WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківські установи на ринку фінансових послуг - Дипломна робота

Банківські установи на ринку фінансових послуг - Дипломна робота

природа і практика законодавчого регулювання/ М. Олексієнко та ін.- К.: "Козаки", 1994.-144с.
31. Лапко Н.Т. Роль банківських установ у поліпшенні платіжної дисципліни// Вісник НБУ.- 1998.- №8 С.15-19.
32. Лапко Н. Симптом недуги - примусове регулювання черговості платежів // Вісник НБУ.-1999 -№ 5. -С. 43-45.
33. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. В 2 т. /Пер. с фр. Т.1 в 2кн./ Кн.1.- М.: Финстатинформ, 1994.-365с.
34. Мирун Н.И., Герасимович А. Банковское обслуживание предприятий и населения.- К.: Национальная академия управления, 1996.-280 с.
35. Науменкова С. Ринок фінансових послуг: основні тенденції розвитку // Вісник НБУ. -2000.- № 1.- С.36-43.
36. Підсумки діяльності комерційних банків України за 2000 рік.// Вісник НБУ.- 2003. -№ 3 - с.2-7.
37. Ревун В. Проблеми функціонування комерційних банків // Вісник НБУ.-1997.- № 7.-С.30-34.
38. Синки Дж.Ф. Управление финансами в коммерческих банках /Пер. с англ. 4-го перераб изд.-М.: Catallaxy,1994.-957с.
39. Сохань П. Становлення банківської системи України (1991-1994 рр.)// Банківська справа. - 1996. - № 3/ - C.34-46.
40. Cтельмах В. Національний банк України: перші десять років діяльності // Вісник НБУ.-2001.-№ 4.- С.2-4.
41. Стицын И.О., Стицын Я.О. Маркетинг в банке. / Худож.оформл. В.М. Штогрина. - Тернополь: АО "Тарнекс", К.: УММС "Писнайп", 1993.- 656с.
42. Усоскин В.М. Современный комерческий банк: управление и операции. - М.:"Все для Вас", 1993.- 320 с.
43. Циганов С. А. Особливості функціонування комерційних банків на ринку цінних паперів // Фінанси України - 2000.- № 6 -С.122 -125.
44. Чистякова Т. Прогресивні форми розрахунків // Вісник НБУ.- 1997.-№ 8. -С.39-40.
45. Шимкович В. Банковские операции… по телевизору // Банковская практика за рубежом.- 2000.- № 5. С. 71-73.
46. Шимкович М. Путь к международному банку лежит через Интернет // Банковская практика за рубежом.- 2000.- № 1 - С. 24-25.
47. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков : российский и зарубеж-ный опыт.- 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 1996.
48. Юрчук Г. Електронна комерція та її перспективи для банківської системи України // Вісник НБУ. - 2001.- № 3.- С. 21-27.
49. Яременко Ю. Незамінний компонент банківських послуг // Вісник НБУ. 2001 - № 4.- С.22-23.
Додаток А
Кошти на рахунках підприємств, організацій та населення
в комерційних банках України (за видами валют та строками)1
Період усього У національній валюті В іноземній валюті
усього До запи-тання строкові З них довгострокові Усього До
Запитан-ня cтро-кові З них довго-строкові
Депозитні зобов'язання банків
1993 1,2 1,2 0,7 0,5 - - - - -
1994 2,5 2,5 1,8 0,7 - - - - -
1995 30 30 16 14 - - - - -
1996 214 214 96 118 - - - - -
1997 615 504 257 248 - 111 49 62 -
1998 1227 951 389 562 - 276 91 185 -
1999 2297 1612 578 1035 - 685 166 519 -
2000 3089 1824 581 1243 241 1265 253 1012 168
2001 4283 2167 744 1423 282 2115 507 1608 236
2002 6581 3315 1171 2143 467 3266 858 2408 440
2003
Січень 6698 3396 1106 2289 502 3303 870 2432 466
лютий 7020 3629 1218 2411 546 3391 892 2499 478
у відсотках до попереднього періоду
2003
Січень 102 102 94 107 108 101 101 101 106
лютий 105 107 110 105 109 103 103 103 103
у відсотках до початку року
2003
Січень 102 102 94 107 108 101 101 101 106
лютий 107 109 104 112 117 104 104 104 109
у відсотках до попереднього року
1994 208 208 257 140 - - - - -
1995 1200 1200 889 2000 - - - - -
1996 713 713 600 843 - - - - -
1997 287 236 268 210 - - - - -
1998 200 189 151 227 - 249 186 298 -
1999 187 170 149 184 - 248 182 281 -
2000 134 113 101 120 - 185 152 195 -
2001 139 119 128 114 117 167 200 159 141
2002 154 153 157 151 166 154 169 150 187
1 (11, с. 97)
?
Додаток Б
Кредити, надані комерційними банками
в економіку України1
Період Усього У тому числі за видами
валют кредитів
націо-
нальна іно-
земна короткострокових довгострокових
усього у націо-
нальній в іно-земній усього у націо-
нальній в іно-земній
Заборгованість на кінець періоду, млн. грн.
1993 0,97 0,97 - 0,85 0,85 - 0,12 0,12 -
1994 27 24 3 26 23 3 1 1 -
1995 406 385 21 396 674 21 11 11 -
1996 1558 1199 359 1381 1022 359 176 176 -
1997 4078 3029 1049 3643 2664 980 434 365 69
1998 5452 4102 1350 4845 3653 1192 607 449 158
1999 7295 5195 2100 6522 4682 1840 773 513 260
2000 8855 5102 3752 7221 4423 2798 1633 679 954
2001 11783 5715 6068 9138 4713 4425 2645 1002 1643
2002 19121 10222 8899 15700 8617 7083 3421 1605 1816
2003
січень 19028 10194 8834 15388 8475 6913 3640 1719 1921
лютий 19798 10767 9031 16157 9070 7087 3641 1696 1945
1(11, с. 77)
Додаток В
Цінні папери та довгострокові вкладення комерційних
банків Україи в 2001-2003 роках1
(заборгованість на кінець періоду, млн. грн.)
Показники 2001 2002 2003
1. Цінні папери в портфелі комерційних банків 1661 1723 1997
1.1. На продаж 180 484 517
- акції та інші папери з нефіксованим прибутком 105 159 155
у національній валюті 104 158 148
в іноземній ваюті 1 1 7,22
- боргові цінні папери 76 325 362
у національній валюті 76 304 361
в іноземній ваюті 0 21 0,64
1.2. На інвестиції 193 431 926
- акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком 94 167 438
у національній валюті 94 167 436
в іноземній ваюті 0 0 1,16
- боргові цінні папери 99 264 488
у національній валюті 99 233 453
в іноземній ваюті - 31 35
1.3. Казначейські та інші цінні папери,що рефінансуються НБУ 1288 799 553
- на продаж 485 128 152
у національній валюті 485 52 78,9
в іноземній ваюті - 75 73,6
- на інвестиції 803 671 400
у національній валюті 803 596 387
в іноземній ваюті - 74 13,1
1.4. Боргові цінні папери, емітовані НБУ, на продаж - 10 2
у національній валюті - 10 2
2. Довгострокові вкладення банків 47 88 137
- вкладення в асоційовані компанії 30 63 93
у національній валюті 29 62 93
в іноземній ваюті 1 0 -
- вкладення в дочірні установи 17 25 44,4
у національній валюті 17 25 44,4
в іноземній ваюті - - -
1 (11, с.129)
Додаток Г
Цінні папери та довгострокові вкладення банків України
в 1995-2003 роках1
(заборгованість на кінець періоду, млн. грн.)
Період У цінні папери У спільну діяльність
усього у тому числі
акції боргові зобов'язання враховані банками векселі Компесаційні сертифікати
недержавні державні
1995 315 10 16 207 81 - 7
1996 1350 24 8 1180 138 3 18
1997 3985 73 10 3495 374 34 35
1 (11, с. 129)

 
 

Цікаве

Загрузка...