WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Становлення та розвиток монетарної та фіскальної політики в Україні - Курсова робота

Становлення та розвиток монетарної та фіскальної політики в Україні - Курсова робота

Незважаючи на пожвавлення інфляційної динаміки впродовж останніх місяців 2006 року, Національний банк України не вживав істотних заходів рестрикційної спрямованості. По-перше, прискорення темпів інфляції було зумовлено передусім чинником адміністративного шоку внаслідок істотного підвищення житлово-комунальних тарифів. Одночасно динаміка цін на більшість інших товарів та послуг, за якими обчислюється індекс споживчих цін, була досить стриманою. Проведення жорсткої монетарної політики за таких умов могло б призвести до погіршення умов функціонування тих секторів економіки, яких прямо торкнувся адміністративний шок. По-друге, помірна динаміка монетарних агрегатів свядчить про відсутність значної ролі монетарного чинника в інфляційному прискоренні. За період після відновлення в 1999р. процесів економічного зростання темпи приросту грошової маси в 2006р.( на 34,5% - до 261,1 млрд.грн) були найменшими ( не враховуючи 2004р., який мав певну специфіку внаслідок виникнення наприкінці року кризових явищ, пов'язаних із політичною нестабільністю).

При цьому рівень монетизації економіки за попередніми даними збільшився в 2006р. з 37,65% до 44,44%, що свідчить про реальне збільшення насиченості економіки грошовою масою. Процесу ремонетизації економіки сприяло певне пожвавлення фондового ринку, поступове відновлення ролі капіталомістких галузей у структурі економічного зростання, що зумовлювало більший попит на кредити з відповідним збільшенням потреби в платіжних засобах на одиницю ВВП, а також значне зростання цін на певні види інвестиційних активів (зокрема на нерухомість, землю), що потребувало більше коштів для здійснення операцій на відповідних ринках.

З огляду на зазначене Національний банк України впродовж останніх місяців 2006 року істотним чином не змінював спрямованості грошово-кредитної політики, яка полягала в помірному, адекватному попиту на гроші, розширенні грошової пропозиції та попередженні формування монетарних ризиків цінової стабільності.

Як і в попередні роки, у 2006 році на розвиток грошово-кредитного ринку істотно впливали зміни в показниках платіжного балансу внаслідок відповідних змін у попиті та пропозиції на валютному сегметні ринку. Однак, якщо в попередні роки це сприяло прискоренному розширенню грошової пропозиції ( темпи зростання грошової маси починаючи з 1999 року майже щорічно перевищували 40%), то в 2006р. від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу зумовило уповільнення динаміки монетарних агрегатів. Це сприяло збалансуванню між товарними потоками та кількістю грошей в обігу.

За таких умов порівняно повільні темпи збільшення в 2006р. монетарної бази на 17,5% - до 97,2 млрд.грн. були переважно наслідком впливу операцій Національного банку України на валютному ринку. Сальдо інтервенцій з купівлі-продажу валюти лише в жовтні за кумулятивним підрахунком набуло позитивного значення. А за підсумками року його позитивне значення становило 906 млн.дол. США і було значно меншим, ніж у попередні роки – 2,7млрд. дол. США у 2004році та 2,7 млрд.дол.США у 2005р. (без урахування коштів, що надійшли під час приватизації ВАТ "Криворіжсталь").

За таких умов Національний банк для забезпечення належного рівня ліквідності банків активно використовував механізм обов'язкового резервування, тричі впродовж року змінюючи нормативи формування банками обов'язкових резервів. За рахунок цього в цілому за 2006рік відбулося вивільнення коштів обов'язкових резервів на суму понад 10 млрд.грн.

Крім коригування вимог з формування банками обов'язкових резервів, Національний банк бля забезпечення належного рівня грошової пропозиції використовував й інші монетарні інструменти та механізми, що сприяло збереженню рівноваги на грошово-кредитному ринку і закріпленню позитивних тенденцій як в монетарній сфері, так і в реальному секторі економіки.

Зокрема, збільшився обсяг операцій з підтримання ліквідності банків. Загальний обсяг операцій з рефінансування банків у 2006році становив понад 8,33 млрд.грн. Одночасно зменшувалися обсяги проведення мобілізаційних операцій. Якщо в 1 кварталі обсяг коштів банків, залучених за мобілізаційними операціями, становив 3,48 млрд.грн., то починаючи з квітня і до кінця року обсяги залучених коштів становили лише 3,28млрд.грн.

Адекватно до ситуації проводилася і процентна політика Національного банку. Так, середньозважена фактична ставка за всіма інструментами рефінансування впродовж 2006р. постійно зменшувалася – якщо в січні вона становила 13%, то в грудні – 9,5%. У цілому за рік середньозважена ставка за всіма інструментами рефінансування становила 11,53% і впродовж більшої частини року була позитивною стосовно як фактичного, так і прогнозного рівня інфляції. Такій динаміці ставки за операціями Національного банку сприяло зменшення з 10 червня облікової ставки з 9,5% до 8,5%.

Зазначені заходи дали змогу Національному банку в травні припинити тенденцію (яка спостерігалася на початку року) до зменшення рівня вільної ліквідності банківської системи, і за умов збільшення попиту на гроші адекватним чином сприяти його задоволенню. У результаті за підсумками 2006р. навіть за зменшення обсягу коррахунків банків (на 13,6% - до 14,9 млрд.грн), обсяг вільної ліквідності банківської системи збільшився на 46,3% - до 10,8 млрд.грн., що дало змогу банкам продовжувати активну кредитну підтримку процесів економічного розвитку.

Динаміка вартості ресурсів на міжбанківському кредитному ринку впродовж року була адекватною змінам у динаміці ліквідності банків. Середньозважена ставка на міжбанківському ринку протягом більшої частини року коливалася в межах 2-4% річних (за кредитами овернайт 1,8-3% річних).

Поліпшення ситуації в реальному секторі сприяло збереженню позитивних тенденцій на депозитному та кредитному сегментах грошово-кредитного ринку. Зокрема, на депозитному сегменті в 2006р. спостерігалося:

  • продовження позитивних змін у структурі грошової маси, зокрема, питома вага готівки в структурі грошової маси знизилася з 31% до 28,7%. Загалом обсяг готівки поза банками збільшився на 24,5% - до75млрд.грн.;

  • прискорення темпів зростання депозитів;

  • більш прискорене зростання коштів фізичних осіб;

  • поліпшення строкової структури ресурсної бази банків.

Водночас у валютній структурі депозитів домінували вкладення в інозімній валюті, обсяг яких з початку року збільшився на 53,8% - до 70,2млрд.грн., у той час, коли депозити в національній валюті збільшилися на 30,9% - до 114,3млрд.грн.

Прискорене зростання депозитів в іноземній валюті сприяло зростанню рівня доларизації економіки до 26,97% порівнянно з 23,6% за станом на початок 2006р. Утім, слід зазначити, що у вересні-грудні динаміка показника доларизації мала вже низхідний характер, що пов'язано з поступовим вирівнюванням ситуації на валютному ринку.

На відміну від депозитів кредитні вкладення банків збільшуються вищими темпами, ніж у попередньому році. За 2006 рік обсяг кредитних вкладень ( без урахування доходів) збільшився на 71,3% - до 242,8млрд.грн. Кредити, надані в іноземній валюті, збільшувалися більш прискореними темпами (на 95,8%), ніж кредити, надані в національній валюті (на 52,5%), що пояснюється:

  • змінами тенденцій у платіжному балансі (активізація імпортерів, які формують великий попит на кредити в іноземній валюті);

  • структурними зрушеннями в ресурсній базі банків, зокрема, прискореним зростанням депозитів в іноземній валюті на внутрішньому ринку та активним залученням банками коштів на міжнародних фінансових ринках;

  • більш привабливими відсотковими ставками за кредитами в інозменій валюті порівняно з позиками в гривнях в умовах стабільного обмінного курсу гривні.

Високі темпи кредитування в 2006р. пояснюються насамперед активізацією кредитування фізичних осіб, обсяг кредитів яким збільшився в 2,34 раза – до 77,6млрд.грн. Обсяги кредитів наданих юридичним особам, зросли на 52,1% - до165,2млрд.грн.

Позитивна динаміка кредитних вкладень була зафіксована на фоні тенденції до зменшення вартості позик – середньозважена ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 16,4% річних у грудні 2005р. до 15,1% річних у грудні 2006р. Середньозважена процентна ставка за кредитами в іноземній валюті в умовах більш високого попиту на такі кредити зменшувалася меншими темпами – з 11,7%річних до 11,5% річних. Інтегральна відсоткова ставка за кредитами зменшилася з 14,6% річних до 13,7%.

Середньозважена процентна ставка за депозитами в національній валюті впродовж року була підпорядкована загальній тенденції до поступового зменшення, хоча і мала в окремі періоди певні коливання. Упродовж року вона знизилася з 8,1% річних ( у грудні 2005р.) до 7,9% річних у грудні 2006р. В умовах відсутності впродовж тривалого часу у банків проблем із ресурсами в іноземній валюті середньозважена ставка за депозитами в іноземній валюті впродовж року мала сталу тенденцію до зниження, зменшившись з 6,9% до 6,1%. Інтегральна відсоткова ставка за депозитами знизилася з 7,7% до 7,2%.


 
 

Цікаве

Загрузка...