WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Становлення та розвиток монетарної та фіскальної політики в Україні - Курсова робота

Становлення та розвиток монетарної та фіскальної політики в Україні - Курсова робота

Основними результатами політики Національного банку України на валютному сегменті ринку в 2006р. було забезпечення стабільності обмінного курсу гривні до курсоутворюючої валюти – долара США та збільшення міжнародних резервів за своєчасного погашення зовнішнього державного боргу.

Офіційний курс гривні до долара США в 2006р. зберігався на рівня 5,05 грн/дол.Динаміка курсу гривні до євро та російського рубля віддзеркалювала кон'юнктуру міжнародних ринків, де за рік долар США знецінився відносно інших світових валют. Гривня подешевшала відносно євро та російського рубля відповідно на 11,4% та 9,3%.

Обсяг міжнародних резервів у 2006р. підвищився на 2,9млрд.дол.США і досяг майже 22,3млрд.дол.США за здійснення платежів з виконання зовнішніх боргових зобов'язань Уряду обсягом 1,4млрд.дол.США, Національного банку – 463млн.дол.США.

На готівковому сегменті валютного ринку попит на іноземну готівку протягом 2006р. перевищував її пропозицію майже на 3,6 млрд.дол.США у доларовому еквіваленті порівняно з 1,3длрд.дол.США в 2005р.

На фондовому ринку в 2006р. прискорилося зростання кількісних показників сегмента недержавних цінних паперів які емітують підприємства та місцеві органи влади. Загальний обсяг торгів цими цінними паперами за 2006р. на торгівельному майданчику Фондової біржі ПФТС, яка є найбільшим організатором торгівлі цінними паперами в Україні, становив 19 млрд.грн., що в 1,8 раза перевищує рівень 2005р. Індекс ПФТС, що відображає коливання цін на акції найпривабливіших підприємств, за станом на 1 січня 2007р. досяг позначки в 498,86 пункта, збільшившись порівнянно з початком 2006р. на 41,3%.

У вересні 2006р. Міністерство фінансів України поновило проведення первинних аукціонів з розміщення облігацій внутрішніх державних позик. Обсяг розміщення становив 1597,59млн.грн. Обсяги погашення та сплати доходу за ОВДП у власності нерезидентів протягом 2006р. зменшився на 3371,7млн.грн.Натомість у 2005р. обсяг ОВДП у власності нерезидентів протягом 2006р. збільшився на 4247,7 млн.грн.

Національний банк України і надалі проводитиме грошово-кредитну політику, спрямовану на забезпечення стабільності національної грошової одиниці. З цією метою здійснюватиметься регулювання грошової пропозиції через використання всього спектра монетарних інструментів та механізмів таким чином, щоб повністю задовольнити попит економіки на гроші та не створити монетарних ризиків для динаміки цін.

На підставі макроекономічних прогнозів Уряду, з урахуванням всіх трьох складових формування попиту на гроші (реального зростання економіки, ціннового чинника та швидкості обертання грошей) очікується, що темпи зростання грошової маси в 2007р. становитимуть 28-33% [20, с.2-10].

ВИСНОВКИ

На підставі проведеного аналізу можна зробити певні висновки. Макроекономічна ситуація в 2007р. визначатиметься результатами розвитку економіки, інфляційними процесами нинішнього року. Очікується що після адаптації економіки до підвищення цін на енергоносії темпи зростання ВВП дещо прискоряться. Згідно з урядовими прогнозами темп економічного зростання досягне 6,5%. Це впливатиме на залучення прямих іноземних інвестицій.

Головним завданням грошово-кредитної політики буде підтримка стабільності гривні, створення передумов відновлення стійкого економічного зростання, вирішення поточних та довгострогових соціально-економічних завдань.

Важливе значення для забезпечення фінансової стабільності мала динаміка обмінного курсу гривні.

Зрушення у бік переважно споживчої моделі розвитку, яке спостерігалося у 2005р. в умовах зниження темпів економічного зростання, не давало змоги створити достатнє інвестиційне підгрунтя для стабільно висхідної макроекономічної динаміки. У 2006р.ця тенденція змінилася – прискорення економічного розвитку було забезпечено саме нарощуванням інвестиційної складової, що є важливим позитивним чинником економічного зростання. Але слід враховувати, що дестабілізуючий вплив можуть спричинити інтенсивне проникнення іноземного капіталу в банківський сектор, подальше підвищення цін на газ та інші енергоносії, погіршення зовнішньої кон'юнктури.

Пріоритет у грошово-кредитній політиці поступово зміщуватиметься до забезпечення цінової стабільності. Політика валютного курсоутворення спрямовуватиметься на забезпечення прогнозованої динаміки обмінного курсу залежно від стану платіжного балансу та недопущення його значних коливань. Валютні резерви використовуватимуться для забезпечення гнучкості монетарної політики та підвищення її ефективності у забезпеченні стабільності національної грошової одиниці.

Продовжуватиметься робота з удосконалення системи інструментів грошово-кредитної політики. Особлива увага приділятиметься посиленню ролі процентної політики в системі монетарного регулювання економічних процесів.

Національний банк здійснюватиме регулювання ліквідності банків через використання механізму рефінансування, операції на відкритому ринку з цінними паперами, проведення мобілізаційних операцій, а також регулювання нормативів обов'язкового резервування.

У прийнятті монетарних рішень Національний банк, з одного боку, оцінюватиме темпи зростання грошової маси за відповідний період та проводитиме аналіз всіх її складових. З іншого боку, здійснюватиметься аналіз широкого кола макроекономічних і фінансових показників з точки зору їх впливу на цінову динаміку.

Національний банк сприятиме Уряду у діях, спрямованих на підвищення рівня макроекономічної і фінансової стабільності, розвиток фінансових ринків, зменшення частки немонетарних чинників у впливі на рівень інфляції, підтримуватиме його економічну політику в частині, що не суперечить забезпеченню стабільності грошової одиниці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України "Про Національний банк України"// Відомості Верховної Ради України – 1999р., №29 – с.238

 2. Положення про механізм рефінансування комерційних банків: Затв. постановою правління НБУ від 22.02.2002р. № 82 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності.-2002.-№ 4.

 3. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24.12.2003р. №584

 4. Інструкція "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України": Затв. Постановою Правління НБУ від 19.02.2001р. № 69 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності.-2001.

 5. Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні: Затв. постановою правління НБУ від 27.12.1999р. № 621 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності.-2000.-№ 3.

 6. Бойчук М.І., Горбань Н.В., Понур Л.О. Річний звіт НБУ за 2005рік //Департамент статистики та звітності НБУ// с.8, 52-55

 1. Бойчук М.І., Горбань Н.В., Понур Л.О. Річний звіт НБУ за 2004рік //Департамент статистики та звітності НБУ// c.46-49

 2. Гальчинський А., Макроекономічні та монетарні передумови політики зростання. Вісник НБУ 2004 - №8, с.6

 3. Гриценко А., Кричевська Т. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики, Вісник НБУ 2005 -№11. с.8-9

 4. Шаповалова М., Монетарна політика в умовах економічного зростання, Вісник НБУ 2005 - №1, с.47

 5. Шаповалова М.,Єрліна Т. Становлення монетарної та фіскальної політики в Україні, Вісник НБУ 2004 - №10, с.8-11

 6. Основні засади грошово-кредитної політики на 2004р./затв.Рішенням Ради НБУ №21 від 17.09.2003р. – Вісник НБУ 2003 №11 с.2-3

 7. Основні засади грошово-кредитної політики на 2005р./Рішення Ради НБУ №17 від 10.09.04р. Вісник НБУ 2004 - №10. с.4,6

 8. Основні засади грошово-кредитної політики на 2006р. Схвал.Рішенням Ради НБУ від 09.09.2005р.№17, Вісник НБУ 2005-№10

 9. Основні засади грошово-кредитної політики на 2007р./Мережа Інтернет/с.1,4-9

 10. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у серпні 2005р., Вісник НБУ 2005 - №10. с.70

 11. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у грудні 2003р. Вісник НБУ 2004 - №2, с.47

 12. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у грудні 2004р. Вісник НБУ 2005 - №2, с.49

 13. Петрик О. Проблеми вибору та визначення оптимальної моделі монетарного устрою в Україні , Вісник НБУ 2003 - №7, с.2

 14. Монетарний огляд за 2006рік //НБУ/Департамент монетарної політики//, с.1,4-10


 
 

Цікаве

Загрузка...