WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Стратегія і тактика банку у сфері лізингової індустрії - Курсова робота

Стратегія і тактика банку у сфері лізингової індустрії - Курсова робота

У 2006 основна увага "Гранта" була спрямована на підвищення безпеки обробки та зберігання даних корпоративної мережі Банку. В цьому напрямку була проведена така робота:

- введена нова підсистема розподілу доступу до банківської інформації, яка забезпечує управління правами користувачів на використання або зміну інформації в базі даних в суворій відповідності з їх посадовими обов'язками;

- проводиться шифрування трафіку в середині корпоративної мережі банку;

- в системі "Клієнт-Банк" застосовано новий комплекс програм криптографічного захисту інформації "Грифон", який відповідає всім сучасним вимогам.

Загальна чисельність персоналу банку на 31 грудня 2008 року склала 423 особи. В головному банку 238 робітників, з них 135 – з вищою освітою, 43 – з середньою спеціальною освітою, 8 робітників – кандидати наук. Більшість спеціалістів за фахом економісти, фінансисти, математики, інженери інформатизаційних засобів.

Середній вік персоналу – 32 роки.

В 2008 році Банком виконані вимоги Національного банку до мінімального розміру статутного та регулятивного капіталу міжрегіональних банків, необхідного для проведення банківських операцій, передбачених ліцензією НБУ. Власний капітал Банку зріс на 41,56 % і склав на 31.12.02 р. 36486 тіс. грн. (6,594 млн. євро).

Головний банк та філії (далі - Банк) ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у відповідності з діючим законодавством та інструкціями про ведення бухгалтерського обліку банківських операцій в Україні на підставі принципів безперервності, постійності і нарахування. Фінансова звітність надана в національній валюті України. Фінансова звітність і облік у філіях ведуться у відповідності з єдиною обліковою політикою Банка відносно аналогічних операцій і консолідуються в балансі головного Банка.

Доходи та витрати в іноземній валюті в звіті про прибутки та збитки відображені на дату нарахування доходу, активи і пасиви в балансовому звіті відображені по курсу НБУ на дату складання звіту.

Кредити і аванси відображаються в балансовому звіті як заборгованість по основним сумам за мінусом загальних і спеціальних резервів на покриття можливих збитків за кредитами. Загальні резерви створюються для відшкодування можливих непередбачених ризиків (зокрема, кредитних) і формуються за рахунок прибутків минулого року і нерозподіленого прибутку минулих років, що підлягає затвердженню акціонерами банку.

Основні засоби враховуються за вартістю придбання на дату прийому їх на облік за мінусом накопиченого зносу (амортизації), що розраховується за рівномірним методом з метою списання вартості активів на протязі оціночного періоду їх служби, який для устаткування складає 8 років, для комп'ютерів, транспортних засобів та іншого обладнання – від 3 до 8 років.

Власні цінні папери враховуються за номінальною вартістю в національній валюті України. Акції Банка сплачені в національній валюті, а акції, що сплачені в іноземній валюті (в доларах США), зафіксовані за офіційним курсом Національного банку України на день оголошення емісії.

Річна фінансова звітність Банка складена на основі даних бухгалтерського обліку зі здійсненням коригуючих проводок за рік.

Основні банки кореспонденти банку "Грант" наведено у таблиці 1.5.

Таблиця 1.5

Основні банки кореспонденти банку "Грант"

Країна

Банк-кореспондент

Валюта рахунку

Австрія

Bank Austria AG

EUR

Австрія

Raiffeisen Centrobank AG

EUR, GBR

Білорусь

Белпромстройбанк

BYR

Німеччина

Commerzbank AG

EUR, USD

США

Deutshe Bank Trust Company Americas

USD

Росія

ВАТ "Альфа-Банк"

RUR

Росія

ЗАТ "Банк внешней торговли"

RUR

Розрахунок економічних нормативів регулювання діяльності банків України у банку "Грант" здійснюється згідно з Інструкцією №368 від 28.08.2001.

Недотримання економічних нормативів регулювання діяльності банків приводить до застосування Національним банком України штрафних санкцій, аж до відзиву ліцензії про здійснення банківської діяльності. Звіт про дотримання обов'язкових нормативів банку "Грант" наведено у таблиці 1.6.

Таблиця 1.6

Звіт про дотримання обов'язкових нормативів

Код

Показники

Норматив Національного банку України

Факт 31.12.2007

1

2

3

4

Н1

Регулятивний капітал, ЕВРО

Не менше 5000,000

6594,567

Н2

Адекватність регулятивного капталу, %

Не менше 8

35,66

Н3

Адекватність основного капіталу, %

Не менше 4

25,10

Н4

Норматив миттєвої ліквідності, %

Не менше 20

40,13

Н5

Норматив поточної ліквідності, %

Не менше 35

71,37

Н6

Норматив короткострокової ліквідності, %

Не менше 20

38,25

Н7

Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента, %

Не менше 25

18,68

Н8

Норматив "великих" кредитних ризиків, %

Не більш 800

99,07

Н9

Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру ,%

Не більш 5

1.18

Н10

Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам, %

Не більш 40

4,30

Н11

Інвестування в цінні папери окремо за кожною установою, %

Не більш 15

0.73

Н12

Загальна сума інвестування, %

Не більш 60

4,80

Таким чином, "Грант" у 2007 році виконував обов'язкові нормативи Національного банку України з достатнім запасом.

Розділ 2. Аналітичні аспекти процесу лізингових операцій банків в Україні

2.1 Аналіз стану ринку лізингу в Україні

МФК (Міжнародна Фінансова Корпорація) впроваджує, очолює та реалізує програми технічної підтримки з розвитку лізингу у багатьох країнах світу. Міжнародна Фінансова Корпорація – міжнародна організація, яка створена для того, підтримувати і впроваджувати фінансові проекти в різних країнах світу. В Україні МФК займається проектом "Розвиток лізингу в Україні". МФК вважає, що лізинг сприяє розвитку країн з перехідною економікою, оскільки являє собою гнучку форму фінансування, що доповнює традиційне банківське фінансування та збільшує доступ до фінансування та загальної бази капіталу економіки країни. Більш того, лізинг є середньостроковим фінансовим інструментом для придбання виробничого обладнання, устаткування, транспортних засобів та інших активів. Лізинг базується на тезі, що отримання прбутків здійснюється через використання активів, а не володіння ними. Для лізингодавця більш важливим фактором є здібність позичальника отримати грошові кошти від бізнес-діяльності та скористатися цими коштами для сплати лізингових платежів, ніж стан його балансу або кредитна історія. Ось чому лізинг є особливо вигідним для новостворених підприємств та підприємств малого та середнього бізнесу, які не мають тривалої кредитної історії або значної бази активів, які можуть бути використані у якості застави. З огляду на вищезазначене, розвиток цього методу фінансування є дуже важливим для України [40].

Інвестиції, що здійснюються через лізинг, також мають позитивний вплив на рівень зайнятості в Україні. Згідно зі звітом "Економічний вплив індустрії лізингу обладнання на економіку США", виданим у березні 2004 року Global Insight, Advisory Services Group, підготованим для Асоціації з лізингу обладнання США, в середньому 60 000 дол. США додатково інвестованих в обладнання, отримане через лізинг, створюють одне робоче місце в економіці США.

Проект "Розвиток лізингу в Україні" був розпочатий у 2004 році та фінансується Міністерством економічних справ Нідерландів. Увага Проекту зосереджується на збільшенні обсягів лізингу через збільшення ресурсів заінтересованих осіб, створенні сприятливого законодавчого середовища та збільшенні обізнаності громадськості про лізинг. Додатковою та особливо важливою метою є залучення іноземних інвестицій на український ринок лізингу.


 
 

Цікаве

Загрузка...