WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Стратегія і тактика банку у сфері лізингової індустрії - Курсова робота

Стратегія і тактика банку у сфері лізингової індустрії - Курсова робота

Електропровідка виконана в ізолюючій обмотці та схована під штукатуркою. У відділі знаходяться 20 розеток, які розтошовані на відстані 1 метр від підлоги та працюють під напругою 220 В.

Електроприлади, які знаходяться в приміщенні, заземлені.

В установі банку проводяться такі види інструктажу:

- вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, прийнятими на роботу, незалежно від стажу роботи або посади. Вступний інструктаж проводить фахівець з охорони праці і начальник відділу. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в спеціальному журналі („Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці"), а також в документі про прийом працівника на роботу;

- первинний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці до початку роботи з працівниками, прийнятими на роботу до установи банку.

- повторний інструктаж проводиться на робочому місці зі всіма робітниками з метою підвищення ефективності техніки безпеки.

За ступенем пожежної небезпеки приміщення відділу банку відноситься до категорії „Д". За вогнестійкістю – будинок відноситься до третьої категорії.

Головні можливі причини виникнення пожежі у приміщенні відділу такі:

- несправна електропроводка;

1)використання саморобних електропобутових пристроїв (електронагрівачі, електропечі, ТЕНи);

- попадання вологи на працюючі електроагрегати;

- залишення без нагляду увімкнутих комп'ютерів, обчислювальної техніки та інших електроприладів.

В приміщенні будинку банку є система пожежної сигналізації. У будинку є теплові та димові повідомлювачі.

Дія теплових автоматичних пожежних повідомлювачів заснована на зміні властивостей їх чутливих елементів при зміні температури у приміщенні. Крім того, у кожному відділі знаходяться по одному вогнегаснику типу ОУ-5.

У коридорі приміщення розташована схема евакуації людей при пожежі. Шляхи евакуації з відділу відповідають правилам пожежної безпеки. У будинку є два виходи, ширина коридору - 3 метри, ширина сходів - 2 метри.

Заходи, що направлені на попередження виникнення пожежі:

- видання розпорядження по банку про призначення осіб, що відповідальні за:

1) пожежну безпеку приміщення відділів;

2) технічний стан та несправність первинних засобів пожежегасі-

ння та засобів пожежного зв'язку та сигналізації;

3) порядок огляду та закриття приміщень після закінчення робо-

чого дня;

- щорічне проведення повторних протипожежних інструктажів;

- розробка інструктажів стосовно заходів пожежної безпеки;

- щорічне проведення занять за програмою пожежно-технічного мінімуму з особами, що відповідальні за пожежну безпеку;

- утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, обладнання та інвентар, не допускати іх використання не за призначенням;

- своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання тощо.

4.3 Розробка заходів з охорони праці

Визначення кількості повітря, що необхідно подати і вилучити з приміщення являється основним завданням розрахунку загальнообмінних систем штучної вентиляції.

Для приміщень з виділенням надлишкового тепла кількість припливного повітря визначається із умови асиміляції цього тепла. Розрахунок припливного тепла наведено у формулі (4.1):

,(4.1)

де L – кількість припливного повітря, м3/год;

Qнад – надлишкове тепло в приміщенні, ккал/год;

С – питома теплоємність повітря при постійному тиску, що дорівнює 0,24 ккал/кг К;

y = 1,3 кг/м3 – густина припливного повітря, кг/м3;

tв – температура повітря, що виходить з приміщення;

tп – температура припливного повітря.

Надлишкове тепло в приміщенні розраховується по формулі (4.2):

Qнад = Qоб + Qл + Qосв + Qрад,(4.2)

де Qнад – надлишкове тепло в приміщенні, ккал/год;

Qоб – виділення тепла від устаткування, ккал/год;

Qл - виділення тепла працюючими людьмі, ккал/год;

Qосв – виділення тепла від штучного освітлення, ккал/год;

Qрад - надходження тепла через зовнішні огородження конструкцій від сонячної радіації, ккал/год. Для західної півкулі 50-ї широти Qрад=135ккал/год.

Виділення тепла від устаткування розраховується по формулі (4.3):

,(4.3)

де Qоб – виділення тепла від устаткування, ккал/год;

n = 5 штук, кількість комп'ютерів;

P = 0,2 кВт – установлена потужність комп'ютера;

k1 = 0,8 – коефіцієнт використання установленої потужності;

k2=0,5 – коефіцієнт одночасності роботи устаткування;

860 – коефіцієнт відношення між потужністю комп'ютера і кількістю виділеного тепла при переході електричної енергії в теплову: 1квт=860 ккал/год.

Підставляємо чисельні значення у формулу (4.3):

ккал/год.

Виділення тепла працюючими людьмі розраховується по формулі (4.4):

,(4.4)

де Qл - виділення тепла працюючими людьмі, ккал/год;

n = 5 - кількість працюючих людей у приміщенні;

q=125 ккал/год – кількість тепла, що виділяється однією людиною.

Підставляємо чисельні значення у формулу (5.4):

ккал/год.

Тепла від штучного освітлення розраховується по формулі (4.5):

,(4.5)

де Qосв – виділення тепла від штучного освітлення, ккал/год;

N = 0,56 кВт – сумарна потужність ламп (кількість ламп, помножених на їх потужність);

k = 0,5 – коефіцієнт способу установки приладів освітлення;

860 – коефіцієнт відношення між потужністю комп'ютера і кількістю виділеного тепла при переході електричної енергії в теплову: 1квт=860 ккал/год.

Підставляємо чисельні значення у формулу (4.5):

ккал/год.

Для визначення надлишків тепла в приміщенні підставляємо відповідні значення у формулу (4.2):

Qнад = 344 + 625 + 240,8 + 135 = 1344 ккал/год.

Розрахунок повітрообміну за надлишком тепла в приміщенні зробимо за формулою (4.1):

м3/год.

Для підтримки встановлених параметрів мікроклімату в операційному відділі достатньо 2 кондиціонерів типу Samsung 480 M загальною потужністю 2,8 кВт та продуктивністю за повітрям 500 метрів3/год кожний.

В результаті проведеного аналізу стану охорони праці в Філії № 1 банку „Грант", виявлено, що в цілому організація охорони праці відповідає нормам та правилам, що встановлені Законом України „ Про охорону праці".

Для зниження впливу випромінювання необхідно провести модернізацію існуючої техніки або заміну її на нову.

Профілактика пожежної безпеки знаходиться на належному рівні.

Головними заходами в галузі охорони праці є:

- покращення умов праці фахівців за допомогою модернізації комп'ютерної техніки;

- зменшенню кількості одиниць офісної техніки (по можливості) або заміна їх на менш активні (ті що не шкодять здоров'ю);

- щоденне стеження за температурним режимом, вологістю повітря;

- дотримання правил пожежної та електробезпеки, щоб уникнути нещасних випадків;

- забезпеченю працівникам хоча б раз на місяць активного відпочиноку на свіжому повітрі, тобто організувати свою базу відпочинку, або винайняти готову;

- інтер'єр кімнати доповнити живими квітами, що створить приємне оточення для праці.

Висновки

Проведені в роботі дослідження дозволяють зробити наступні висновки.

Проведення досліджень лізингових операцій банків в Україні підтверджено тим, що невирішеною є проблема пошуку джерел фінансування лізингу і розвитку інтегрованих фінансових послуг для прискорення оновлення основного капіталу підприємств.

При розгляді теоретичних положень було виявлено, що лізинг - це комплекс майнових та економічних відносин, що виникають у зв'язку з придбанням у власність майна та наступної його передачі в тимчасове користування за встановлену плату.

Суть лізингу полягає в тому, що прибуток компанії приносить не право власності на майно (обладнання, транспорт тощо), а право користування таким майном. У зв'язку з цим не має сенсу здійснювати придбання майна у власність тоді, коли є альтернативна можливість отримати його у користування та за менші кошти. Решту коштів можна буде сплачувати поступово протягом тривалого періоду часу із виручки, яку принесе майно, не обтяжуючи таким чином власні обігові кошти.

Лізинг не потребує термінового початку платежів, що дозволить без різкої фінансової напруги оновити виробничі фонди лізингоодержувача, придбати дороге обладнання та користуватись ним.

Дуже часто товариству простіше отримати майно в лізинг, ніж кредит на його придбання, особливо якщо таке товариство не має кредитної історії та додаткового забезпечення, яке вимагатиме банк.

Отримавши майно в лізинг, лізингоодержувач зможе більш ефективно використати власні кошти. Використання власних коштів на придбання основних фондів економічно не виправдано ні по вартості, ні по строкам.


 
 

Цікаве

Загрузка...