призвело до значного збільшення цього показника – на 146,6%. І показник рівня рентабельності, який розрахували відношенням валового прибутку до собівартості реалізованої продукції, має тенденцію до збільшення (зростання на 97,6%), тому що господарство за звітні періоди отримувало чисті прибутки.


 
 

Цікаве

Загрузка...