WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Статистика - Курсова робота

Статистика - Курсова робота

Логічна формула відносної величини:

Згідно з завданням нам треба визначити відносний показник виконання плану – відношення фактично досягнутого рівня до планового завдання.

Коефіцієнт виконання плану становить 1,02, що дорівнює 102 відсоткам. Це означає, що план фактично перевиконано у порівнянні до планового завдання на 2%.

Задача 45.

За наведеними даними визначте середню частку кредитів під заставу майна у загальній сумі кредиторської заборгованості банків. Обґрунтувати вибір форми середньої.

Відділення комерційних банків

Загальна сума кредиторської заборгованості, млн. грн.

Частка кредитів під заставу майна у загальній сумі кредиторської заборгованості, %.

Центральний

870

30

Філії

926

30

Всього

1796

?

Розв'язання.

Середня арифметична – це найпоширеніший вид середньої між інших. Вона застосовується тоді, коли відомі індивідуальні значення усереднюваної ознаки та їх кількість у сукупності. Тоді проста середня арифметична обчислюється діленням загального обсягу значень ознаки на обсяг сукупності:

В нашому випадку це можна розрахувати таким чином:

%

або: якщо загальна сума кожної кредиторської заборгованості це 100%, то

 1. 870/10030=261

 2. 926/10030=277,8

Відділення комерційних банків

Загальна сума кредиторської заборгованості, млн. грн.

Частка кредитів під заставу майна у загальній сумі кредиторської заборгованості, грн.

Центральний

870

261

Філії

926

277,8

Всього

1796

538,8

Розрахунки можна перевірити за допомогою звичайного алгебраїчного рівняння:

тоді

Висновок: середня частка кредитів під заставу майна у загальній сумі кредиторської заборгованості банків становить 30%.

Задача 22.

Споживання палива тепловими електростанціями становило:

Вид палива, млн. т (газ – млн. м3)

Минулий рік

Поточний рік

Коефіцієнт переводу в умовне паливо

Вугілля

24,5

44,8

0,9

Мазут

41,3

36,2

1,37

Газ природний

28,7

35,6

1,2

Визначити: а) обсяги споживного палива за кожен рік; б) структуру споживного палива.

Зробити висновки щодо структурних зрушень.

Розв'язання.

Види палива, зазначені в таблиці, неоднорідні за своєю суттю. Щоб визначити загальні обсяги споживного палива нам потрібно перевести всі види палива в умовне паливо за допомогою коефіцієнту переводу.

 1. 24,50,9=22,05

 2. 41,31,37=56,58

 3. 28,71,2=34,44

 4. 44,80,9=40,32

 5. 36,21,37=49,59

 6. 35,61,2=42,72

Вид палива, млн.. т (газ – млн.. м3)

Минулий рік

Умовне паливо, минулий рік.

Поточний рік

Умовне паливо, поточний рік.

Коефіцієнт переводу в умовне паливо

Вугілля

24,5

22,05

44,8

40,32

0,9

Мазут

41,3

56,58

36,2

49,59

1,37

Газ природний

28,7

34,44

35,6

42,72

1,2

Всього

х

113,07

х

132,63

х

Сумуючи отримані дані ми можемо визначити обсяги споживного палива за кожен рік: минулий рік споживання становить 113,07 млн. умовного палива, поточний рік споживання становить 132,63 млн. умовного палива.

Для статистичного дослідження складу сукупності використовують структурні діаграми – діаграми співвідношення питомої ваги, які характеризують відношення окремих частин сукупності у загальному їх обсязі.

За розрахованими даними і за допомогою Microsoft Excel створюємо стовпчикові діаграми для зображення структури і структурних зрушень споживного палива.

За допомогою цієї діаграми (рис. 1), побудованої на значеннях обсягу в млн. у.п., ми можемо зробити висновок, що в цілому найбільшу частку палива, яке споживається на протязі року займає мазут, а найменшу – вугілля. Досить чітко можна розрізнити істотне підвищення споживання загального обсягу палива взагалі і його часток.

Розраховані дані переводимо у відсотки для зображення на структурній діаграмі.

Розраховуємо структуру споживного умовного палива (у.п.) минулого року.

Загальний обсяг минулого року – 100% = 113,07 млн. у.п.

1) - вугілля;

2) - мазут;

3) - газ природний.

Розраховуємо структуру споживного умовного палива (у.п.) поточного року.

Загальний обсяг поточного року – 100% = 132,63 млн. у.п.

1) - вугілля;

2) - мазут;

3) - газ природний.

За допомогою цієї діаграми (Рис. 2) ми можемо проаналізувати структуру споживного палива, співвідношення питомої ваги кожного виду палива в загальному обсязі за кожен окремий рік споживання.

Також можна зробити висновок, що споживання мазуту в поточному році суттєво зменшилося порівняно з минулим роком, при тому, що його обсяг споживання порівняно з іншими видами палива за поточний рік залишився домінуючим.

Споживання природного газу порівняно з минулим роком збільшилось несуттєво, а споживання вугілля порівняно з минулим роком збільшилось на третину.

Рис. 1.

Рис. 2

Задача 37.

Відома інформація: два квадрата зі сторонами 20 і 30 см. Визначте середню сторону квадрата.

Розв'язання.

Відомо, що квадрат складається з чотирьох сторін.

Таким чином у нас є варіанти: 20 і 30 см, які мають по чотири частоти.

Ми можемо використати для розрахунків формулу середньої арифметичної простої та середньої арифметичної зваженої:

а) проста -

б) зважена -

Розв'язання для першого варіанту:

Розв'язання для другого варіанту:

Середня сторона для кожного окремого квадрата:

1) - перший квадрат.

2) - другий квадрат.

Висновок: середня сторона на обидва дорівнює 25 см, а середні сторони кожного окремого квадратів дорівнюють 20 і 30 см.

Література.

 1. Статистика: Підручник / Лугінін О.Є., Білоусова С.В. – Центр навчальної літератури, 2005. – 580 с.

 2. Теорія статистики: Навчальний посібник / Машков П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. – 20-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2004 – 320 с.

 3. Бек В.Л. Теорія статистики: Навчальний посібник. – К.: ТОВ "Центр учбової літератури", 2002, с. 85-94.

 4. Гончарук А.Г. Основи статистики: Навчальний посібник. К.: Вища школа, 1994. – 448 с.

 5. Кулинич О.І. Економічна статистика: Навчальний посібник. – Хмельницький: Поділля, 2000. – 286 с.

Статистика


 
 

Цікаве

Загрузка...